söndag 7 augusti 2011

Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands landsting diskriminerar lesbiska kvinnor.


En del av er har kanske konstaterat att jag ännu inte kommenterat den rapport om lesbiska kvinnor och inseminationer som RFSL släppte för några dagar sedan. Orsaken är inte att den är oviktig, tvärtom tycker jag den förtjänar något bättre än att försvinna bland andra Pridenyheter. Från RFSL-rapporten.
Sedan den 1 juli 2005 kan kvinnor som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna ges assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Sedan könsneutralt äktenskap infördes i Sverige den 1 maj 2009, gäller lagen även med kvinnor som är gifta....

Som ett led i att belysa behovet av en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) tar RFSU 2011 för andra året i rad fram Sverigebarometern. I rapporten redovisar de bland annat villkoren för assisterad befruktning genom insemination och IVF. En tydlig slutsats är att villkoren för olik- respektive samkönade par, är olika och ojämlika. Här är några exempel.

Får betala mer
• I landstingen i Västerbotten och Västernorrland betalar samkönade par upp till 12 000 kr per försök. Olikkönade par betalar vanlig patientavgift.
• Det är bara i ett av Sveriges 21 län, Östergötland, som kvinnor, oavsett om de lever i en sär- eller samkönad parrelation, erbjuds lika många försök: 2. Men, samkönade par får betala får betala 1 500 kr per försök. Olikkönade par betalar vanlig patientavgift....

Får färre försök – i majoriteten an landstingen/regionerna saknas möjlighet att överlåta
• I 14 av 21 län erbjuds den ena kvinnan i samkönade relationer ingen behaöver huvud taget – här tillåts inte kvinnorna i paren dela på försöken....
RFSL vill att samma avgifter ska gälla för samkönade och olikkönade par.

RFSL lämnar bl.a. följande förslag.
Tillgången till och villkoren för assisterad befruktning får inte vara beroende av var i landet man bor. Vi kräver att alla 21 landsting/regioner:
• Ger de landstingsfinansierade försöken per individ och inte par.
• Låter kvinnor betala samma avgift oavsett om de lever med en man eller kvinna.
• Erbjuder egenfinansierad syskonbehandling till båda kvinnorna – låt båda bära barn!....

Lagstiftningen behöver ses över – moderniseras och anpassas till den verklighet vi lever i idag. Vi kräver att:
• Likvärdig tillgång till assisterad befruktning ska regleras i lag i stället för att falla inom landstingens/regionernas beslutsområde....
Olika definitioner av rättvisa.

Jag håller med om förslagen. Förutom att skattebetalda försöka ska ges per individ istället för till par. För det första är det omdiskuterat om den här typen av behandlingar ska betalas av skattemedel. Kvittar om det är samkönade eller olikkönade par. Själv tycker jag en viss subventionering är rimlig, men det är inte någon självklarhet. När subventioner ges ska de dock vara så rättvisa som möjligt. Kruxet är att människor definierar rättvisa i det här sammanhanget olika. Idag är det möjligt för par att tillsammans söka skattebetald insemination. Det är lämpligt att ett lesbiskt par fritt ska kunna disponera antalet skattebetalda försök - och "dela på dem". Så har också flera landsting gjort.
I Uppsala, Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Dalarna får kvinnorna i ett samkönat par dela på det totala antalet försök som erbjuds. Att de får ett antal försök per par innebär att de per individ får hälften så många försök som kvinnan i ett olikkönat par.
Jag tycker de här landstingen gör helt rätt. För annars blir resultatet att ett lesbiskt par får dubbelt så många skattebetalda försök som ett olikkönat par. Det är diskriminering av heterosexuella par. Återigen - hade det handlar om vård som är viktig för någons hälsa skulle det givetvis gjorts individuella bedömningar. Men nu handlar det om något som inte är en rättighet i sig men som trots det bör erbjudas - skattebetalda försök till inseminationer.

Två "röda" landsting beter sig sämst när det gäller lesbiska par.

En orättvisa som dock är betydligt värre - och som finns idag medan RFSL bara lämnat ett förslag - är att lesbiska par måste betala mångfalt mer för inseminationsförsök i tre landsting. Paradoxalt nog har de två landsting som beter sig värst en "röd" majoritet där alla partierna i som styr officiellt är emot heteronormen. För Västerbottens del s+mp+v och i Västernorrland s+v. Det tredje landstinget som diskriminerar, om än betydligt mildare, är ett "blått" landsting, Östergötlands majoritet utgörs av m+fp+c+kd+vrinnevilistan (det senare ett regionalt parti). Men även där är två av de styrande partierna, fp och c, officiellt emot heteronormen. Det blir närmast absurt att partier som hävdar de ogillar heteronormativitet är med och administrerar allvarligt heteronormativa regler för inseminationer vid kliniker. Men givetvis förtjänar även m, kd och vrinnevilistan kritik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar