tisdag 16 augusti 2011

68 % bland palestinier vill förbjuda homorelationer.


Bengt Andersson, tidigare FN-anställd i Gaza, har i en debattartikel i Dagen kommenterat en ny opinionsmätning bland palestinier. Enligt honom är hatet mot judar nästan kompakt bland palestinier.
Samtidigt presenterade Stanley Greenberg i samarbete med the Palestinian Center for Public Opinion en undersökning av palestinska arabers uppfattning i frågan. 1 010 palestinska araber har intervjuats om vilka frågor de anser vara viktigast. Högst upp på listan kommer arbete, sjukvård och utbildning.

Trots det mycket kontroversiella resultatet har undersökningen ignorerats eller endast selektivt nämnts i media. För i undersökningen kommer också fram att 61 procent förkastar idén att ­Israel ska vara judarnas hemland och tycker att Palestina ska vara de palestinska arabernas hemland, 66 procent ser ”tvåstatslösningen som en interimslösning före slutmålet med en enda palestinsk stat i området mellan Jordanfloden och Medelhavet”, 72 procent stöder förnekandet av Jerusalems judiska historia, 92 procent motsätter sig varje form av att dela Jerusalem med judar, 80 procent håller med om Hamas huvudtes att arabiska och islamistiska bataljoner krävs för att besegra judarna, 73 procent instämmer med den muslimska traditionen (Hadith) som uppmanar muslimer att döda judar var helst de finner dem, 53 procent är för att skolbarn får lära sig sånger om att hata Israel.
90 % bland palestinier ogillar judar.

Först gissade jag att han måste ha vinklat siffrorna, många är synnerligen partiska i sina redogörelser för vad som händer i konflikten judar-palestinier i Israel. Men när jag hittade själva rapporten konstaterade jag att Bengt Andersson har rätt. Negativa attityder bland palestinier är nästan kompakt inte bara mot Israel (vilket är väntat och inget man har orsak att moralisera över bland ett ockuperat folk), utan även mot judar generellt.

De som blivit intervjuade har fått frågan om de har "varma" eller "kalla" känslor mot diverse individer, föreningar, grupper och länder. På en skala från 1 till 100 är det 90 % vars känslor mot judar är på den mest negativa fjärdedelen. Motsvarande negativa attityder mot kristna är det 27 % som har vilket väl är en mer jämförlig siffra mot vad andelen i Europa skulle bli om muslimer. Men antisemitismen (judehatet) är långt värre bland palestinier än islamofobin i Sverige och andra länder i Europa. Det ursäktar inte det senare men det ger perspektiv och indikerar att det är viktigt att inte göra palestinier till bara "offer" om man ska nå en lösning på konflikten judar-palestinier.

14 % bland palestinier är för acceptans av homorelationer.

Folk har fått avslöja om de helst instämmer med "Homosexuality is a way of life that should be accepted by society." 5 % instämmer "mycket" och 9 % "något". 74 % instämmer "mycket" och 7 % "något" med "Homosexuality is a way of life that should be discouraged by society."

"Homosexuality should be punished by law." 68 % instämmer "mycket", 14 % "något"
Homosexuality should not be punished by law. 8 % instämmer "mycket", 6 % "något".

Homofientligheten är nästan kompakt bland den palestinska befolkningen på Västbanken och Gaza. Något som givetvis drabbar bögar och lesbiska, varav en del tvingats fly till det egentliga Israel för att undvika misshandel och ibland att bli mördade. Det är givetvis fruktansvärt. Attityderna kan aldrig ursäktas med att befolkningen bor på ockuperade områden. Det är inte något problem som ska "lösas senare när palestinier fått ett eget land". Det är att offra en viss grupp av människor vars rättigheter blir kränkta.

Samma problem i många "kristna" länder i Afrika.

Men det vore också för enkelt att bara hänvisa till att de flesta är muslimer. För det första är det inget som tyder på att den minoritet bland palestinier som är kristna skulle vara mer toleranta mot homosexuella. För det andra avslöjar andra opinionsmätningar att i många "kristna" länder i Afrika är attityderna mot homosexuella lika fruktansvärda. Och givetvis är antisemitismen och homofobin bland de flesta palestinier inte någon ursäkt för det förakt mot dem som finns bland en del judar i Israel. Eller för ockupationspolitiken.

De flesta palestinier ogillar Hamas.

Det som är positivt i enkäten är att de flesta palestinier ogillar islamistiska Hamas och tycker att Iran bara blandar sig i konflikten för sina egna syften. Det är "bara" 10 % som vill att sharialagar (som betyder bl.a. dödsstraff för homorelationer) ska vara enda lagarna i samhället. 9 % är för en typ av sharialagar som förenas med demokrati (en självmotsägelse i.o.f.s.). Men ca 80 % avvisar helt eller delvis att Koranen ska styra ett lands lagar.

Krav bör ställas på Mahmoud Abbas (bilden), president för palestinska självstyret på Västbanken, att entydigt fördöma både hat mot judar och homosexuella. Precis som motsvarande krav bör ställas på Israels statsminister Benjamin Netanyahu när det gäller hat mot palestinier (Netanyahu är tydligt HBT-vänlig trots sin i övrigt konservativa politik och att det i hans regering finns både främlingsfientliga och homofientliga partier).

Mänskliga rättigheter gäller för alla. För HBT-personer. Judar. Palestinier. Kristna. Muslimer. Vita. Svarta. Och intolerans mot en grupp ursäktas inte av annan intolerans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar