fredag 12 augusti 2011

Risk för allvarliga försämringar för homosexuella i Ukraina och Spanien.


Vi som är engagerade för mänskliga rättigheter för HBT-personer är vana vid att situationen oftast blir bättre, om än ibland långsamt. Men de närmaste åren riskerar det bli allvarliga bakslag i minst två länder i Europa, Ukraina (bilden är av dess flagga) och Spanien. Även i Österrike är det risk för politisk debatt om försämringar. Mer om Spanien och Österrike senare i den här bloggposten.

Parlamentsledamöter i Ukraina vill förbjuda "propaganda för homosexualism".

ILGA-Europe (paraplyorganisation för HBT-föreningar i Europa) avslöjar att ett homofientligt lagförslag lämnats i Ukraina. Det liknar det som tidigare presenterats i Litauen (men som sedan dessbättre togs bort efter en helomvändning av dess parlament). Egentligen är förslaget i Ukraina ännu värre eftersom argumenteringen är ännu mer hätsk än i Litauen.

Det är ledamöter från konservativa, pro-ryska Regionernas parti (blev största partiet i senaste parlamentsvalet 2007 och fick ca 34 % ) och från pro-ryska Kommunistpartiet (ca 5 % i senaste valet). De övriga partierna, som är pro-väst, är visserligen inte lika hätska i sin argumentation men det betyder inte att de (mitten-höger-partier) skulle vara HBT-vänliga. Något som verkligen är oroande är att kritiken hittills mot det homofientliga förslaget inte handlar om att det kränker mänskliga rättigheter utan att det kan bli svårt att kontrollera att lagen efterföljs.
While Ukraine had ratified numerous international and European legal acts on human rights, including UN Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity, on June 20th 2011 Members of Parliament of Ukraine have registered a draft Law of Ukraine "On Introduction of Changes to Certain Legislative Acts of Ukraine (regarding protection of children rights on the safe information sphere)”, which is absolutely discriminatory. The draft law tends not only to break safety and fundamental human rights of lesbians, gays, bisexuals and transgenders (LGBT), but also encroaches on freedom of speech in general.

This bill proposes to introduce an amendment to the Criminal Code of Ukraine, Law of Ukraine "On protection of public moral", the Law of Ukraine "On Print Mass Media (Press) in Ukraine", the Law of Ukraine "On Television and Radio", Law of Ukraine "On Publishing" regarding establishing criminal liability for "propaganda of homosexualizm". For example, the draft law establishes the liability for distribution of works and use of the public broadcasting to "propagandize homosexualizm". In fact, the bill strengthens censorship, restricts freedom of speech, which is the basis of mass media, and legalizes violence against homosexual people. Should be noted that this bill uses and aims to legalize pathological term "homosexualizm".

Explaining the necessity of introducing this law, one of the authors, Member of Ukrainian Parliament, Yevgen Tsarkov, said: “"When you read magazines, you can find there a typical homosexual propaganda – an article on same-sex love, interviews of Elton John and Boris Moisejev. [...] For such actions one was fairly sentenced to imprisonment in the Soviet Union! We want to enter the European Union, where the same-sex marriages are actively promoted. For example, in Berlin on the initiative of the City Department of Education such phenomena is explained to pupils, they get special textbooks. It's Sodom and Gomorrah!" It should be mentioned that the only criticism from Members of Parliament towards this bill consists not in condemning human rights abuses, but in inability to control sanctions fulfillment.

Homosexuality was decriminalized in 1991 in Ukraine. But today there is a rapid growth of homophobia in society, which is strengthened by the public hate speech of political and religious leaders, by incitement of violence against homosexual people.

LGBT and human rights organizations have enounced concern and anxiety about high level of homophobia among Members of Parliament, about rousing hatred towards LGBT and the absence of anti-discriminatory legislation. Activists point out that lesbians, gays, bisexual and transgender people do not require exclusive rights, but they insist on respect for common human and civil rights.
Högerseger i Spanien i november kan orsaka avskaffande av könsneutral äktenskapslag.

Även i Spanien kan det blir försämringar för homosexuella och bisexuella de närmaste åren. Landet håller parlamentsval 20 november. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat att om högerpartiet PP får egen majoritet, idag är socialdemokratiska PSOE regeringsparti, kan det bli dramatiska försämringar för samkönade par.

Luis Abolafia Anguita från HBT-föreningen Fundacion Triangulo skrev bl.a. följande på ILGA-Europes hemsida i januari.
In 2005, the Popular Party lodged an appeal to the Constitutional Court against the reform of the Civil Code, which eliminated the mention to women and men on the article about marriage, allowing the marriage of same-sex couples with the same rights and obligations (including adoption)....

The strategy of the Popular party to place ideologically close judges, therefore, to make sure that these laws are declared unconstitutional, has failed. So now, the Popular Party has declared that they will probably repeal these laws, independently of the Constitutional Court's decision.
På nationell nivå fick de två största partierna PP och PSOE ca 80 % av rösterna i förra valet. De två bland övriga som fick flest röster var vänstersocialistiska IU och CiU (högerparti som bara kandiderar i delstaten Katalonien där gaymetropolen Barcelona är den främsta staden). Både IU och CiU är för nuvarande könsneutrala äktenskapslag.

Främlingsfientligt parti i Österrike vill avskaffa partnerskapslag.

Sedan är det då Österrike. Främlingsfientliga partiet FPÖ, som har ungefär samma ideologi som Sverigedemokraterna, har på sin kongress i juni beslutat att vara för att avskaffa landets partnerskapslag enligt Rechtskomitee Lambda, HBT-förening i Österrike. Nu skulle det här inte vara så dramatiskt om FPÖ vore ett marginellt parti. Men i de senaste opinionsmätningarna får de ca 24 %, bland vuxna yngre än 30 år har FPÖ ca 42 % (!). Skulle de bli regeringsparti efter parlamentsvalet 2013 kan det orsaka problem.

Mitt tips är att kristdemokratiska ÖVP hellre försöker behålla nuvarande regeringssamarbete med socialdemokratiska SPÖ men om de två partierna tillsammans inte får egen majoritet kan det sökas andra alternativ. Det HBT-vänligaste partiet i Österrike är Gröna som är för en könsneutral äktenskapslag och lika rättigheter för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer. Socialdemokratiska SPÖ har jobbat för nuvarande partnerskapslag och är positiv till homoäktenskap "på sikt". Det är däremot inte kristdemokratiska ÖVP som efter förhandlingar accepterat partnerskapslagen. Högerpopulistiska BZÖ (där bisexuelle Jörg Haider var med sista åren innan han dog) har från partiets start försökt undvika hatisk retorik (både när det gäller invandrare och homosexuella) som är vanligt från FPÖ. Istället är BZÖ närmast ett konservativt högerparti och för partnerskapslagen.

Jag vill förtydliga att även om homofientlighet tidigare varit vanligt i Österrike har attityderna blivit betydligt mer positiva de senaste åren. Att befolkningen i allmänhet, och ungdomar i synnerhet, ofta sympatiserar med FPÖ är inte främst p.g.a. partiets HBT-fientliga politik utan därför att de gillar deras argumentation om invandrare och till viss del EU (som FPÖ är emot). Men trots de här kan partiets framgångar senare drabba även HBT-personer om FPÖ skulle hamna i regeringen 2013.

Högerextremister sprider hat mot homosexuella i Armenien.

Annars är det som bekant inte bara parlamentsledamöter som kan orsaka försämringar av HBT-personers situation. IGLYO, en paraplyorganisation för HBT-ungdomsföreningar i Europa, avslöjar att högerextremister i Armenien startat en hatisk kampanj mot bl.a. homosexuella.
IGLYO states with deep concern that homophobic posters promoting hate speech have appeared in the streets of Armenia’s capital Yerevan and other major cities in the country.

An ultra-nationalist right-wing youth NGO calling themselves “Mek Azg” (“One Nation”) is preparing and distributing posters claiming “the Armenian nation to say “No” to homosexuality and erotic websites” that have already flooded the streets of Yerevan and other cities (to view the posters and get information about this anti-gay campaign in English, please, follow this link .

The NGO is also promoting xenophobia and anti-US propaganda. However, the group’s main target are LGBTQ people, with their anti-gay campaigns becoming more intense and fierce every day.

Moreover, the NGO has started creating networks and gaining allies among the so-called “national” and “patriotic” NGOs and individuals who, apart from distributing homophobic flyers and posters, use social networks to chase LGBTQ individuals, using offensive language and threatening to assault them physically.
Rapport om transpersoner i Europa.

ILGA-Europa och Transgender Europa har tidigare i somras publicerat en rapport om transpersoners situation i Europa. Sverige får kritik.
Reports from France, Sweden and other Scandinavian countries show that medical procedures, required for legal gender recognition are very lengthy and complicated, thus placing a great burden on the individuals undergoing treatment.
Men också beröm för att Sverige är ett av få länder i Europa som har ett tydligt juridiskt förbud mot diskriminering av alla som tillhör gruppen transpersoner (inte bara transsexuella som är ett krav från EU). Även Tyskland, Spanien och Ungern har sådana lagar.

Rapporten avslöjar i övrigt att Polen tydligen har ett förbud för transsexuella att göra värnplikten och jobba i försvaret, något som givetvis är diskriminerande och absurt.

FN:s människorättskommissionär argumenterar för HBT-rättigheter i ett videomeddelande på Youtube.

Tycker du det varit mycket rapporter om "elände" i den här bloggposten? För din skull kan jag då länka till ett videomeddelande från Navanethem Pilay, FN:s människorrättskommisionär.

Youtube berättar hon om "how gay rights debate began at UN".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar