måndag 1 augusti 2011

Partierna oense om tre redan genomförda HBT-reformer.


Här är fjärde och sista delen av min senaste HBT-rapport, om vad partierna tycker om 8 HBT-reformer som redan är införda i Sverige. Det är möjligt att konstatera att de nio partier som jag granskar idag är ense om att vara för 5 av reformerna. "Bara" 3 reformer är ännu tydligt kontroversiella, de som handlar om äktenskap, adoptioner och inseminationer.

Första delen av rapporten hittar du här, andra delen här och tredje delen här.

4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

En könsneutral äktenskapslag alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.

Riksdagen sa ja till reformen 2009. Kd röstade nej.

2011 Sd är principiellt emot reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Övriga partier är för reformen.

Närståendeadoptioner för samkönade par.

Riksdagen sa ja till reformen 2002. Kd röstade nej

2011 Alla partier är för reformen.

Internationella homoadoptioner.

Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej

2011 Sd och kd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen.

Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.

Riksdagen sa ja till reformen 2005. Kd röstade nej

2011 Sd och kd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen.

Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Riksdagen röstade ja till reformen 2008. Alla partier sa ja.

2011 Alla partier är för reformen

Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2.

Riksdagen röstade ja till reformen 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning.

2011 Alla partier är för reformen

Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella.

Riksdagen röstade ja till reformen 2002. M och kd sa nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”.

2011 Alla partier är för reformen.

HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen

Riksdagen röstade 2006 ja till att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. Alla partier sa ja.

2011 Alla partier är för reformen. Sd vill dock att flyktingpolitiken generellt ska bli betydligt mer restriktiv.


Partiprogrammen

S, m, mp, fp, c, v och fi har med HBT-rättigheter i partiprogrammen. Kd har med att diskriminering av homosexuella och bisexuella inte är acceptabelt men de säger också nej till en könsneutral äktenskapslag i programmet.

Slutord

Det här är alltså en rapport om vad nio partier har för åsikter om HBT-politiken 2011. Givetvis är det flera saker som avgör människors partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga.

Bengt Held
Malmö
Juli 2011

Referenspersoner för partier.

Socialdemokraterna Jonas Gunnarsson
Moderaterna Olof Lavesson
Miljöpartiet Helena Leander
Folkpartiet Barbro Westerholm
Centerpartiet Annika Carlsson
Sverigedemokraterna Erik Almqvist
Vänsterpartiet Marianne Berg
Kristdemokraterna Mia Widell
Feministiskt initiativ Sissela Nordling Blanco


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter har en andra artikel om min senaste HBT-rapport. Om Moderaternas HBT-politik. Jag tycker dock partisekreteraren Sofia Arkelsten ger ett icke-svar om att transpersoners rättigheter inte är med i partiets nya förslag till idéprogram. Som svar på kritiken citerar hon en del av förslaget - där könsidentitet inte är uppräknat. Det är just det som är problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar