torsdag 4 augusti 2011

Håkan Juholt (s) kommer ut ut garderoben.


Nej, Socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt (bilden) har inte kommit ut som bög om du trodde det. Även om han med sin mustasch utan problem skulle platsat som läderbög hos SLM-Stockholm om han vore homo. Däremot har Juholt kommit ut som en politiker som snackar om HBT-personers mänskliga rättigheter. Samma dag som han besökte Stockholm Pride och blev intervjuad av RFSL-folk hade han en debattartikel på SVT.

Ett område som är särskilt viktigt är idrotten. I dag finns i stort sett inga öppet homo­sexuella idrottsstjärnor. Bristen på förebilder och den kultur som uppenbarligen finns i allt för många idrottssammanhang innebär ett stort problem för många unga hbt-personer. Ingen ung homosexuell tjej eller kille ska behöva välja bort idrotten eller tvingas gömma undan sin sexuella läggning bara för att kunna idrotta med sina kamrater. Därför vill vi socialdemokrater se en gemensam insats mellan förenings­livet, staten och de homosexuellas organisationer för att öka öppenheten inom idrotten.

Att familjer idag har det tufft med att få ihop livspusslet är väl känt. Det är många familjer som på grund av sin form diskrimineras. Att få skapa sin egen familj från sina egna förutsättningar ser vi socialdemokrater som en självklarhet. Det är inte den yttre formen på familjen som är viktigast, utan den vardagliga familjebildningen. Det finns många olika familjer som ser alla olika ut, eftersom de är familjer byggda på individer. Alla former av familjebildningar fungerar bra om de bygger på kärlek, ansvarstagande, respekt och omtanke. Det är den nära och ömsesidiga kontakten mellan människor som får oss att uppleva familjeskap. Oavsett familjens yttre form bör alla familjer ha lika rättigheter och möjligheter att vara just sin familj. Vi socialdemokrater har talat om alla dessa nya familjeformer som stjärnfamiljer.

Det inte är möjligt att kämpa mot homo- och transfobi utan att också kämpa mot rasism. Då är det viktigt med människor som vågar gå före. Det kan vara idrottsledaren som visar att hon eller han inte accepterar att de hon arbetar med uttrycker sig nedlåtande om andra eller en representant för facket som ställer upp för homosexuella medlemmar som blivit diskriminerade.

Det är dags för oss att visa mod. Mod att i det personliga mötet med intolerans stå upp för människors lika värde, rättigheter, frihet och vår övertygelse på demokrati.
Juholt erkänner han vet lite om HBT-politik.

Intressant att Juholt fokuserar på idrottsrörelsen, en del av Sverige där öppenheten generellt är betydligt mindre än de flesta andra områden i samhället. Positivt om s planerar lämna förslag men det återstår ännu för partiet att konkretisera vilka förbättringar som de vill göra. Ett plus också för att Juholt explicit nämner transfobi vid sidan av homofobi och rasism. Ofta glöms transpersoner bort i den här typen av debattartiklar förutom att de är en del av HBT som de flesta debattörer idag använder.

I en TV-intervju publicerad på Dagens Nyheter hemsida erkänner Håkan Juholt att han vet lite om HBT-politik. Det är i och för sig bra med självkritik men ännu bättre vore om han i intervjun lovat att nu så snabbt som möjligt skaffar sig kunskaper. Något annat vore helt oacceptabelt. Juholt historia när det gäller homorättigheter är verkligen inte smickrande för honom, något jag kommenterade i en bloggpost 11 mars i år.

Håkan Juholt bagatelliserade en s-riksdagsledamots homofobiska kommentarer 2005. I övrigt har han varit tyst när det gäller HBT, även i sina tal vid kongressen i mars och 1 maj. När jag gjorde min enkät 2008 om vad riksdagsledamöterna tyckte om en könsneutral äktenskapslag var Håkan Juholt dock positiv precis som nästan alla andra av sina partikolleger.

Barbro Westerholm vill få riksdagsinitiiativ för ny könstillhörighetslag.

Igår lovade Barbro Westerholm att för Folkpartiets del försöka hitta en lösning i riksdagen för att få ett beslut om att avskaffa bl.a. tvångssteriliseringarna av transsexuella. Från Svenska Dagbladet.
Barbro Westerholm (FP) tänker ta ett initiativ för att riva upp lagen så snart riksdagen åter samlas och hon får stöd av S.

- Det här kan inte vänta längre, säger hon till TT....

- KD har sitt beslut och därför kan inte Göran Hägglund ta ett eget initiativ i departementet. Då får riksdagen göra det, säger Westerholm.

- Människor måste få leva sina liv som de själva vill så länge de inte skadar någon annan.

Westerholm kan inte se att ett initiativ i riksdagen orsakar några problem för allianssamarbetet.

- Regeringen har visat att den kan hålla ihop och då bör man också visa att vissa frågor kan lösas på annat sätt, säger hon.

Det är inte heller första gången det sker på HBT-området.

Beslutet om könsneutrala äktenskap 2009 fattades via motioner i riksdagen, eftersom KD sade nej och regeringen inte kunde finna en kompromiss alla kunde ställa upp på. Även partnerskapslagen 1994, där Westerholm ansvarade för utredningen, antogs direkt av riksdagen med stöd av oppositionen.

Tvångssterilisering är en fråga som lyfts fram vid den pågående Pride-festivalen i Stockholm, där Thomas Beatie som har fött tre barn invigningstalade.

Sverigedemokraternas ansvarige, Per Ramborn, förklarar partiets hållning med att det är ”för barnens bästa” och tar upp Thomas Beatie som avskräckande exempel.

- Om man valt att ändra kön så får man göra det fullt ut, säger han.

För ett år sedan föreslog Socialstyrelsen på eget initiativ att kraven på att vara ogift och steriliserad slopas samt att det ska vara möjligt att frysa ner sina könsceller.

När S-ledaren Håkan Juholt utfrågades vid Pride-festivalen i dag gav han förslaget sitt helhjärtade stöd.

- Det är en otidsenlig och djupt obehaglig lag. Det är anmärkningsvärt att statsminister Fredrik Reinfeldt har låtit Kristdemokraterna blockera frågan, sade han.
Tiger Juholt senare väger hans Pridebesök lätt.

Även Centerpartiet och till viss del Moderaterna i Socialutskottet i riksdagen har signalerat att de kanske är beredda att söka majoritet med s, mp och v när det gäller en ny könstillhörighetslag. Något som jag håller med om är den bästa lösningen om kd (vilket tyvärr är troligt) vägrar acceptera ett snabbt avskaffande av sterilitetskravet.

Håkan Juholt (s) har alltså äntligen varit tydlig i HBT-politiken. Det räcker för stunden. Men det här betyder givetvis inte att han nått samma nivå och förtjänar samma cred som Fredrik Reinfeldt (m), Mona Sahlin (s), Barbro Westerholm (fp) och en del andra politiker som i många år envist jobbat för mänskliga rättigheter för HBT-personer. Långt därifrån. Det avgörande testet de kommande åren för Juholts del är vad han gör - och inte gör- när det inte är Pride. I kongressanföranden, i debattartiklar, i 1 maj-tal. Tiger han då väger hans besökt på Pridefestivaler lätt. Men det här en en möjlig start för honom.

Socialdemokraterna har blivit ett tydligt HBT-vänligt parti. De flesta svenskar är för en sådan politik. Varför skulle Håkan Juholt tiga?

Här handlar det givetvis också om intolerans generellt. De flesta är nog ense om att Mona Sahlins fokus (vissa kallar det fixering) på Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 var kontraproduktivt, att det gynnade sd. Men att tiga om rasism och främlingsfientlighet fungerar inte heller som strategi. Varken för Fredrik Reinfeldt (m) eller Håkan Juholt (s) eller någon av de andra riksdagspartierna gentemot sd.


Uppdatering 1.

RFSL och RFSL-Ungdom har startat siten Aldrig okej! , för unga HBT-personer utsatta för våld och andra kränkningar.

LänkArabiska och latinska initiativ blir ett! (Qx) Om föreningar för HBT-personer med invandrarursprung.

Debattartikel "HBT-lärare måste vara trygga på jobbet" (SVT)Länk
Eva Nordmark, ny ordförande för TCO, om varför hon ska vara med i Prideparaden på lördag. (Newsmill)

Debattartikel om HBT-flyktingar och hedersrelaterat våld. (Newsmill).

Satirnumret "Bbögarnas fel" på Allsången väckte reaktioner. (Dagen)

Rosamärkt nazifånge avliden. (Dagen)
Rudolf Brazda, så vitt känt den siste överlevande som bar den så kallade rosa triangeln i nazisternas koncentrationsläger, har avlidit vid 98 års ålder. Under nazitiden var homosexualitet straffbar och i lägren identifierades homosexuella män med en rosa triangel på fångdräkten.

Brazda skickades till Buchenwald-lägret 1942 och var kvar där tills det befriades 1945.

Efter kriget flyttade han till Alsace och bodde där resten av sitt liv.

I april i år tilldelades han Frankrikes förnämsta orden Hederslegionen.
Öppet homosexuella riksdagsledamoten Hans Linde har meddelat att han kandiderar som ordförande för Vänsterpartiet. Skulle Linde, som idag är gruppledare för v i riksdagen, bli vald blir han den förste som är öppet HBT och ordförande för något riksdagsparti. Andreas Carlgren (c) har varit vice ordförande i Centerpartiet men kandiderar inte till ordförandeposen efter Maud Olofsson.

"Vi kan inte komma ut på västsätt". (Dagens Nyheter). Om att vara homosexuell i Vietnam.

Debattartikel från några m-politiker om HBT och vården i Stockholm. (Svenska Dagbladet)

Svenska Dagbladet har också flera artiklar om samkönade pars problem att adoptera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar