måndag 1 augusti 2011

Kristna och muslimska samfund som är homofientliga men får statsbidrag.


Svenska Dagbladet har en gjort en enkät till de 22 samfund som får statliga bidrag.
SvD sände en enkät till de 22 samfund som är berättigade till bidrag från Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 19 svarade. De som uteblev är Islamiska samarbetsrådet, Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd och Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige.
Man kan först konstatera att bl.a. Islamiska samarbetsrådet duckar i den här debatten. Trots att alla muslimska samfund i alla länder är emot samkönade relationer enligt några islamologer från Lunds universitet som jag haft kontakt med. Det här gör att fokus (återigen) bara hamnar på homofientliga kristna samfund. Inget fel i sig att de blir granskade och kritiserade, tvärtom. Men det sprider igen förvillelsen att muslimska samfund generellt skulle vara tolerantare änr kristna när det i verkligheten är tvärtom.
•”Är det förenligt med er lära att leva i en homosexuell relation?”

Nej: Pingströrelsen, Sjundedags adventistsamfundet, Metodistkyrkan, ELM Bibeltrogna vänner, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Alliansmissionen, Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige, Romersk-katolska kyrkan, Evangeliska frikyrkan och Frälsningsarmén.
10 samfund svarar nej, känt är ju att bl.a. Romersk-katolska kyrkan och Pingströrelsen är negativa men även Metodistkyrkan som nu håller på att gå ihop med de två betydligt homovänligare frikyrkliga samfunden Missionskyrkan och Baptistsamfundet. Dessbättre är Metodistkyrkan liten i relation till Missionskyrkan men kan kanske orsaka problem trots det när det gäller vilken som blir den gemensamma policyn för homorelationer.
•”Kan människor som lever i homosexuella relationer inneha alla roller eller befattningar i samfundet?”

Nej: Pingströrelsen, Sjundedags adventistsamfundet, Metodistkyrkan, ELM Bibeltrogna vänner, Alliansmissionen, Romersk-katolska kyrkan, Frälsningsarmén och Anglikanska kyrkan.
Intressant att Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige och Evangeliska frikyrkan tydligen tillåter (om de nu svarat ärligt) folk i samkönade relationer att inneha vilken post som helst inom samfund trots att samfunden är teologiskt homonegativa. För Anglikanska kyrkan är det tvärtom. Besynnerligt nog har de begränsningar inom samfundet för folk i homorelationer trots att de inte kategoriskt är emot samkönade relationer.
•”Är homosexuella medlemmar välkomna i ert samfund?”

Nej: ELM Bibeltrogna vänner, som skriver i svaret: ”att (...) leva i ett homosexuellt förhållande är fel och kan därför leda till att man inte får bli medlem”. Sjundedags adventistsamfundet som skriver ”den som lever i en homosexuell relation kan inte vara medlem i församlingen/samfundet”.
Det är förvånande, och glädjande, att det bara är två, ELM Bibeltrogna och Sjundedags adventistsamfundet, som besvarat frågan med nej. Men orsaken kan vara att en del av de andra tolkat frågan som att den gäller även homosexuella som lever i celibat och att de därför menar att de "välkomnar en del homosexuella". Visserligen en något snurrig tolkning (i relation till övriga frågor där det blir tydligt det handlar om folk i samkönade relationer) men inte omöjlig.
Samfund som i svaren inte gett uttryck för intolerans mot homosexuella: Danska, Isländska resp. Norska kyrkan i Sverige, Baptistsamfundet, Judiska centralrådet, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, Svenska Missionsförbundet och Sveriges Buddhistiska samarbetsråd.
Positivt att så många som 8 av de 19 som svarat verkar ha en accepterande attityd när det gäller samkönade relationer. Väntat är att Baptistsamfundet, Missionskyrkan, Danska respektive Isländska och Norska kyrkan i Sverige och Judiska centralrådet skulle vara homovänliga. Men trevligt att även Buddhistiska samarbetsrådet är positivt och Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, trots att deras motsvarighet i Estland är ganska homonegativa.

Till debatten om Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund ska ge bidrag till homofientliga samfund.
För att ett trossamfund ska få statligt stöd måste det enligt lagen bidra till att upprätthålla de samhälleliga värderingarna. Men minst två av de 22 bidrags­berättigade samfunden accepterar inte homosexuella medlemmar över huvud taget och tio anser inte att homosexualitet är förenligt med deras lära....

Men till skillnad från att uppmana medlemmarna att inte rösta ser Stefan Attefall ingen konflikt mellan trossamfundens syn på homosexuella och kravet på att upprätthålla och bidra till samhälleliga värderingar.

–Du måste skilja mellan att vilja delta i samhällslivet kontra att ha samma åsikt som staten har. Skulle vi ha ett system som bara ger bidrag till de som tycker som vi själva skapar vi ett totalitärt samhälle.

Tror du att de flesta svenskar anser att inte rösta är mer mot de grundläggande värderingarna än att diskriminera homosexuella?

–80 procent röstar i valen i Sverige, och det visar att man tycker att valhandlingen är mycket viktig. Det är basalt och grundläggande.

–Till exempel Frälsningsarmén ställer olika livsstilskrav på sina soldater. Om man säger att det är oförenligt med samhälleliga värderingar bortser man samtidigt från vad de gör för människor som är socialt utsatta till exempel, fortsätter Attefall.
Civilminister Stefan Attefall har tydliga problem att få logik att bli en del av hans argumentation. När det gäller att rösta ska man lyssna på majoriteten av svenska folket, då ska man inte ta någon hänsyn till att Jehovas vittnen har en egen teologisk policy. När det däremot gäller samkönade relationer, då har inte den majoritet av svenska folket som är homovänliga någon som helst rätt att ifrågasätta att gemensamma skattepengar går till kristna och muslimska samfund som stigmatiserar och försvårar för många homosexuella och bisexuella människor.

Inte blir det bättre när han ska försvara Frälsningsarmén. De gör ett viktigt socialt arbete är Attefalls argument. Så staten ska alltså väga diverse saker mot varann? Men om det är något kristet eller muslimskt samfund som inte alls ägnar sig åt socialt arbete utan fokuserar på egna samfundet ska de trots det få statsbidrag? Tydligen enligt Attefall. Och om Jehovas vittnen startar en social verksamhet bör det då inte göra att de ska få bidrag trots deras rekommendation att inte rösta? Tydligen inte enligt Attefall.

Nu lär ju annars Stefan Attefall (som själv är med i homofientliga Pingströrelsen) inte känna sig så personligen besvärad av att det ges miljoner av skattepengar till homofientliga samfund. Han och hans parti har ju själv i decennier som kd-politiker försökt stoppa många HBT-reformer som de flesta idag tycker är självklara och som ofta även kd så småningom blivit positiva till.


Uppdatering 1.

Emelie Mire Åsell, ordförande för RFSL-Ungdom kritiserar i en debattartikel i SvD att barnrättsföreningarna inte tillräckligt jobbar för de barn och ungdomar som är HBT. I sak håller jag med. Men kritiken blir något hycklande eftersom Emelie Mire Åsell utan problem samarbetar med Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund inom paraplyföreningen LSU. Inte nog med det, hon försvarade de tre homonegativa föreningarna i en maildebatt för ca en månad sedan.

Sydsvenska Dagbladet har idag fixat en chatt med Iman Eneim som är ordförande i Malmös bosniakiska islamiska församlings ungdomsförening. Flest frågor är det om den muslimska fasteperioden Ramadan som startar idag.

Från chatten.
Per: Hej! Kan man leva som muslim och vara öppet homo eller lesbisk

Iman Eneim: Hejsan!
Den kunskapen har jag tyvärr inte, så rekommenderar att du vänder dig till någon annan.Iman Eneim är ordförande i Malmös bosniakiska islamiska församlings ungdomsförening.
Positivt att någon ställer frågan och även att Iman Eneim inte är negativ även om hennes svar är något fegt. Generellt har hon dock en ödmjuk attityd.

Andra artiklar.

RFSL kritiskt mot Örebro kommun. (Nerikes Allehanda)

Ingen säkerhetsoro inför öppen festival (SvD)

Partiledarna nobbar Prideparaden - utom v och mp. (SvD)

Håkan Juholt (s) ska bli intervjuad av RFSL. Om någon av de borgerliga partiledarna planerar besöka något evenemang framgår inte av artikeln. Flera andra ministrar medverkar dock bl.a. Tobias Billström (m), Birgitta Ohlsson (fp) och Beatrice Ask (m).


Uppdatering 2.

Skånska Dagbladet om att Boy Scouts of America, en av de scoutföreningar som deltar i ungdomslägret World Scout Jamboree utanför Kristianstad, förbjudet öppet homosexuella i sin förening.
- Jag tror inte att frågan är så mycket att prata om. Vi visar att vi är ett öppet samhälle där alla är välkomna, säger Göran Hägerdal, en av cheferna på jamboreen, till Sveriges Radio Kristianstad.
Hade Göran Hägerdal varit lika tolerant mot intoleransen om det varit någon besökande scoutförening som förbjudit svarta eller judar i sin förening? Förmodligen inte. Kanske Boy Scouts of America ska få vara på lägret (och bli influerade av andra) men en ordentlig markering emot deras policy från värdarna hade varit det minsta man kan begära. I USA har den homofientliga policyn från (kristna) Boy Scouts of America varit mycket debatterad i flera år. Demokratiska politiker har kritiserat dem. Republikanska politiker har tvärtom varit negativa till de som vägrat hyra ut sina lokaler till Boy Scouts of America p.g.a deras antihomopolicy.

2 kommentarer: