söndag 14 augusti 2011

Konservativa Frimodig kyrka är ännu för att avskaffa homovigslar i Svenska kyrkan.


Det är väl inte någon skräll. Men trots det förtjänar det att förtydligas. Konservativa homofientliga nomineringsgruppen Frimodig kyrka är ännu för att Svenska kyrkan avskaffar möjligheten för samkönade par att bli vigda inom samfundet.

I fredag skickade jag ett mail till styrelsen för Frimodig kyrka.
Jag har kollat de motioner som Svenska kyrkan på sin hemsida redovisat kommit in till kyrkomötet i höst. Noterar att ingen av de motionerna tydligen föreslår att samfundet bör avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda, alltså ett upphävande av beslutet vid kyrkomötet 2009.

Därför vill jag fråga vad Frimodig kyrka som nomineringsgrupp idag tycker om samkönade vigslar. Vad jag vet är ni ännu emot att samfundet utför sådana vigslar. Stämmer det?

Vill ni att Svenska kyrkan avskaffar möjligheten att viga samkönade par eller ni är principiellt emot sådana vigslar men har accepterat att de finns och vill inte avskaffa dem?

Jag planerar publicera en bloggpost om debatten om samkönade vigslar i SvK inför kyrkomötet i höst och vill att infon ska bli så rätt som möjligt om de olika nomineringsgruppernas attityder 2011.
Frimodig kyrka ännu för avskaffande av homovigslar.

Jan-Anders Ekelund
(bilden), som är ordförande i Frimodig kyrka, mailade ikväll följande.
Frimodig kyrka har inte ändrat uppfattning eftersom vi tror att Jesus egen syn på äktenskapet, som han ger uttryck för i Matt 19, fortfarande gäller.

Därför vill jag fråga vad Frimodig kyrka som nomineringsgrupp idag tycker om samkönade vigslar. Vad jag vet är ni ännu emot att samfundet utför sådana vigslar. Stämmer det? Ja

Vill ni att Svenska kyrkan avskaffar möjligheten att viga samkönade par eller ni är principiellt emot sådana vigslar men har accepterat att de finns och vill inte avskaffa dem? Eftersom vigsel av samkönade strider mot Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter så anser vi att 2009 års kyrkomötes beslut skall ändras.

Med vänliga hälsningar
Jan-Anders Ekelund
ordf Frimodig kyrka
Eftersom jag noterat att de inte lämnat någon motion inför kyrkomötet i höst om det framförde jag det i ett andra mail.
Vi är helt oense i sak, jag är för samkönade vigslar i bl.a. Svenska kyrkan, men bra att ni förtydligat vad ni tycker. Jag vill dock fråga varför ni inte lämnat någon motion till årets kyrkomöte om att avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda som ni gjorde inför förre kyrkomötet? Är det för att ni konstaterar att det blev en mycket stor majoritet emot motionen förra hösten om att avskaffa reformen, homovigslar?
Jan-Anders Ekelund mailade därefter.
Parlamentarisk praxis är att man motionerar en gång i samma ämne, under samma mandatperiod.
Fascinerande argumentation om Jesus och samkönade äktenskap.

Frimodig kyrka, som i senaste kyrkovalet 2009 fick 5,1 %, hade med följande i sin valplattform.
Jesus är själv mycket tydlig med att äktenskapet är till för man och kvinna. FRIMODIG KYRKA anser därför att Svenska kyrkan inte kan viga samkönade par ifall vi får en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige. Om riksdagen inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör Svenska kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten. FRIMODIG KYRKA anser inte heller att kyrkomötet 2005 hade mandat utifrån kyrkans lära att införa den vigselliknande välsignelseordningen för samkönade par. Detta beslut bör därför omprövas. FRIMODIG KYRKA tar avstånd ifrån alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.
Argumentet att Jesus i Bibeln skulle vara tydlig om att äktenskapet bara är för olikkönade par är fascinerande. Fakta är att det är möjligt att hitta en del citat i Bibeln som vissa tolkar som negativa emot samkönade relationer generellt (inte bara emot samkönade sexuella övergrepp, vuxna mäns sex med unga tonårspojkar etc. som andra tolkar att citaten argumenterar emot) men en del av Bibeln är helt fri från kommentarer (varken positiva eller negativa) om samkönade relationer, de fyra evangelierna om Jesus .

Men om man ska lämna den teologiska debatten är det enkelt att konstatera att i alla fall en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka, ännu är för att avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda. Vid omröstningen hösten 2010 fick de stöd av Sverigedemokraterna, som fick ca 2,9 % i kyrkovalet 2009. Jag har mailat även sd om samkönade vigslar men det är ännu inte någon från partiet som svarat.

Betraktar man religiösa samfund generellt är Frimodig kyrka inte "extremister". Både katolska kyrkan och de flesta muslimska och frikyrkliga samfunden skulle nog kunnat hålla med. Men någonting har hänt inom Svenska kyrkan. På 1980-talet var Frimodig kyrkas attityder om homorelationer Svenska kyrkans officiella, idag är det två (om sd ännu har samma policy som Frimodig kyrka) nomineringsgrupper som tillsammans fick ca 8 % i senaste kyrkovalet som är engagerade för att avskaffa samkönade vigslar inom samfundet. Och de har inte stöd av någon av biskoparna.

Attityderna har dramatiskt blivit mer homovänliga inom Svenska kyrkan de senaste decennierna.


Uppdatering 1.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan har motvilligt accepterat homovigslar.

Första sessionen av kyrkomötet äger rum 27-30 september, andra (som är beslutande) delen 25-28 oktober.

Några ledamöter, bl.a. från Frimodig kyrka, har lämnat motioner till kyrkomötet där de vill att det ska förtydligas att präster som ogillar att utföra samkönade vigslar ska få slippa ha vigselrätt. Egentligen en udda motion eftersom det redan idag är tydligt att det är församlingar, inte enskilda präster, som har skyldigheten att arrangera en vigsel när ett samkönat par vill gifta sig inom samfundet. Men det blir nog debatt om det här på kyrkomötet.

Nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan är precis som Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna ännu principiellt emot att samfundet tillåter samkönade vigslar. Men Kristdemokrater i Svenska kyrkan har accepterat den nya policyn och vill inte avskaffa den. Gruppen är självständig i relation till Kristdemokraterna.

Även om syftet med Kristdemokraternas försök att förhindra en könsneutral äktenskapslag har varit att många kd-politiker är negativa till homovigslar inom bl.a. Svenska kyrkan har kd som parti officiellt inte någon policy om SvK bör viga homopar eller inte. Sverigedemokraterna som parti är däremot negativa.


Uppdatering 2.

Samkönade relationer - även bland sebrafinkar.

Dagens Nyheter avslöjar att ännu en rapport gjorts om samkönade relationer bland djur.
Sebrafinkar är färgglada fåglar som sjunger för sina partners som en del av parbildandet. Nu har forskare på universitetet Berkeley i Kalifornien kommit fram till att samkönade, monogama fåglar är precis lika fästa vid varandra som hon- och hanpar och utför parningskonserter i samma utsträckning.
Människor är inte djur. Vi måste inte bete oss som vissa djurarter. Vi har andra skyldigheter men också rättigheter. Trots det är intressant att ett av de vanligaste argumenten fram till 1990-talet (en del okunniga framför det ännu) från homofober var att "inte ens djuren håller på med sånt". Det är tydligt att både bland människor och bland många djurarter är relationerna densamma oavsett om de riktas mot någon av samma eller motsatt kön. Och när det gäller djuren kan inte ens konservativt kristna, judar och muslimer skylla på att det är "radikala queeraktivister" som påverkat dem att skaffa homorelationer.

Stefan Stenudd har förresten på sin blogg en intressant betraktelse om samkönade relationer bland djur.
Det är till och med förhastat att tala om biologernas upptäckt av homosexualitet i djurriket som en seger för det gränslösa förnuftet. Snarare är det resultatet av en växande social acceptans av homosexualitet. Först när vi började bli tillfreds med homosexualitet bland människor kunde vi upptäcka den bland djuren.
Kristdemokraterna minskar efter debatt om tvångssteriliseringar av transsexuella.

Flera tidningar publicerar en ny opinionsmätning från United Minds som visar att om resultatet hade blivit verklighet skulle varken Alliansen eller s+mp-v få egen majoritet, alltså samma situation som i riksdagen idag. De två HBT-negativa partierna Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna får tillsammans 10,8 % jämfört med 11,3 % i senaste riksdagsvalet. En av de mest kända nyheterna från Kristdemokraternas riksting (kongress) för ca 1,5 månad sedan var att partiet vill behålla tvångssteriliseringar av transsexuella som vill byta kön juridiskt. Sedan dess har partiet förlorat i de opinionsmätningar som gjorts, från 4,2 % till 3,2 % i United Minds senaste mätning. Även om det inte måste ha ett samband med sterilitetsdebatten är det i alla fall inget som tyder på att de vunnit på den.

2 kommentarer:

 1. Bengt nu får du ge dig!

  Bara för att Frimodig kyrka inte anser att äktenskapet är köns- och antalsneutralt så benämner du oss som homofientliga. Jag förstår alltmer hur man med hjälp av datorn kan skapa fientlighet i samhället. Det skrämmer mig.

  SvaraRadera
 2. Hej Jan-Anders!

  Bra att min bloggpost orsakat reaktioner.

  Givetvis handlar det inte "bara" om att ni i Frimodig kyrka är emot homovigslar (fattar inte varför du blandar in antalsneutrala eftersom jag inte argumenterat för det men däremot är månggifte helt accepterat i betydande delar av Bibeln). Vad jag vet är Frimodig kyrka emot samkönade sexuella relationer generellt. Men det vore verkligen glädjande om du kunde dementera det och förklara att Frimodig kyrka är för samkönade sexuella relationer bland vuxna som älskar varann, om än att ni (ännu) är emot homovigslar inom Svenska kyrkan. Nu får du ge dig Jan-Anders, börja respektera homosexuell kärlek! :-)

  Känn dig fri att avslöja att ni i Frimodig kyrka inte är homofientliga utan respekterar samkönade relationer. Tills det vidhåller jag att ni är homofientliga.

  Bengt

  SvaraRadera