lördag 6 augusti 2011

Regnbågspris till kd-politiker orsakar politiskt inbördeskrig i partiet.


Lördag eftermiddag Prideparaden i Stockholm. Från Qx.
Inga officiella siffror finns när detta skrivs. Men ca 40 - 45 000 i paraden, och det tiodubbla som stod dansande utmed gatorna. Vilken folkfest!
Från en artikel rtikel i Dagens Nyheter.
Paradvägen genom Stockholm kantades av hundratusentals människor, mer exakt siffra kan polisen inte ge då ett rejält regn mitt i paraden satte publiken i rörelse. Men den glada stämning som rådde bland rullskridskoåkande rollerderby-spelare, regnbågspirater och krigarprinsessor kunde inte regnet störa.

Mellan 35.000 och 50.000 deltog i paraden....

Mitt i all dans och glädje fanns också allvar. Med förtejpade munnar paraderade några hundra i RFSL:s marsch för dem som inte själva kan gå. På skyltar beskrevs svårigheterna som hbt-personer i länder som Brasilien, Uganda och Ryssland utsätts för.
Tre kd-politiker får pris av RFSL-Stockholm.

Om paraddeltagarna var eniga om att jobba för HBT-rättigheter har situationen i kd varit mer turbulent idag. RFSL- Stockholm har gett pris till några kd-politiker. Från Mynewsdesk.
Under Prideveckan delar RFSL Stockholm ut de traditionsenliga priserna Regnbågspriset och Rosa tisteln. Regnbågspriset går till den som under året verkat positivt för hbt-personers rättigheter och Rosa tisteln till den som gjort något negativt för hbt-personer. 2011 går Regnbågspriset till tre aktivister inom Kristdemokraterna som varit starkt pådrivande för hbt-personers rättigheter. Rosa tisteln går till Sollentuna kommuns socialtjänst som på märkliga grunder nekade ett samkönat par att vara fosterfamilj.

Regnbågspriset 2011 tilldelas de tre KD-politikerna Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Caroline Szyber för att de inom sitt parti, trots internt motstånd starkt drivit frågor som avskaffande av tvångssterilisering vid könsbyte och rätten till adoption för samkönade par. Om de enskilda personerna kan dessutom sägas att de har visat stort personligt mod genom att i Eriks Slottners fall vara en av de första öppet homosexuella ungdomsförbundsordförandena, i Magnus Kolsjös fall vara initiativtagare till seminarier på Pride och i Caroline Szybers fall i egenskap av distriktsordförande i Stockholms stad beslutat att ha ett tält på Pride. Eftersom KD idag besitter flera av de ministerposter som ansvarar för viktiga hbt-frågor blir dessa tre hbt-aktivisters kamp särskilt angelägen. Priset ges till dessa tre personer (ej partiet) som fortsatt uppmuntran för dem och andra att inte ge upp.

Rosa tisteln 2011 tilldelas Sollentuna kommuns socialtjänst för att ha nekat ett samkönat manligt par att vara fosterfamilj. Det ställs och ska ställas höga krav på dem som ska bli fosterfamilj, men kön eller sexuell läggning kan inte vara ett skäl att neka. Det manliga paret var utredda och godkända samt uppmanades att söka föräldraledighet för ett ettårigt barn. Därefter ändrade sig dock socialtjänsten efter att ha tagit upp den sexuella läggningen med de biologiska föräldrarna. Ärendet är anmält till diskrimineringsombudsmannen.
Kristdemokratiska riksdagsledamot attackerar HBT-vänliga partikolleger.

Den kristna Dagen avslöjar att RFSL-priset till tre kd-politiker fått en av partiets riksdagsledamöter att attackera sina partikamrater.
Riksdagsledamoten Tuve Skånberg menar att priset bekräftar att de tre KD-politikerna inte är med i Pridefestivalen för att representera sitt parti. De är hbt-aktivister som vill förändra kristdemokratisk politik i enlighet med RFSL:s agenda, menar Skånberg....

RFSL understryker att priset inte går till partiet.

Tuve Skånberg anser att Slottner, Kolsjö och Szyber inte längre har någon trovärdighet i att företräda kistdemokratisk politik.

- De har blivit bekräftade inte som kristdemokraternas representanter på Pridefestivalen, utan som RFSL:s aktivister inom sitt parti, mot partiets program. Och det var precis detta som var kritiken mot dem när de meddelade att de skulle delta i Pridefestivalen, säger Skånberg i ett pressmeddelande.
Igår kritiserade jag Kd Pride för att bluffa om partiets HBT-politik. Men mål och metoder är givetvis olika saker. Att en del HBT-vänliga kd-politiker använt tveksamma metoder vid ett tillfälle förhindrar inte att de förtjänar en eloge för sitt arbete för HBT-rättigheter. Därför tycker jag att de tre kd-politikerna är värda sitt pris.

Homofientlige Tuve Skånbergs attack är däremot grotesk om än inte förvånande. Jag vet inte att det har hänt tidigare att någon riksdagsledamot anklagat en annan riksdagsledamot (här Caroline Szyber) och partikollega för att egentligen inte vara politiker för partiet. Närmare så här kan ett parti inte komma från "ett politiskt inbördeskrig".

Arabiskt initiativ samarbetar med Latinskt initiativ.

Sydsvenska Dagbladet har en intressant artikel om Arabiskt respektive Latinskt initiativ.
.... Ali Al-Basri vill inte göra en stor grej av att Arabiskt initiativ, AI, bjuder på iftar. Vissa av medlemmarna fastar, men de flesta ser det som en privat middag.

– Jag är trött på att muslimer och araber ständigt ska exotiseras i media. För oss är den sociala biten viktigast. Vi är politiskt och religiöst obundna, säger han.

2009 föddes idén om en mötesplats för hbt-personer från Mellanöstern.

Tre år senare har Arabiskt initiativ ett välbesökt tält i Prideparken i Kungsträdgården som de delar med sin systerorganisation, det nystartade Latinskt initiativ.

På borden i tältet finns skålar med godis och informationsblad. Ett gör reklam för Arab Fiesta Latina, en arabisk-latinsk fest med modern tolkning av klassikern Tusen och en natt.Ett verk som alltid har utmanat gällande normer.

Ali Al-Basri är talesperson för AI. I höjd med hjärtat på hans röda pikétröja finns organisationens logga: två stiliserade ansikten vända mot varandra.

– Vi är trötta på att ses som offer. Vi vill vara aktörer och att samhället tar oss på allvar, säger han.....

Arabiskt initiativ, AI, finns i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala och Umeå. De ordnar fester och seminarier och samarbetar med organisationer utomlands.
De ska vara med på Malmöfestivalen och informera om säker sex. I september är de med och arrangerar läger för ungdomsledare från Sverige och Mellanöstern.
Det är positivt att den här typen av föreningar startas. Förutom att ge stöd till varandra kan de förhoppningsvis även påverka sin omgivning.


Uppdatering 1.

Porr i nya kläder. (Svenska Dagbladet).

Lagändring splittrar kd. (Expressen)

Debattartikel "Regnbågsbarn saknar rätt till sina föräldrar". (Aftonbladet)

Var femte LO-medlem har fördomar mot HBT-personer. (Aftonbladet)

Svårt vara öppnen på jobbet. (Dagens Arbete, tidning för bl.a. IF Metall och Pappers)

.... Undersökningen visar bland annat att 22 procent av de tillfrågade LO-medlemmarna har fördomar om HBT- frågor, alltså frågor som rör homo-, bi- och transsexualitet. När det gäller att vara öppen med sin sexuella läggning på jobbet svarar 17 procent att det inte går. Mest anmärkningsvärt i undersökningen, enligt Ulla Lindqvist som är LO:s vice ordförande, är att 41 procent inte skulle säga ifrån om någon drar ett nedsättande skämt.

– Det är något av det värsta som finns när det gäller trakasserier, att man är tyst, sa hon.

Undersökningen visar också att 56 procent av arbetsplatserna har en mångfaldsplan som omfattar HBT-frågor, men att många inte vet om att den finns. Att man kan gå till facket för att få hjälp angående diskriminering på grund av sexuell läggning känner 70 procent till, men ingen kan svara på exakt hur facket kan vara till nytta....

Undersökningen bekräftar bilden av arbetsplatser med ett till och från otillåtande klimat, konstaterade IF Metalls vice förbundsordförande Anders Ferbe som deltog i seminariet....

Resultatet av den undersökning som LO gjort är nedslående och sorgligt, anser Anders Ferbe, men pekar samtidigt på att det finns hopp om bot och bättring. Sedan ett år ingår till exempel HBT-frågor i alla fackets utbildningar och han tycker sig redan märka en attitydförändring.

– Jag möter inte homoskämt i samma utsträckning och det är inte längre dramatiskt med en regnbågsflagga eller prideparad. På fackliga konferenser vågar vi också utmana ytliga värderingar och ställa frågor.

– Och när Metall engagerade sig i Pride för första gången i mitten av nittiotalet fick vi många brev och skrivningar om att detta inte var en facklig fråga. I dag får vi inget sånt.


1 kommentar: