onsdag 31 augusti 2011

Centerpartistiskt invandringsförslag naivt i sin vurm för mångkultur.


Valberedningen i Centerpartiet har idag föreslagit Annie Lööf (bilden) som ny ordförande för partiet. Hon är tydligt HBT-vänlig.

På stämman (kongressen) 22-25 september ska partiet dock inte bara välja ny ledare utan även avgöra sin politik för de närmaste åren. Bland de många motioner (förslag) som lämnats är det inte någon som föreslår att partiet ska bli för nya HBT-reformer. Eftersom Centerpartiet redan är positivt till alla centrala sådana reformer är det kanske av mindre betydelse.

Däremot förtjänar Förnyelseprogram Integration en granskning. Gruppen som tagit fram det har letts av öppet homosexuelle riksdagsledamoten Fredrick Federley. Mycket av "förnyelseprogrammet" är liberalt och bra. Att invandring historiskt varit positivt och en vinst för Sveriges välfärd är det inte någon tvekan om. Och så är det givetvis möjligt att det blir igen. Att ge skydd åt förföljda människor är viktigt i sig, oavsett den ekonomiska aspekten. Men i sin iver att hylla invandring och invandrare blir programmet ibland nästan absurt.

Alla folk har en kultur förutom svenskar?

De försöker först få det till att i princip inget är svenskt, allt har egentligen sitt ursprung i andra länder. Och även om det till betydande delar är sant är jag skeptisk emot att det är rätt metod att få etniska svenskar att respektera mångfald. För senare i programmet hävdar de att invandrare ska få möjlighet att dela med sig av sin "kultur". Det verkar som om alla länder och folk har en kultur förutom svenskar. Hade man dock granskat något annat lands kultur skulle man givetvis även där konstatera att det mesta i den från början är importerat från andra länder.
Redan i mitten på 1900-talet njöt Sverige av arbetskraftinvandring.
Det här får väl språkligt närmast betraktas som invandringspolitisk porr. Kan ett land "njuta"? Men i sak, återigen, som liberal är jag positiv till invandring. Mångfald är berikande. Men ska man få ett land med betydande invandring att fungera krävs det också åtgärder som håller ihop det. Den insikten har Kanada och USA (mer om det senare) men inte Federley och övriga i c-gruppen. Deras hyllande av mångkultur (att främja att helt olika kulturer är positivt även om folk från grupperna sällan har kontakt med varann) är synnerligen problematisk.
Olikheter och mångfald förnyar Sverige och tillför positiva värden för statsutveckling och lokala samhällen som exempelvis Little Italy eller Chinatown. Segregation behöver således inte vara negativt och är inte alltid roten till dagens integrationsproblem såsom debatten gärna framhåller....

I länder där man lyckats bättre med integrationen till exempel Kanada och vissa delar av Storbritannien har civilsamhällsorganisationer genom frivilliga organisationer och föreningar, varit betydligt mer involverade i att välkomna och introducera invandrare till sitt nya hemland....

Hade vi haft den migrationspolitik som Kanada har hade vår population idag kunnat uppgå till hela ca 40 miljoner.
Fler från Irak har fått asyl i Södertälje än i hela USA.

Kanada (och till viss del USA) får ibland välförtjänt beröm när det gäller migration och integration. Men centerpolitikerna berättar inte hela sanningen om de två ländernas politik. För det första har främst USA men till viss del även Kanada en migrationspolitik som främst handlar om att selektivt ge uppehållstillstånd till välutbildade människor som fått jobb i det nya landet. Flyktingar från bl.a. Irak och Somalia (två av de vanligaste invandrargrupperna i Sverige) har synnerligen svårt att få uppehållstillstånd i USA och Kanada. Staden Södertälje har tagit emot fler flyktingar från Irak än hela USA.

Språk- och kunskapstest för att få bli medborgare i Kanada och USA.

För det andra konstaterar politikerna i USA (med dess Little Italy, Chinatown etc.) och Kanada att vissa saker måste hålla ihop ett land för att det ska fungera. Här är kraven för att få bli medborgare i Kanada. Från Wikipedia.
A person who is a permanent resident may apply for Canadian citizenship by naturalization (grant) subject to the following conditions.

The person:

is aged 18 years or over
is a permanent resident
has lived in Canada for a total of three years out of the four years preceding the application for citizenship, including two years as a permanent resident
has knowledge of Canada (as demonstrated by taking a test, which is required as part of the application process, but only if the applicant is between 18 and 54 years of age)
is not a subject to any criminal prohibitions
is not a war criminal
is able to speak English or French well enough to communicate with people
Både USA och Kanada har språk- och kunskapstester för att bli medborgare. I Sveriges riksdag är det bara Sverigedemokraterna som är för en sådan politik. Jag själv, Folkpartiet och Moderaterna är för språktest men emot kunskapstest. Centerpartiet är emot båda delarna. Däremot vill Centerpartiet korta tiden för att få bli svensk medborgare till 3 år, men utan något språktest.

Släktingar måste ofta själva betala uppehället för anhöriginvandrare i Kanada och USA.

Både USA:s och Kanadas politik är synnerligen restriktiv när det gäller rätt till ekonomisk hjälp till anhöriginvandrare. Systemet är oftast att individer (släktingar eller andra) måste betala kostnaden för anhörigas (även till flyktingar) uppehälle. I Sverige är det inget parti som är för den härpolitiken (sd är negativa till anhöriginvandring generellt). Moderaterna har fått kritik av bl.a. Centerpartiet för att ha varit för restriktiva när det gäller anhöriginvandring men m är ultraliberala när det gäller den delen i relation till USA och Kanada.

Inget om HBT i integrationsprogrammet.

När öppet homosexuelle Fredrick Federley är ordförande för en arbetsgrupp om integration skulle man förvänta sig att teman som jämställdhet och HBT-rättigheter skulle vara centrala i rapporten. Men HBT är helt frånvarande och jämställdhet resoneras det inte om när det gäller extremt patriarkala invandrarkulturer. Hedersrelaterat våld tycks inte vara något allvarligt problem för Federley och övriga c-politiker i gruppen. Ignoransen förtjänar skarp kritik.
Vi tror även att de olika religiösa samfunden kan spela en roll för ett mer inkluderande samhälle som det sekulära samhällets principer upprätthålls. I synnerhet då en våg av islamofobi breder ut sig i Europa och till viss del även nått Sverige. Detta och all inskränkning i vår uppskattade religionsfrihet tar Centerpartiet avstånd ifrån. Men det går inte att förbise den rädsla som finns om andras kulturer, traditioner och religioner som ofta skapats och/eller förstärks av främlingsfientliga krafter. Ökad kunskap om olika religioner och interreligiösa samarbeten är därav positiva.
Som om varje kritik mot muslimska samfund vore oberättigad. Sanningen är att alla muslimska samfund är emot samkönade relationer. Det bryr sig Federley och övriga c-politiker sig inte om att problematisera. Det ska fixas med "kunskap", men är det några som är okunniga är det c-gruppen som inte tycks känna till att inget muslimskt samfund är homovänligt. Visst är islamofobi ett allvarligt problem men försök inte stoppa berättigad kritik, islam ska som andra religioner tåla en kritisk granskning.

Naivt om islamister och andra.

Den mest naiva meningen i programmet måste dock följande vara.
Till saken hör att när individer får vara trygga i sin egen identitet uppstår respekt för varandras likheter och olikheter.
Generellt gäller det nog för de flesta människor oavsett etnicitet. Men tidigare har de konstaterat att en del är islamofober. Varför respekterar inte islamofoberna andra? För att etniska svenskar inte får vara "trygga i sin identitet" eller? Att c-politiker hävdar att inget egentligen är svenskt från början kanske fått dem att känna sig otrygga? Att alla muslimska samfund i alla länder är homofientliga, i länder där de flesta är muslimer eller om de är i minoritet kvittar, är väl ett tecken om något på att respekt för den egna identiteten inte är en garanti för tolerans mot andra.

Nyliberal politik med vurm för mångkultur har testats - i Storbritannien.

Federley och övriga i c-gruppen har skygglappar. I sin iver att vara invandringsliberala blir de en karikatyr av sig själva. Det måste vara enkelt att sitta i ett rum vid Stureplan och få ihop ett nyliberalt program för ekonomin och invandringen. Sänk skatterna ordentligt och avskaffa arbetsrätten så fixar sig det mesta, och islamisterna blir snälla när de fått jobb.

Det land som närmast testat den politiken är Storbritannien, det land som kanske har de allvarligaste integrationsproblemen i Europa. Och där både socialdemokratiska Labour och konservativa Tory offentligt konstaterat att vurmen för mångkultur varit problematisk. Men rapporten kanske blev fixad innan kravallerna i London och andra städer.


Uppdatering 1.

På Newsmill förs det en intressant debatt mellan diverse c-politiker om förslaget till integrationsprogram. Det började med att Ilan Sadé, vice ordförande i Centerpartiet i Malmö, föreslog att partiet skulle byta invandrings- och integrationspolitik. Jag har träffat Ilan några gånger för flera år sedan. Han är för övrigt öppet homosexuell. Jag håller inte med honom om att svensk invandringspolitik ska bli mer restriktiv, däremot har han rätt i att Centerpartiets integrationspolitik är kravlös och naiv.

Nils Paarup Petersen, ordförande i c i Malmö, kritiserade sedan sin vice ordförande men i en saklig argumentation. Det gjorde däremot inte Fredrick Federly som överhuvudtaget inte bemötte något i Sadés debattartikel i sak. Ilan Sadé har nu fått ett andra artikel publicera i den här debatten. Bra att Sadé tydliggör att han inte är för att mer restriktiva regler för människor från Mellanöstern och Somalia ska gälla än från andra länder utanför EU, för en sådan godtycklig utestängning vore helt oacceptabel och skulle drabba bl.a. HBT-flyktingar från Irak.

7 kommentarer:

 1. Jag tror inte att Nordamerikas indianer delar din uppfattning om USA och Kanadas lyckade invandrings och integrationspolitik!

  mvh.

  x.

  SvaraRadera
 2. X

  "Kanada (och till viss del USA) får IBLAND välförtjänt beröm när det gäller migration och integration."

  "Ibland" syftar på att den förtjänar beröm ibland, kritik ibland. Situationen för Nordamerikas indianer tillhör den senare kategorin.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. USA:s indianer har många förmåner som är endast för dem som fri utbildning på alla nivåer, fri sjukvård och monopol på vissa typer av företagsverksamhet inom sitt geografiska område.

  SvaraRadera
 4. Anonym

  Ja, det är ju en bra lösning för ett ursprungsfolk. Fösa ihop dem i små reserverat och ge dem fri utbildning och sjukvård. Det måste vara orsaken till att indianer har den bästa hälsan bland folkgrupper i USA och tack vare sin utbildning är bäst representerade i relation till sin folkmängd i akademikeryrken i USA. Eller hur var det nu, har resultatet blivit tvärtom?

  Om Japan, mot förmodan, militärt anfaller USA och vinner, mördar 90 % av befolkningen, samlar ihop övriga som bor i USA i delstaten Kansas och ger dem fri sjukvård och utbildning kommer givetvis alla jubla över de generösa förmånerna. Sedan kan de stackars japanerna som bor i övriga USA tvingas betala avgifter när de ska besöka ett sjukhus. Och USA-befolkningen i Kansas är så otacksamma att de klagar. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Jag håller med om mångkultur.
  Badtider för tex. endast muslimska kvinnor
  och med endast kvinnlig personal är
  inte bra. Dessutom får kommunen köpa in
  gardiner så att man kan täcka fönster...

  SvaraRadera
 6. Anonym

  Tack.

  Vill förtydliga att i ett samhälle med mångfald har folk rätt att vara muslimer, ha slöja, låta bli äta griskött, tillverka halalkött om det följer svenska djurskyddregler, fira ramadan etc. Det är centrala mänskliga rättigheter. Det jag vänder mig emot är inte mångfald av livsstilar (som även finns bland etniska svenskar) utan ideologin att helt olika kulturer bredvid varandra är något positivt även om folk från de olika kulturerna sällan har kontakt med varann. All erfarenhet från alla länder som har testat det (medvetet eller omedvetet) är dåliga. Men kan någon ge något bra exempel vänligen skicka en kommentar.

  Bengt

  SvaraRadera