söndag 7 augusti 2011

Stefan Attefall (kd) hycklar om statsbidrag till homofientliga samfund.


Civilministern och kristdemokraten Stefan Attefall (bilden) har en replik i Expressen mot Anders W Jonsson (c) som i en debattartikel för några dagar sedan kritiserade Attefall för hans attityd till religiösa samfund som diskriminerar homosexuella och bisexuella. Som vanligt hycklar Attefall ordentligt när det gäller rättigheter för bögar och lesbiska.
Historiskt har nämligen kristdemokrater och centerpartister stått på samma sida i kampen för ett starkt och fritt civilt samhälle.
Attefall tycks helt missuppfattat vad som definierar ett verkligt fritt civilsamhälle. Ett sådant är inte beroende av statsbidrag. När Attefall antyder att statsbidrag är en garanti för ett "starkt fritt civilsamhälle" argumenterar han egentligen emot sig själv.
Anders W Jonsson menar att de samfund som, av religiös övertygelse, inte vill acceptera samkönade äktenskap bör förlora sitt statsbidrag, liksom får man förmoda andra offentliga medel som kanaliseras via kommuner och Sida genom samfundens olika associerade verksamheter.
Flera religiösa samfund accepterar inte samkönade par som medlemmar.
Här låtsas Attefall som om det "bara" handlar om att en del samfund vägrar viga samkönade par. Sanningen är ju att många samfund ännu inte ens accepterar par i samkönade relationer som medlemmar.
När förslaget om samkönade äktenskap diskuterades föreslog kristdemokraterna en civilrättslig lösning där trossamfunden avstod vigselrätten till staten. På så sätt skulle alla par, hetro- eller homosexuella, blivit lika inför lagen. Centerpartiet var emot en lösning som skulle respektera både samfunden och gruppen homosexuella.
Attefall antyder att dagens lag inte respekterar både samfund och homosexuella. Sanningen är ju att det är frivilligt för samfund att viga vilka par de vill. Det kd hade och har problem med är att samkönade par ska kunna ingå äktenskap, därför vill de ta bort ordet äktenskap helt i lagen. Alltså en försämring även för heterosexuella par som vill ingå äktenskap.
Det får heller inte fresta politiker att använda statens maktmedel för att tvinga det civila samhället att tycka, handla eller tro i den ena eller andra riktningen.
Återigen blandar Attefall ihop föreningsfriheten, rätten att starta samfund och föreningar med vilka som helst attityder, och rätten att få skattepengar till verksamhet som inte är förenligt med samhällets officiella värderingar.

Och om nu "statlig styrning" av bidrag till religiösa samfund är så dålig enligt Attefall, varför argumenterar han då inte för att ta bort kravet att samfund ska följa "samhällets grundvärderingar" för att få skattepengar? Om det startas ett Ku klux klan-kristet samfund måste de väl också ha rätt till bidrag, annars blir det "enfald och förföljelse" eller?

Inga debatter om nya HBT-reformer på kongresserna för Luf och Ssu.

Både Liberala ungdomsförbundet (Luf) och Socialdemokratiska ungdomsförbundet (Ssu) har haft kongresser senaste veckorna. Några tydliga debatter om nya reformer var det dock varken hos Luf 28-31 juli eller hos Ssu 2-5 augusti. Ssu fick dock både ny ordförande, Gabriel Wikström, och ny förbundssekreterare Ellinor Eriksson. De senaste åren har Ellinor Eriksson varit HBT-politisk talesperson i förbundsstyrelsen för Ssu.

Socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt höll tal vid kongressen och kommenterade bl.a. hatbrotten.
Men verklig demokrati förutsätter att två villkor är på plats.
• Det första är frånvaro av rädsla. Människor som är rädda är inte fria.

Bara i vårt eget land anmäls (i genomsnitt) 14 hatbrott i Sverige. Brott som begås mot människor på grund av deras hudfärg, etnicitet, religion eller sexuella läggning. Detta är det yttersta konsekvensen av en intolerans som många människor tvingas leva med varje dag. En intolerans som riktas mot människor enbart på grund av att de är den de är.

Om människor tvekar att uttrycka sin åsikt, är rädda för att gå ut, blir hotade, nedvärderade och angripna, omfattas inte alla av demokratins möjligheter och rättigheter. Därför ska vi som organisation stå upp för det självklara och i var och en av oss i det personliga mötet med intolerans alltid stå upp för människors lika värde, rättigheter, frihet och vår övertygelse om demokratins oövervinnerliga styrka. Kampen mot fundamentalism, oförsonlighet, homo-, transfobi och rasism ska vi föra varje dag.

Uppdatering 1.

Med öppet sinne. (Svenska Dagbladet). Om den HBT-vänlige rabinnen David Lazar.

Ledarartikel i liberala Dagens Nyheter. "Stolthet och fördom".
Så har Prideparaden än en gång tågat genom Stockholm. För de flesta är paraden mer en symbol för fest och glädje och mindre en politisk manifestation. Förändringen av både den årliga marschen och människors attityder har gått rekordfort. Få tänker nog i dag på hur det var runt 80- och början av 90-talet innan partnerskapslagen trädde i kraft 1995.

Då var det kamp, inte folkfest. Då löd slagorden: ”Vi är arga, inte snälla – vi är homosexuella.” Eller: ”Vi är många fler – de flesta står bredvid.”

Och så var det nog. I dag går massvis av heterosexuella med i marschen. Varje parti, undantaget KD och SD, har under flera år sett till att vara representerat. Men på 80-talet tycktes det lika osannolikt att ett knippe partiledare och statsråd skulle gå med som att påven skulle göra det.

Uppdatering 2.

På regeringens hemsida har statsminister Fredrik Reinfeldt (m), justitieminister Beatrice Ask och integrationsminister Erik Ullenhag (fp) lämnat korta videomeddelanden om Stockholm Pride och HBT-rättigheter.


Uppdatering 3.

Även Dagen berättar om Stefan Attefalls (kd) debattartikel i Expressen. Attefall försöker i sin repblik få det till att det är ett "desperat" utspel från en c-kandidat. Men intressant är att även den kandidat som flest tippar blir nästa ordförande, Annie Lööf (tidigare Johansson) ger sitt stöd åt Anders W Jonssons kritik mot Kristdemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar