torsdag 25 augusti 2011

Malta tydliggör problem för samkönade par i EU.


Det må vara oavsiktligt. Men Malta har tydliggjort hur rättsosäker och godtycklig situationen är för samkönade par inom EU. Att den fria rörligheten inom unionen ofta inte gäller för samkönade par.

Först måste det förtydligas hur central principen att fritt söka jobb inom EU är. Från att främst handlat om att införa frihandel (då organisationen hette EG) är det idag lika mycket fokus på fri rörlighet för människor. Principen är egentligen enkel. Hittar du jobb inom något annat EU-land ska du utan problem kunna börja arbeta där. För att göra regelverket hanterligt för gifta par (med eller utan barn) har det avgjorts att den som ingått äktenskap ska ha rätt att ta med sin partner utan att båda två fått jobb.

Malta tvingas erkänna vissa samkönade relationer.

Samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap har däremot inte samma rättigheter i en del länder i EU. Ett av dem är Malta. Från brittiska Pinknews.
The rights of the gay community in Malta have been left in disarray after EU intervention saw a restriction on migration struck from the law books.

The central Mediterranean group of islands which makes up the country has a strong Catholic ethos, which means gay couples have little in the way of governmental recognition.

Until this year, non-recognition of gay relationships was applied equally to Maltese citizens and to foreign nationals: those in other member states of the EU and in non-EU, third countries across the world.

But in 2010, the EU passed a new directive concerning the free movement of EU citizens between states.

The directive instructed member states to allow entry into their country for an EU citizen and a third country national, so long as they are in a “durable” relationship, regardless of their genders.

Malta, which joined the EU in 2004, enacted legislation, but failed to properly execute the directive.

Where one member of a couple was a third country national in a same-sex union, Malta denied the right to freedom of movement by building in an exemption that applied to gays.

Following infringement proceedings by the European Commission, the Maltese government has been forced to strike the clause that said the country only recognised partners “in a durable relationship” if such relationships were not in “conflict with the public policy of Malta”. Malta has a public policy of non-recognition of same-sex unions.

But with the striking down of the clause comes a migrative anomaly: the same-sex partner of an EU citizen can move with that EU citizen to Malta, but the parter of a Maltese resident, who already lives in the country, cannot move to Malta.

An American and a British person in a civil partnership, or any durable relationship, could therefore freely move to the islands, but that American could not move directly to Malta if their partner was a native resident.

In effect, the same-sex partner of a British citizen has more legal right to live in Malta than the same-sex partner of a Maltese citizen.

Gabi Calleja, the coordinator for the Maltese Gay Rights Movement, said: “This amendment is welcome but it in no way replaces the necessity for the introduction of comprehensive legislation recognising same-sex couples. It is regrettable that a number of same-sex couples are forced to leave Malta in order to sustain their relationship each year.”

In 2009 the European Union’s Fundamental Rights Agency (FRA) released its legal analysis of homophobia and discrimination on the grounds of sexual orientation in the 27 member states.

It concluded that Maltese people in same-sex relationships “are not treated in a like manner to heterosexual couples simply because of their sexual orientation.”
EU-direktivet om fri rörlighet från 2004.

EU har gett ut en broschyr om rättigheter när det gäller fri rörlighet för samkönade par i unionen.
1. Marriages. If the couple is married in their home State and the host State recognises the validity of same-sex marriages, then the individual will have the right of a spouse, under the Free Movement Directive, to join their partner. Currently, Belgium, the Netherlands, Spain and Sweden enable same-sex couples to be legally married. However, at least 11 Member States (Estonia, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia) do not seem to recognise the validity of same-sex marriages. In these States same-sex spouses will probably not be recognised as ‘spouses’.

2. Registered partnerships. If the couple has entered into a registered partnership in their home State then an individual may be able to join their partner in the host State as if they were a ‘spouse’. However, this depends on how the host State treats registered partnerships.

a. Under the Free Movement Directive if the host State’s national law treats registered partnerships as equivalent to marriage, then an individual has the right to join their partner as if they were a ‘spouse’. 6 Member States allow registered partnerships that have effects equivalent to marriage (Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Romania, UK).

b. If the host State does not treat registered partnerships as equivalent to marriage then the couple will fall under the rules on unregistered (‘de facto’) partners in a ‘durable relationship’. EU law places no obligation on Member States to allow or recognise registered partnerships.
Debatten har två aspekter.

Direktivet från 2004 var en kompromiss. Många vill att alla unionens 27 länder ska vara skyldiga att acceptera samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit från ett annat EU-land. Debatten har två aspekter. Dels homovänlig-homofientlig, den viktigaste dimensionen. Men också federalism kontra nationellt självbestämmande. Även några HBT-vänliga politiker i EU-parlamentet är skeptiska till förslag om att "tvinga" länder att juridiskt erkänna homorelationer. Men den fria rörligheten är central i EU och unionen har direktiv mot diskriminering p.g.a sexuell läggning. Det är t.o.m. med i Lissabonfördraget, EU:s "konstitution".

Den svenska borgerliga regeringen jobbar för ett nytt direktiv där alla länder i EU ska bli skyldiga att juridiskt erkänna samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap i något annat land i unionen. I riksdagen tvekar Sverigedemokraterna om reformen, övriga partier är för.


Uppdatering 1.

Bättre ekonomi för pensionärer eller behålla tvångssteriliseringar av transsexuella?

Det är oenighet bland regeringspartierna om vilka skattesänkningar det ska bli i höstens budget för 2012. Både Moderaterna och Centerpartiet argumenterar för sänkt restaurangmoms medan Kristdemokraterna prioriterar sänkt skatt för ålderspensionärer.

Den här bloggen är inte partipolitisk och jag brukar inte här ge mig in i skattedebatter. Men jag konstaterar att det inte är givet att sänkt krogmoms går före sänkt skatt för pensionärer. Det handlar om prioriteringar. Men även val av strider handlar om prioriteringar.

Jag konstaterar att kd förra mandatperioden fick igenom begränsade skattesänkningar för pensionärer. Kd har givetvis en poäng i att s (med stöd av mp och v 1998-2006) aldrig genomförde några skattesänkningar för löntagare och pensionärer. Men det där "det hade varit värre med sossarna" håller inte alltid. För fakta är att Kristdemokraterna betydande delar av sin förra mandatperiod ägnade sig åt att försöka stoppa en könsneutral äktenskapslag. Dessbättre förgäves. Men kd-politiker vet precis som andra att politik handlar om prioriteringar. Fokuserar men mer på att stoppa HBT-vänliga förslag, som en könsneutral äktenskapslag, blir det mindre fokus på annat. Som att sänka skatten för pensionärer.

Ska kd göra samma misstag i höst som man gjorde flera år förra mandatperioden, d.v.s. i förhandlingar med m, fp och c hellre fixera sig vid att stoppa HBT-förslag, i höst handlar det om avskaffande av tvångssteriliseringar av transsexuella, än att ge svenska pensionärer en bättre levnadsnivå genom sänkt skatt.

För varje parti som hävdar att det jobbar för "ett mänskligare samhälle" borde förbättrad ekonomi för ålderspensionärer gå före att behålla tvångssteriliseringar av transsexuella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar