fredag 5 augusti 2011

Kd Pride bluffar om partiets HBT-politik.


Ansvariga för Kd Pride sprider på Stockholm Pride felaktigheter om sitt partis politik när det gäller flera reformer. Bl.a. tvångssteriliseringar av transsexuella och föräldraskapspresumtion för samkönade par. Även när de blivit ertappade med byxorna nere försöker de tydligen förvränga sitt partis politik

Jag brukar inte länka till bloggen Alliansfritt Sverige. Problemet är inte att det är en vänsterblogg. Jag hänvisar ofta till kommentarer både från höger och vänster. Utan att Alliansfritt ofta har en extrem, närmast hatisk, retorik mot borgerliga partier och politiker. Ofta antyder de att kommentarer från t.ex. en homofob kristdemokrat måste vara partiets officiella politik.

Men det Kawa Zolfagary framför på bloggen idag är värt att refereras till. Kritiken mot materialet från Kd Pride är berättigad.
Kristdemokraterna har ett tält under årets Pride och delar ut material om partiets ståndpunkter. Där kan man läsa att partiet överväger att slopa kravet på sterilisering vid könsbyte. Det stämmer inte - partiet tog ställning för tvångssteriliseringarna på sin kongress för drygt en månad sedan.
Magnus Kolsjö, en av de som är ansvariga för Kd Pride lämnar en kommentar på bloggen.
Vid ett riksting är det de skriftliga förslag till beslut som partistyrelsen presenterat innan rikstinget samt de yrkanden som kommer in under debatten som man tar ställning till. Det förslag till beslut som vann rikstingets gillande var partistyrelsens skriftliga förslag som innebar ett besvarande av motionen med hänvisning till att partiet nu måste gå igenom det stora material som finns innan vi som parti sätter ner foten för var vi står.

Jag delar inte mitt partis syn i denna fråga. Jag tycker att vi redan nu borde beslutat att avskaffa tvångssteriliseringarna. Men partiets syn på frågan är dock att fundera lite till. Att detta fortfarande gäller är självklart något vi dubbelkollat med vår partiledning innan vi började dela ut vårt material.
Magnus Kolsjö framför en halvsanning.

Magnus Kolsjö ljuger inte. Men han berättar inte hela sanningen. För det förtjänar han skarp kritik. Till partiets riksting (kongress) 30 juni - 2 juni hade lämnats en motion om att partiet bör bli för att avskaffa kravet att transsexuella måste vara steriliserade för att få byta kön juridiskt. Partistyrelsen lämnade bl.a. följande vaga kommentar.
Partistyrelsen delar motionärernas uppfattning om att könstillhörighetslagen behöver revideras. Men med hänvisning till frågans komplexitet och vikt, att lagen om könstillhörighet på ett mycket påtagligt sätt berör människor i ömtåliga situationer, förordar partistyrelsen att man inväntar med ett ställningstagande innan vi tagit del av remissinstansernas synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Partistyrelsens förslag till beslut:
Partistyrelsen föreslår rikstinget besluta att med ovanstående yttrande anse motion 5:38 besvarad.
Efter krav om att partistyrelsen borde förtydliga sig argumenterade den senare emot ett avskaffande av sterilitetskravet (men för att ta bort kraven att vara ogift och svensk medborgare) i könstillhörighetslagen.

Från Svenska Dagbladet.
Kristdemokraterna tänker tills vidare behålla det absoluta kravet på sterilisering när någon vill byta kön.
Från Sveriges Radios hemsida.
Enligt Maria Larsson säger Kristdemokraterna nu ja till att slopa kravet om att man måste skilja sig för att genomgå könsbyte och att man måste vara svensk medborgare - men kravet på sterilisering blir kvar.
Kd Pride gillar formalia - när det passar dem själva.

Kanske Magnus Kolsjö försöker gömma sig bakom en formalitet. Att partiets riksting formellt inte behandlade partistyrelsens förtydliganden om att bli för att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare men behålla sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Men då är det ju en gåta att Kd Pride i sitt eget material har med bl.a. följande om vad partiet är för.
Att avskaffa kravet på skilsmässa vid könsbyte.
Inte heller det förslaget från partistyrelsen behandlades formellt vid Kristdemokraternas riksting. Kd Pride håller alltså på med ett dubbelspel som är ovärdigt ett parti som ofta framför hur viktigt det är med "etik" i politiken. När det passar dem (partistyrelsen har lämnat ett transvänligt förslag, avskaffande av kravet att vara ogift) då tolkar Kd Pride det som partiets politik men sedan (när partistyrelsen har lämnat ett transnegativt förslag, avskaffande av kravet att vara steriliserad) då hänvisas till formalia om att rikstinget inte har avgjort sin politik i sak om de olika delarna av könstillhörighetslagen.

Kd är emot föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

När det gäller föräldraskapspresumtion för lesbiska par mailade Kristdemokraternas kommunikationschef Mia Widell följande 4 juli.
4. Att gifta lesbiska par ska få samma möjlighet till föräldraskapspresumtion som gifta olikkönade par.
Ja, möjligen eller nej?

Kristdemokraterna är inte för en sådan lagändring.
Redan 7 november mailade Inger Strömbom för Kristdemokraternas del följande kommentar. Hon markerade med kryss vilken som var partiets politik.
Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker (infördes 2005)

Ja, kd är för reformen
Möjligen
Nej, kd är ännu principiellt emot reformen men har accepterat den och vill inte avskaffa den
X Nej, kd är emot reformen och vill avskaffa den

Svar: Kristdemokraterna motsatte sig beslutet och står fast vid åsikten att denna verksamhet bör avbrytas. Vår främsta invändning är i grunden densamma som vid givarinsemination av heterosexuella par, dvs. att barnet berövas en relation med sin biologiska pappa. Vår politik bygger på den värdegrund som kommer till uttryck i artikel 7 i Barnkonventionen dvs. att barnet har, så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.

Föräldraskapspresumtion även för gifta lesbiska par.

Ja, kd är för reformen
Möjligen
X Nej, kd är emot reformen.

Svar: se föregående svar
Trots det här framför Kd Pride i sitt material att partiet "funderar", precis som när det gäller sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Kd Pride bör hålla sig till sanningen. Det är lovvärt att ni försöker göra partiets politik HBT-vänligare. Men förvräng inte partiets politik i syfte att den ska bli anpassad för att ni lättare ska få sympatisörer när det är Stockholm Pride.

Skärpning!


Uppdatering 1.

Ledande c-politiker vill ta ifrån kd-ministrarna ansvaret för HBT-reformer.

Anders W Jonson
, en av kandidaterna till att bli ny ordförande i Centerpartiet, har idag en retoriskt skicklig debattartikel i Expressen. Kristdemokraterna, bl.a. civilminister Stefan Attefall och socialminister Göran Hägglund, får välförtjänt kritik.
Attefall ser inte några problem med att trossamfund ges statliga bidrag trots att de öppet diskriminerar homosexuella. Enligt Attefall, som har ministeransvar i frågan, strider diskriminering av homosexuella inte mot samhällets grundläggande värderingar - och är således inte ett argument starkt nog för indraget statligt stöd. Det är en stötande hållning.

Samma inställning tycks tyvärr finnas även hos Kristdemokraternas partiledare. I frågan om tvångssterilisering vid könsbyte har socialminister Göran ­Hägglund varit mycket tydlig. Han vill inte göra minsta ändring i lagen som i dag tvingar människor som genomgår ett könsbyte att sterilisera sig. Hägglund anser att den som väljer att byta kön måste gå hela vägen. Antingen eller och ordning och reda tycks vara ­ledorden på Socialdepartementet....

Det är inte rimligt att ett majoritetsskifte ska vara enda sättet att lösa upp dessa frågor på grund av att ett parti har intagit en extrem position. I stället bör ansvaret för att handlägga den aktuella lagstiftningen under en begränsad period föras över till andra statsråd. Kristdemokratiska ministrar kan sen välja att reservera sig i statsrådsprotokollet. På så sätt kan riksdagen få väl genomarbetade lagförslag att ta ställning till.

Ska sexuellt likaberättigande och öppenhet, som är årets tema på Stockholm Pride, bli någonting som Sverige främjar mer än bara en vecka om året krävs det att vi får en annan hållning till frågorna på departementsnivå. Därför är det avgörande för svensk politik att social­minister Göran Hägglund och civilminister Stefan Attefall väljer att lyssna på den grupp inom deras eget parti som predikar öppenhet framför inskränkthet. Fortsätter de som i dag, vilket är detsamma som att köra på som om ingenting hade hänt, är det hög tid att göra en ansvarsrockad i den svenska regeringen.

Om Göran Hägglund och Stefan Attefall inte är beredda att i grunden göra upp med den förlegade politik som fortfarande präglar delar av deras parti, bör de lämna över ansvaret för hbt-frågor till andra statsråd. Bara så kan Sverige få en human politik på hbt-området. En politik som på allvar utgår från tanken om alla människors lika värde.


Uppdatering 2.

Är debattartikeln i Aftonbladet eller Grönköpings veckoblad?

HBT-aktivisten Micke Kazarnowicz kritiserar i en debattartikel i Aftonbladet att Stockholm Prides evenemang blivit tillgängligare för allmänheten. Möjligen förtjänar det här en debatt men Kazarnowicz för den så förenklat att det blir absurt. Det är "vi" och "dom". "Vi" är HBT-personer, "dom" är heterosexuella. Som om alla människor enkelt kunde kategoriseras i någon av grupperna. Hur gör man med någon som är osäker på sin sexuella läggning? Får de lov att besöka Stockholm Pride utan att "ta någon HBT-persons plats" (sic!) som Micke Kazarnowicz argumenterar i artikeln. Och hur gör man med olikkönade par som inte följer traditionella könsroller? De avviker ju från heteronormen. Borde de trots det helst hålla sig borta från evenemanget? Tidigare var för övrigt inte transpersoner inkluderade, då hette det homofestivaler. Borde det då varit någon policy "heterosexuella transpersoner bör helst hålla sig borta"?
Problemet är kombinationen av de två. Helt plötsligt är Pride park en festival på en av Stockholms mest trafikerade platser, där vem som helst kan gå in ­utan någon direkt motprestation.
Oj, vad hemskt. Det kanske t.o.m. blir en social integration av helt olika typer av folk. När folk kan bara gå förbi sådär. Utan att först planera att åka tåg och buss. Kanske till Täby. Och ha karta med sig. Så att de kan göra någon motprestation. De där lata heterosexuella.
Så har det även varit tidigare år, men då har det funnits en tröskel och en motprestation som säkerställer att den som går in verkligen är intresserad av att vara där.
När folk egentligen inte är intresserade av att vara någonstans brukar det lösa sig. Folk lämnar stället.
I år kan vem som helst som inte­ har något bättre för sig gå in i parken.­
Fruktansvärt. Det värsta är att det gäller de flesta ställen på stan. Typ köpcenter. Fattiga människor som inte vill handla kan gå dit och störa andra. Vem som helst kan besöka ett gaycafé. Eller något evenemang som främst vänder sig till folk med invandrarursprung. Borde inte alla få bli tilldelade vissa kvotkort som ger inträde till evenemang för den egna gruppen. Om nu folk inte har något bättre för sig än att gå in på evenemang som främst är till för andra grupper.

Bättre än så här kan du Micke (du ska ha cred för din kampanj Det blir bättre). Det blir nästan Grönköpings veckoblad i delar av din artikel.


Uppdatering 3.

Jag bedömer att Folkpartiet och Centerpartiet nu tydligt framfört att om Kristdemokraterna inte viker sig och accepterar att så snabbt som möjligt avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen bör m, fp och c i riksdagen tillsammans förhandla med s, mp och v om ett lagförslag. Moderaterna har däremot ännu varit relativt otydliga hur de vill agera om inte kd viker sig. Mitt tips till er som är på Stockholm Pride, själv är jag hemma i Malmö, är att besöka Moderaternas och Öppna moderaters tält och pressa dem om partiet har någon plan för hur partiet ska göra i höst.


Uppdatering 4.

Även kristna Dagen berättar om c-politikern Anders W Jonsson.
Notera en del kommentarer till artikeln. Konservativt kristna framför samma argument som främlingsfientliga brukar göra på Newsmill när det gäller invandring. Det är politiker, media etc. som är politiskt korrekta och försöker tysta "den majoritet" som röstar på sd och kd (alltså typ 10 %.

Glåpord vanligare på Pridefestival (Dagen). Här är det av någon orsak ännu ingen kommentar ännu. De kristligt konservativa är väl inte så kristliga när det gäller att argumentera emot hatbrott mot HBT-personer.

Volontär på Stockholm Pride misshandlad. (Svenska Dagbladet)

9 kommentarer:

 1. Ja du Bengt, det är då för väl att du alltid sitter inne med sanningen och har betydligt bättre insikt i partiets politik och överväganden än de partitjänstemän, rikstingsombud, riksdagsledamöter och partistyreslemedlemmar som varit med och ta fram Kristdemokraternas material till Stockholm Pride. Ett material som dessutom passerat både partisekreterare och kommunikationschef utan anmärkningar.

  SvaraRadera
 2. Magnus

  Din kommentar är besynnerlig.

  För det första har jag kontaktat partiet om vad partiets åsikter är. Det vet du om eftersom jag skicka mailkopior till både dig och andra HBT-engagerade i partiet.

  För det andra har du inte något att kommentera det faktum att ni låtsas som att rikstinget skulle godkänt avskaffande av kravet att vara ogift men inte motsvarande krav att vara steriliserad. Du kan väl hänvisa till det dokument som avslöjar det.

  Om du har fått godkänt att partisekreteraren och kommunikationschefen för ert material visar det bara att inte bara du utan även ledande människor i partiet ägnar sig åt ett dubbelspel. När jag kontaktade partiet var det inte deras budskap.

  Borde det inte bekymra dig själv att partiet ger dubbla budskap?

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Magnus Kolsjö

  Artikel 28 juli i tidningen Riksdag och Departement.

  http://www.rod.se/kd-l%C3%A4mnas-utanf%C3%B6r-beslut-om-k%C3%B6nsbyte

  "Vid Kristdemokraternas riksting i början av juli meddelade partistyrelsen att partiet ska stå fast vid det omstridda kravet på sterilisering vid könsbyte. Enligt partiledaren och socialministern Göran Hägglund handlar det inte om att man vill hindra människor som byter kön att skaffa barn.

  - Det är inte det som är argumentet, utan att det måste finnas någon slags ordning och reda i lagstiftningen. Väljer man att gå från kvinna till man så får man ta det hela vägen och på samma sätt om man går från man till kvinna, säger Göran Hägglund till Riksdag & Departement."

  Är det så att Göran Hägglund har feltolkat partiets politik? Han är ju bara partiets ordförande så det är kanske lätt hänt. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 4. - Volontär på Stockholm Pride misshandlad. (Svenska Dagbladet)


  Mitt i natten långt ifrån Prideområdet och personen var neutralt klädd. Att automatiskt koppla det till hatbrott gör att jag tror offerkoftan tas på för tidigt. Men oavsett det skall man slippa bli påhoppad. Oavsett.

  SvaraRadera
 5. Bo

  vi vet inte vad som hände. Men vi kanske kan vara överens om att ingen ska bli rånad och misshandlad oavsett vilken grupp en människa tillhörg. Ingen har framfört att det här automatiskt är ett hatbrott. Det är bara din homofobi som gör att du får den reaktionen. Din homofobi är möjligt att bota. Skaffa kompisar som är bögar Bo (mitt tips är att det är bögrelationer som du har svårast för). Krama en bög, Eller flera. En bra början. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Vill komplettera med att det är så fascinerande att människor som Bo Grahn som ofta kritiserar "islam" på siten Newsmill bl.a. för att religionen "är emot homosexuella" tycks ha invändningar närhelst några framför något emot homofobi när det inte har koppling till muslimer. Men så är det för många debattörer på Newsmill. Och jag vill var tydlig - min blogg är inte något forum för att sprida hat mot muslimer generellt. Eller för att bagatellisera diskriminering och hatbrott mot HBT-personer. Er inkonskvens är absurd och avslöjar att många högerpopulister inte har något genuint engagemang för HBT-rättigheter - annat än att kritisera "massinvandringen" och muslimer.

  Bengt

  SvaraRadera
 7. Du sätter etiketter på folk som inte stämmer. Iallafall för mig. Jag hatar ingen eller inget förutom ärtsoppa och brunabönor./BG

  SvaraRadera
 8. Bo

  Även om du inte tycker du är homofob konstaterar jag att du närmast är besatt av att lämna negativa kommentarer närhelst någon framför något om att homosexuella ska bli respekterade och ha samma rättigheter som andra. För mig är det ett tecken på homofobi.

  För övrigt gillar jag ärtsoppa, håller dock med om att bruna bönor inte är gott.

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Skit i KD och möjligtvis Moderaterna. Det finns en överväldigande majoritet i riksdagen för det här, räcker inte det? Måste allting bli till ett blockpolitiskt spel?

  SvaraRadera