torsdag 26 november 2009

Tyskland stoppar EU-förslag mot diskriminering

Den 30 november i år hade Sveriges borgerliga regering planerat att hela EU skulle säga ja till ett nytt direktiv mot diskriminering. Eftersom Sverige är ordförandeland i EU det här halvåret har det varit statminister Fredrik Reinfeldt (m) och övriga i regeringen som haft ansvar att förbereda planerna för ett nytt direktiv.

En viktig förändring i direktivet, som EU-kommissionen lämnat och EU-parlamentet godkänt, är att diskriminering p.g.a. sexuell läggning, funktionshinder, ålder och religion blir förbjuden inom alla samhällsområden och inte som idag bara inom arbetsmarknaden. Alla länder är däremot redan skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden.

Men tyvärr så stoppar Tysklands nya borgerliga regering planerna. De skrev redan i sin regeringsdeklaration från oktober i år att de är emot direktivet som de menar är "byråkratiskt". Det här avslöjar också problemet med att varje land inom unionen har vetorätt inom många områden, dvs att det är tillräckligt att ett land är emot ett förslag för att det ska bli nej.

En del har kritiserat att det nya Lissabonfördraget orsakar mer överstatlighet inom unionen men en viktig orsak är just att förhindra att ett land ska blockera förslag som övriga länder är eniga om. Det är givetvis inget som hindrar att det blir nya förhandlingar om direktivet mot diskriminering men man hinner inte med att få ihop någon kompromiss i höst.

I Sveriges riksdag är alla partier för förslaget till nytt direktiv mot diskriminering. Sverigedemokraterna är däremot emot det och menar att EU inte ska ägna sig åt lagar mot diskriminering utan att det är varje lands eget ansvar.

Alla riksdagspartier i Sverige är även för att förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet ska vara med i direktiv mot diskrininering inom EU men har accepterat att det måste vänta eftersom det inte blev en del av förslaget när partigrupper i EU-parlamentet skulle försöka enas.

Transsexuella har skydd av förbudet mot diskrimering p.g.a. kön, det är en tydlig policy från EU. Däremot saknar övriga transpersoner ett sådant skydd från direktivet. Men givetvis har länder i unionen möjlighet att själva ha tuffare lagar mot diskriminering än direktivet, Sverige är ett av få länder som förbjuder diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Annars är det även en del positivt som händer inom EU. Idag har EU-parlamentet antagit en resolution om det s.k. Stockholmsprogrammet som handlar om rättspolitik i unionen 2010-2014. Bl.a. så kräver EU-parlamentet att alla länder i unionen ska erkänna homoäktenskap, partnerskap etc. från andra länder när folk flyttar dit och att EU tydligare och effektivare ska bekämpa hatbrott.

ILGA-Europe är motsvarigheten till RFSL på Europanivå. Från deras hemsida.


The European Parliament today adopted a resolution on the Multi-annual programme 2010-2014 regarding the area of freedom, security and justice, known as the Stockholm programme. By adopting this text, the European Parliament is calling on Member States "without prejudice to national legislation on family law, to ensure freedom of movement for EU citizens and their families, including both registered partnerships and marriages" in accordance with EU legislation, and "to avoid all kinds of discrimination on any ground, including sexual orientation" (paragraph 31).

The European Parliament further stressed the need to establish EU-level anti-hate crime legislation, noting that the "growing intolerance within the EU" also needs to be tackled "by further legislative actions on the field of hate crime on European level" (paragraph 21a).

Michael Cashman and Ulrike Lunacek MEPs, Co-presidents of the European Parliament's Intergroup on LGBT Rights, referred to the adoption of the text as "a step towards equality for all European citizens, although we regret that the resolution stops short of fully recognising same-sex unions." They continued: "The European Parliament has just sent a clear message that Member States need to ensure the freedom of movement of all families, and recognise unions between all EU citizens, regardless of their sexual orientation. The text goes in the direction of an EU-wide recognition of all unions contracted in Member States; this is good news for all EU citizens, but we will need to keep up the pressure on EU institutions and Member States in the coming years to fully recognise same-sex unions—only then will we have genuine equality."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar