torsdag 12 november 2009

Partiernas HBT-politik november 2009.

Eftersom det varit debatt om Sverigedemokraternas HBT-politik vill jag här redovisa partiernas åsikter om nya och gamla HBT-reformer. Jag har i många år gjort rapporter om det vilket resulterat i artiklar bl.a. i Dagens Nyheter.

Bland partier av betydelse i Sverige är sd det som är mest negativt till HBT-reformer, men de är generellt nära kd:s HBT-politik. Däremot är sd ensamt om att tydligt vara för heteronormen.

Partiernas åsikter november 2009 om 8 viktiga aktuella HBT-reformer

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

3. Tillåt transsexuella att spara könsceller så att de efter operationen kan bli biologiska föräldrar.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd
Nej: sd

4. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)

Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

5. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.

Ja: c, fp, v, mp, fi
Möjligen: s, m, kd, sd
Nej:

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

8. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:


Partiernas åsikter november 2009 om 8 gamla HBT-reformer.

1. En könsneutral äktenskapslag alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.

Sd är emot reformen och vill avskaffa den. Partiet vill istället ha en äktenskapslag för heteropar och en partnerskapslag för homopar. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Övriga partier är för reformen.

2. Närståendeadoptioner för samkönade par.

Kd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen.

3. Internationella homoadoptioner.

Kd och sd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen.

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker.

Kd och sd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen.

5. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet

Alla partierna är för reformen.

6. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen (1 kapitlet)

Alla partierna är för reformen.

7. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella

Alla partierna är för reformen.

8. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen

Sd är för att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl. Partiet säger möjligen till att de ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. Övriga partier är för reformen. Sd vill generellt göra det svårare att få asyl vilket givetivs även drabbar HBT-flyktingar.


Heteronormativitet.

Något förenklat kan man säga att heteronormativitet är en värdering om att olikkönade relationer är mer normala och mer rätt än samkönade relationer. Och att det är mer normalt och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem. Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans.

Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är att säga "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par.

Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten)

Vilket alternativ av följande beskriver bäst ditt parti?

Alternativ 1.

Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är lika normala och rätt som olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är lika normala som övriga individer.

S, c, fp, v, mp, fi

Alternativ 2.

Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

M, kd

Alternativ 3.

Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.

Sd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar