måndag 16 november 2009

"Equality summit" startar idag.

När Sverige nu är ordförande i EU så är man arrangör för många möten. Ett sådant startar idag, Equality Summit, möte för jämlikhet. Förhoppningvis kan det sätta fokus på det likabehandlingsdirektiv som EU-kommissionen lämnat och som EU-parlamentet godkänt. Det som återstår innan direktivet blir verklighet är att alla unionens länders regeringar ska enas.

Folk från flera föreningar, bl.a. HBT-föreningen RFSL, har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur viktigt det är med ett ja till ett nytt direktiv.

Från artikeln

Det är dags att i praktiken förverkliga idén om allas lika rättigheter och möjligheter inom EU. Därför uppmanar vi Fredrik Reinfeldt att arbeta för att införa EU-direktivet om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Om Sverige inte skulle lyckas få igenom ett hållbart direktiv under ordförandeskapet måste vi istället lägga grunden så att huvudförhandlingarna kan hållas under det spanska ordförandeskapet.

Den 16-17 november är Stockholm värd för ”equality summit” ett av EU anordnat ”toppmöte om jämlikhet”. Syftet med konferensen sägs vara att stärka och effektivisera arbetet mot alla former av diskriminering, samt främja lika rättigheter och möjligheter för alla inom EU. Detta är ett utmärkt tillfälle för Sverige att driva likabehandlingsdirektivet

Diskriminering bryter mot unionens grundläggande principer och måste bekämpas på alla nivåer. EU:s nuvarande antidiskrimineringsdirektiv ger ett grundskydd för kön, ras och etnisk tillhörighet inom alla medlemsstater. Skyddet mot diskriminering på andra grunder, som funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och religion är svagare....

Diskriminering, trakasserier, hot och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner, är fortfarande vanligt förekommande inom hela EU. Det visar inte minst en rapport från Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter Fundamental Rights Agency, FRA. Vid prideparader har hbt-personer utsatts för både fysiska och verbala kränkningar och i många fall försöker man stoppa hbt-personers utnyttjande av föreningsfrihet och mötesfrihet. Även stater inom EU kränker hbt-personer där det mest extrema exemplet är den nyligen antagna lagen i Litauen som förbjuder positiv information om homosexualitet....

Det nya förslaget till antidiskrimineringsdirektiv utsträcker EU:s juridiska ramverk till att bekämpa diskriminering inom områden som ännu inte omfattas av EU:s lagar, till exempel tillgång till varor och tjänster – bland annat sociala förmåner, hälsovård och bostäder.

Det nya direktivet påverkar inte Sverige så mycket eftersom vi redan har ganska ambitiösa lagar mot diskriminering. När det gäller åldersdiskriminering så skulle dock Sverige vara tvunget att ändra en del lagar med ett nytt direktiv.

Tyvärr så innehåller inte det nya förslaget till antidiskrimineringsdirektiv i EU ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Däremot så är praxis inom EU att transsexuella (människor som vill juridiskt byta kön eller har gjort det) har skydd av förbudet mot diskriminging p.g.a. kön. Övriga transpersoner, t.ex. transvestiter saknar skydd. Sverige har dock som ett av få EU-länder ett förbud som ger skydd för alla inom gruppen transpersoner.

Som man skriver i debattartikeln har många länder ett dåligt juridiskt skydd mot diskriminering. Vissa EU-länder har t.o.m. själv allvarligt diskriminerande lagar.

I Grekland så är åldersgränsen för manliga samkönade relationer 17 år medan åldersgränsen för olikkönade och lesbiska relationer är 15 år. Det är allvarligt diskriminerande. Grekland har också tillsammans med Bulgarien olika sexualbrottslagar för samkönade och olikkönade sexbrott t.ex. vid våldtäkter. Även det är oförenligt med EU:s policy.

Två länder i EU, Irland och Litauen, har förbud för transsexuella att juridiskt byta kön, något som Europadomstolen för mänskliga rättigheter förtydligat är oacceptabelt.

Litauen har förbud mot gayparader vilket inte är förenligt med demonstrationsfriheten.

Litauens parlament har sagt ja till en lag som förbjuder positiv information om homosexualitet, vilket är helt absurt givetvis.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar