tisdag 17 november 2009

Ny rapport. Homosexuella inget problem för försvaret.

Onsdagen 18 november röstar utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet i USA:s representanthus om att i hela USA förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Det avslöjar USA-gaysiten 365.com.

Om allt fungerar som planerat ska senare representanthuset i sin helhet godkänna förslaget och även den andra delen av parlamentet, senaten. Även president Barack Obama måste signera lagen men det är bara en formalitet eftersom han är för reformen. Chansen är nog bättre än någonsin för att det ska bli ja till lagförslaget men inget är politiskt avgjort.
21 delstater i USA har redan förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden och 12 delstater p.g.a. könsidentitet. Ironiskt nog har staten själv en lag som förbjuder öppet homosexuella och bisexuella att jobba inom försvaret. Det är givetvis helt absurt. Inom NATO är det bara USA och Turkiet som har den typen av förbud.

Dessbättre är det många som jobbar för att avskaffa Don´t ask, don´t tell-policyn från 1993. Alltså den policy som säger att försvaret inte får fråga anställda om de är homo eller bi men att anställda inte heller får berätta det. Ca 1000 försvarsanställda varje år blir avskedade för att de är homosexuella.

Men att avskaffa förbudet är ännu något som är kontroversiellt både bland politiker och försvarsanställda. Det främsta försöket till argument för policyn är att det skulle minska sammanhållningen bland anställda om man tillät öppet homosexuella. Något som inte har något som helst stöd i en ny rapport. HBT-siten 365.com skriver om det.

Från artikeln.

A new study about the U.S. military’s “Don’t Ask, Don’t Tell” policy questions the assumption that allowing openly gay and lesbian military personnel to serve in the U.S. armed forces could harm military readiness.

The study surveyed military personell who had served in Iraq and Afghanistan and found that having a gay or lesbian colleague in their unit had no significant impact on their unit’s cohesion or readiness.... “Service members said the most important factors for unit cohesion and readiness were the quality of their officers, training and equipment,” said Laura Miller, study co-author and a sociologist at RAND, a nonprofit research organization.

The study found that just 40 percent of the military members surveyed expressed support for the policy, while 28 percent opposed it and 33 percent were neutral—less support than seen in previous surveys. About 20 percent of those polled said they were aware of a gay or lesbian member in their unit, and about half of those said their presence was well known.

Det borde ju vara givet även för konservativa att det inte är bögar och lesbiska som hotar någon sammanhållning i försvaret men det är bra det blir tydligt för dem. Även om stödet för Don´t ask, don´t tell-policyn minskat från ca 75 % bland försvarsanställda i mitten på 1990-talet till 40 % enligt den senaste rapporten är det givetvis något absurt att så många ännu är emot att avskaffa policyn.

I ett demokratiskt land borde den typen av diskriminering vara oacceptabel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar