måndag 2 november 2009

Kampanj mot hatbrott i London.


I London ökar hatbrotten mot homosexuella och därför har staden börjat en kampanj, Some people are gay - get over it. Stadens konservative borgmästare Boris Johnson (bilden) har gett sitt stöd åt att polisen måste bli bättre på att bekämpa den typen av brott. Debatten har blivit än tydligare sedan en ung polisman i höst slogs ihjäl av ett ungdomsgäng eftersom han var bög.

Från den brittiska HBT-siten Pinknews.London Mayor Boris Johnson has sought assurances from the Metropolitan Police Commissioner that everything is being done to tackle the problem of homophobic attacks in the capital.

The Mayor said today: "Londoners have become increasingly concerned about the number of homophobic attacks and the recent death of Ian Baynham was particularly appalling. My thoughts are with his friends, family and everyone affected by hate crime.

"London is known around the world as a place where people can be who they want to be. Homophobic attacks and other hate crimes must not be tolerated and we are committed to working with the Metropolitan Police Service to ensure that they are dealt with rigour.

Det är givetvis bra att Londons borgmästare visar tydlighet i kampanjen mot hatbrott. Även i Sverige är det politisk enighet bland riksdagspartierna om att kampen mot den här typen av brottslighet måste bli effektivare. Mycket har gjorts de senaste åren och rättsväsendet har blivit bättre generellt. Men ännu är det på vissa håll brister, och ibland även ointresse. Det är inte acceptabelt.

Justitieminister Beatrice Ask (m) har varit med i debatter om hatbrott vid Stockholm Pride. Det är bra, men inte tillräckligt. Hon borde i den offentliga debatten tydliggöra att det ska vara prioriterat att bekämpa hatbrott.

Den förra socialdemokratiska regeringen började ca 2002 att ha med i regleringsbreven (regeringens direktiv till myndigheter) till rättsväsendet att prioritera bekämpandet av hatbrott. Det hade också den borgerliga regeringen i regleringsbreven för 2007, men inte senare.

RFSL och en del oppositionspolitiker har anklagat regeringen för att prioritera bort bekämpandet av hatbrott, men den kritiken är orättvis. Den borgerliga regeringen ändrade systemet så att regleringsbreven inte blev någon prioriteringslista utan det som var med var sådant de skulle redovisa vad de gjort det senaste året.

Men efter att hatbrott i två år varit frånvarande i regleringsbreven till polis och åklagare bör det bli en del av dem igen inför 2010. Redovisningarna kan avslöja vilka som är effektiva och där det ännu är brister.

Fredrik Reinfeldt sa 2006 att bekämpande av hatbrott är det viktigaste inom HBT-politiken. Visserligen är det främst rättsväsendet självt som har ansvaret, men Reinfeldt har möjlighet att påverka genom att det blir en del av regleringsbreven. Att vara så tydlig som Boris Johnsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar