tisdag 17 november 2009

Cecilia Malmström HBT-vänlig EU-kommissionär.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) har idag presenterat Sveriges nominering till EU-kommissionär. Det blir Cecilia Malmström (fp) avslöjar Svenska Dagbladet. Formellt så ska EU-parlamentet godkänna det men i praktiken så blir det nog inga hinder.

Jag är själv positiv till Malmström som kommissionär. Förhoppningsvis får hon ansvar för ett område med koppling till mänskliga rättigheter. Hon har varit engagerad för HBT-rättigheter när hon var ledamot i EU-parlamentet och de senaste åren som EU-minister i den borgerliga regeringen.

Cecilia Malmström var för en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner redan för drygt 10 år sedan medan många andra i partiet ännu tvekade. 2001 sa Folkpartiet ja till en helt jämställd adoptionslag och 2003 blev partiet för en könsneutral äktenskapslag.

Det som även blir intressant är vilken fp-politiker som blir EU-minister i Sverige när hon lämnar regeringen. Även om Folkpartiet idag i princip är enigt om en HBT-vänlig politik så varierar engagemanget bland partiets politiker. Nyamko Sabuni har blivit tydligt HBT-engagerad sedan hon blev integrations- och jämställdhetsminister. Även högskoleminister Tobias Krantz är HBT-vänlig.

Skolminister Jan Björklund har främst fokuserat på skolpolitiken innan han blev ordförande i Folkpartiet. Sällan har han kommenterat HBT-rättigheter men i sak har han oftast varit positiv till reformerna. Han är för en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker

Problemet med Björklund är istället att han verkar ha dåliga kunskaper om vad heteronormen är för något. Partiet sa på sitt landsmöte (kongress) 2007 enigt ja till att det är viktigt att bekämpa heteronormativitet. Formellt hade Björklund varit med om att partiet blev positivt till det, först i partistyrelsen och sedan på landsmötet. Han reserverade sig inte.

Men i en intervju efteråt i den kristna tidningen Dagen så kallade Björklund kongressbeslutet för "trams" och att det är fel att bekämpa någon heteronorm "eftersom minst 95 % av befolkningen är heterosexuell". Tyvärr hittar jag inte intervjun som länk men det var hösten 2007 Björklund kommenterade heteronormen.

För det första är det intressant att Björklund låtsas att han vet exakt att fler än 95 % av befolkningen är heterosexuell, ingen annan gör det. Inte ens om man skickar enkäter till folk är det säkert man får rätt svar, eftersom många inte ens erkänt sina känslor för sig själv. Och alla har inte samma definition av vad det är att vara bisexuell. Vissa som har ibland har tillfällig sex med personer av samma kön kallar sig trots det heterosexuella.

För det andra så respekterade inte Björklund kongressbeslutet utan kritiserade det. Som ordförande ska han respektera och argumentera för det som är partiets politik.

För det tredje så blandade Björklund ihop vanlighet med normer. Att heterosexualitet är betydligt vanligare än homosexualitet är det nog få som förnekar. Men det betyder inte att man slentrianmässigt måste acceptera normer som begränsar många människors situation.

Som jämförelse kan man säga att de flesta ännu följer könsroller när de jobbar, majoriteten av män jobbar inom mansdominerade yrken och vice verca. Men det betyder inte för den skull att man ska respektera könsnormer. Inte heller är det rätt med någon "vithetsnorm" därför att de flesta i Sverige är vita och inte svarta.

På torsdag börjar Folkpartiet sitt landsmöte. Tyvärr är det nog inte någon betydande chans att Björklund talar om HBT-rättigheter i sitt inledningsanförande, något som Mona Sahlin gjorde vid s-kongressen.

Faktum är att rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner är helt frånvarande i partistyrelsens förslag till allmänpolitisk inriktning till landsmötet. Det är även få referenser till HBT-rättigheter i rapporterna från partiets arbetsgrupper inför landsmötet. Det här är ett problem eftersom det avslöjar att partiet ännu inte "mainstreamat" HBT i den vanliga politiken.

Att Folkpartiet sedan är bland de partier som är mest enigt homovänliga är en annan sak. Det är inte tillräckligt att göra radikala HBT-rapporter. Bögars, lesbiskas och transpersoners rättigheter måste bli en given del även när man gör rapporter om skolan, vården, rättsväsendet etc. Jag gillar Jan Björklund som skolminister men han bör lära sig varför heteronormativitet är ett problem.

Andra artiklar om att Cecilia Malmström blir EU-kommissionär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar