torsdag 19 november 2009

Nya brittiska hetslagen är inkonsekvent.

Bögar och lesbiska får äntligen skydd av Storbritanniens hetslag. Men ett sämre skydd än vad svarta, judar och muslimer har. Orsaken till det är att House of Lords, den ena delen av parlamentet, tvingat fram en "yttrandefrihetsklausul" i lagen.

De som följer min blogg vet att jag menar att hetslagar i sig är problematiska. Syftet med dem är bra, att skydda minoriteter. Det är även en risk att allvarlig hets orsakar våld.

Men lagarna riskerar också att bli godtyckliga, för vem avgör vad som är hets mot en grupp? Några i gruppen kan känna sig kränkta medan andra främst tycker den som hetsar är löjlig. Det är även risk att lagar används för att försöka tysta kritik som är obekväm för delar av ett politiskt etablissemang. Extrema grupper kan bli martyrer och få ökade sympatier, tvärtemot syftet med lagarna.

Jag är för någon typ av lag mot hets men vill att den tillämpas restriktivt. Det ska vara svårt att få någon åtalad och dömd. Viktigt är även att det är någon typ av konsekvens. Och här är ett problem med den nya brittiska hetslagen. Den brittiska HBT-siten Pinknews har haft några artiklar om debatten.

Från en artikel 12 november.

The government has admitted defeat over an amendment protecting free speech in homophobic hatred laws.

Last night, the House of Lords voted again to keep the amendment in the law, which is part of the Coroners and Justice Bill.

As the parliamentary session ended today, the Ministry of Justice was forced to admit defeat, saying the bill could no longer be delayed.


10 november hade Pinknews en annan artikel om hetslagen.

The House of Commons voted last night to reject an amendment which would protect free speech in a bill designed to protect gays and lesbians from homophobic hatred.

The amendment was added Lord Waddington and supported by other peers but was rejected 342 votes to 145 by MPs last night. It was the fourth time the Commons had voted on it.

The clause in question reads: “For the avoidance of doubt, the discussion or criticism of sexual conduct or practices or the urging of persons to refrain from or modify such conduct or practices shall not be taken of itself to be threatening or intended to stir up hatred.”


"Yttrandefrihetsklausulen" är fel av flera orsaker. Dels så är den orsakad av osaklig propaganda främst från kristna grupper om att massor av präster ska bli åtalade för att de kallar homosexualitet för en synd. Trots att det inte blivit så i något annat land där bögar och lesbiska har skydd av någon hetslag.

Men det är också en inkonsekvens, om nu yttrandefriheten är så viktig, varför ska den då bara gälla vid debatter om homosexuella och inte om judar, svarta och muslimer? För dem har inte lagen någon "yttrandefrihetsklausul".

En av de som kommenterat artikeln på hemsidan för Pinknews har skrivit.

I for one would be riveted to hear Waddington and the Tory MPs in question answer why this amendment is necessary in their eyes but not one to race protection laws reading: "For the avoidance of doubt, the discussion or criticism of inter-racial marriage or reproduction or the urging of persons to refrain from or modify such conduct or practices shall not be taken of itself to be threatening or intended to stir up hatred.”Storbritannien har en lag som förbjuder hets p.g.a. etnicitet sedan 1986 och sedan några år även hets p.g.a religion. Liberalerna i Storbritannien har i många år jobbat för att även bögar och lesbiska ska ha skydd av hetslagen och för något år sedan ändrade sig de brittiska socialdemokraterna och sa ja till reformen. Båda partierna var emot "yttrandefrihetsklasulen" medan de flesta från konservativa Tory var för.

Och vi vet att även den svenska debatten ofta varit hycklande. Konservativt kristna grupper har argumenterat som att det är ett hot mot yttrandefriheten att förbjuda hets mot homosexuella men ingen av dem bekymrar sig för förbudet mot hets mot svarta och judar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar