tisdag 3 november 2009

Kristdemokraterna erkänner äntligen homofamiljer.

Kristdemokraterna antog 30 oktober en valplattform för partiet. För första gången i något program så erkänner man där att även samkönade par med barn är familjer. Man använder ordet regnbågsfamiljer.

Från valplattformen.

För att kunna ge stöd till familjen måste politiken omfatta alla typer av familjer: kärnfamiljer, ombildade familjer, familjer med ensamstående föräldrar, och regnbågsfamiljer.


Tidningen Kristdemokraten har en artikel om debatten på kd-mötet. Partistyrelsen hade lämnat förslag om att erkänna olika typer av familjer och intressant nog placerade de kärnfamiljer sist bland dem. Kd-politiker från Stockholms stad yrkade på att ordet istället skulle vara först i meningen. Men tydligen var det ingen som ifrågasatte att partiet bör ha en politik även för homofamiljer. Det här visar på en tydlig förändring inom partiet.

Nu är ju ideologiska program en sak, praktisk politik en annan. Kd är ännu emot närståendeadoptioner för samkönade par. Alltså de som handlar om att någon kan adoptera sin partners biologiska barn. Syftet är att ge bättre juridisk trygghet för barnen.

Ingen förväntar väl sig att partiet ska göra en helomvändning och säga ja till lika rättigheter för homopar och heteropar när det gäller adoptioner och inseminationer. Även om alla utredningar visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. Kd är ju ett konservativt parti och argumenterar för att barn "har rätt till både en pappa och en mamma".

Men närståendeadoptioner handlar om just det partiet skriver i sitt nya program. Att anpassa politiken och ge trygghet åt alla barn, inte bara de som bor i kärnfamiljer.

Givetvis kan Kristdemokraterna vara negativa till närståendeadoptioner generellt men då bör reformen avskaffas även för olikkönade par. Eller så menar partiet att det är bra för vissa barn, och då bör det gälla även för samkönade par. Ska de få trovärdighet måste de vara konsekventa.

Kd:s nuvarande policy är ologisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar