fredag 27 november 2009

Tyska förbundsrådet emot diskrimineringsförbud.

Förbundsrådet i Tyskland har idag haft en omröstning om ett förslag att i konstitutionen införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. "sexuell identitet". Det avslöjar den tyska HBT-föreningen LSVD på sin hemsida.

Sedan många år så har landets konstitution ett motsvarande förbud för diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, funktionhinder etc. Tyvärr var majoriteten i förbundsrådet emot att även HBT-personer ska få ett explicit skydd i konstitutionen. Den juridiska tolkningen av orden "sexuell identitet" är i Tyskland att det även skyddar transpersoner.

De gröna och vänstersocialistiska Linke har i flera år jobbat för att landet ska ha ett förbud mot diskriminering av HBT-personer i konstitutionen. Häromåret gjorde socialdemokratiska SPD en helomvänding och sa ja till reformen. Men eftersom det är borgerlig majoritet i parlamentet efter senaste valet i september i år är det inte tillräckligt.

Både kristdemokratiska CDU-CSU och liberala FDP är negativa till reformen som de menar inte är annat än symbolpolitik. Till viss del är det sant, men i ett land som Tyskland där en författningsdomstol prövar landets lagar i relation till konstitutionen så har det betydelse vad som är med i konstitutionens förbud mot diskriminering. Liberalerna är annars ett HBT-vänligt parti vilket inte kristdemokraterna är.

Det som dock är positivt är att kristdemokraterna i Hamburg och kristdemokraterna och liberalerna i Saarland röstade för diskrimineringsförbudet p.g.a sexuell identitet. Visserligen så regerar de regionalt tillsammans med De gröna men hade de borgerliga politikerna verkligen varit engagerade emot förslaget hade de enkelt kunnat stoppat delstaterna att rösta för det.

Förbundsrådet är den del av det tyska parlamentet som är indirekt vald. Varje delstat får ledamöter där i relation till sin befolkning och i omröstningar så röstar alla från varje delstat likadant. De måste alltså enas först regionalt hur de ska rösta i förbundsrådet.

Förslaget ska nu behandlas även i den direktvalda förbundsdagen, men eftersom kristdemokraterna och liberalerna har majoritet där så blir det även ett nej vid den omröstningen.

Det är nog ingen slump att det var bl.a. kristdemokraterna i Hamburg som var positiva till bättre skydd för HBT-personer. Stadens borgmästare Ole von Beust är en öppet homosexuell kristdemokratisk politiker och Hamburg är en av få tyska regioner som helt likställt reglerna för samkönade och olikkönade par.

Ofta är ju kristdemokrater negativa till homoreformer i diverse länder, men vissa av partierna har blivit HBT-vänliga.

I Nederländerna så är kristdemokratiska CDA, som för övrigt är landets största parti, för såväl en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor.

I Belgien så är CDV (de flamländska kristdemokraterna) för en könsneutral äktenskapslag och inseminationer för lesbiska kvinnor, partiet har även accepterat homoadoptioner.

I Sverige har grundlagen (regeringsformen kapitel 1) ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning sedan 2003. Alla riksdagspartier röstade ja till det men det är bara en s.k. målsättningsparagraf alltså att det har symbolisk betydelse.

En enig Grundlagsutredning, med representanter för alla riksdagspartier, sa december 2008 ja till att även förbjuda diskriminering p.g.a sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet. Det betyder att domstolar kan pröva om lagar är förenliga med det diskrimineringsförbudet. Regeringen planerar att lämna en proposition om bl.a. det förslaget i december i år.

Eftersom det är en grundslagsförändring måste riksdagen rösta om det två gånger med ett val emellan. Det betyder att det nya diskrimineringsförbudet som skyddar bögar och lesbiska börjar gälla 2011. I Europa idag är det bara Portugal som redan har ett sådant förbud.

Även EU har ett tydligt förbud mot diskriminering p.g.a sexuell läggning efter att Lissabonfördraget börjar gälla december 2009.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar