tisdag 3 november 2009

Lissabonfördraget bra för bögar och lesbiska.

EU får sitt Lissabonfördrag. Det är en bra nyhet. Extra viktig för bögar och lesbiska i Europa.

Vaclav Klaus, president i Tjeckien, har krånglat en del i höst. Men efter att landets författningsdomstol för andra gången accepterat Lissabonfördraget och Tjeckien fått undantag för vissa delar så skrev Klaus på fördraget.

Varför är det en bra nyhet för homosexuella och bisexuella?

Innan jag kommenterar det ska jag avslöja att jag är en varm anhängare av EU och är federalist. Det betyder inte att EU ska avgöra allt men att unionen ska hantera sådant som länderna inte fixar själva. Andra delar bör flytta tillbaka till nationell nivå.

Men kan givetvis vara kritisk mot delar av EU:s politik, det är även jag. Jordbrukspolitiken är absurd, dyr och drabbar fattiga länder. Byråkrati är ett problem. Etc. Men EU är det forum som Europa idag har för att hantera gemensamma bindande beslut. Det existerar inte något realistiskt alternativ. Men även folk som inte är federalister har orsak att vara glada att EU får ett nytt fördrag.

I det nya Lissabonfördraget så får EU ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Bindande för Europadomstolen för mänskliga rättigheter att följa. Det är en så radikal reform att det faktiskt bara är ett EU-land, Portugal, som har det på nationell nivå.

Även Sverige har sedan 2003 ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 1 men det är bara en s.k. målsättningsparagraf. D.v.s domstolarna måste inte följa det men däremot har det en symbolisk betydelse.

Även i övrigt betyder Lissabonfördraget flera positiva förändringar. En del har framfört kritik mot att det skulle vara ett "nyliberalt" fördrag. Tvärtom så tydliggörs sociala rättigheter i det nya fördraget, fackliga rättigheter, rätten till arbete etc. Marknadsekonomi och frihandel förblir viktiga delar av EU-samarbetet men kompletteras med andra värden.

Det folkvalda EU-parlamentet kan påverka politiken mer i det nya systemet i relation till byråkraterna i Bryssel.

Alternativet till ett ja till Lissabonfördraget hade inte varit att fixa ett annat de närmaste åren. Det är en så lång process att få enighet om ett fördrag så det hade varit omöjligt. Alternativet hade istället varit att behålla det gamla Nicefördraget med dess många brister.

Med det gamla fördraget har det krävts enighet inom de flesta områden, vilket inom HBT-politiken betytt att ett homofientligt land kunnat blockera reformer på EU-nivå. Med Lissabonfördraget så krävs det istället kvalificerad majoritet inom många områden. Tre länder, Storbritannien, Polen och Tjeckien har krävt och fått undantag inom det rättsliga området.

Vi ska givetvis kritiskt granska politiken i EU såväl i Sverige. Men Lissabonfördraget gör unionen bättre fungerande.

Förbudet mot diskriminering kan betyda radikala förändringar av bögars och lesbiskas situation i många EU-länder.

Fler artiklar om Lissabonfördraget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar