söndag 22 november 2009

Missionskyrkan säger ja till homovigslar.

I helgen har Missionskyrkans styrelse avgjort att samfundet ska tillåta sina lokala församlingar att viga samkönade par.

Från tidningen Sändaren, som har koppling till Missionskyrkan.

Pastorer i Svenska Missionskyrkan får erbjuda vigsel av samkönade par från 1 mars 2010. Till dess ska också kyrkans teologiska kommitté framställa en vigselordning för sådana vigslar. Samtidigt ska Missionskyrkan inom ramen för Sveriges Kristna Råd verka för civilrättslig registrering av äktenskap.

Det beslutade missionskyrkans styrelse vid ett sammanträde på Lidingö på lördagen. I beslutet betonas också att pastorer och församlingar har rätt att inte erbjuda vigsel av samkönade par. Missionsföreståndare Göran Zettergren och styrelsens ordförande Ulf Hållmarker fick vid sammanträdet i uppdrag att tillskriva församlingarna för att beskriva bakgrund till och tillämpning av det fattade beslutet.

Beslutet var inte oväntat sedan missionskyrkans teologiska kommitté tidigare i höst rekommenderat en ordning där de lokala församlingarna får avgöra om samkönade vigslar. Beslutet var inte enigt. Elva av 16 ledamöter röstade för, medan fem reserverade sig och ville att ärendet skulle fortsatt beredas. Missionskyrkans ledningsgrupp som inte har rösträtt i styrelsen står enligt uppgift till Sändaren med ett undantag – Bertil Svensson som ansvarar för den internationella verksamheten – bakom beslutet.

11 av 16 betyder att ca 70 % av Missionskyrkans styrelse röstade ja till tillåtande av homovigslar . De som reserverade sig argumenterade främst för mer beredning vilket betyder att någon eller några av dem möjligen i sak hade sagt ja till reformen senare. När Svenska kyrkans styrelse hade omröstning juni 2009 var det ca 80 % som var för homovigslar och på kyrkomötet oktober 2009 ca 75 %.

Missionskyrkans ja till samkönade vigslar är inte så entydigt som Svenska kyrkans. Det senare samfundet kräver att varje församling har ansvar för att möjliggöra homovigslar där medan Missionskyrkan inte har några sådana krav. Men trots det är det givetvis en mycket tydlig signal från Sveriges tredje största samfund.

Samkönade vigslar har nu blivit närmast mainstream inom svensk kristenhet. Så sent som för några år sedan argumenterade både Svenska kyrkan och Missionskyrkan för att man borde reservera äktenskap för heteropar även för borgerliga vigslar.

Att två av de tre största samfunden i Sverige nu är för homovigslar betyder att även stödet för den könsneutrala äktenskapslag som riksdagen röstade ja till i våras är tydligt. Den teologiska debatten fortsätter nog i flera år till. Men Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna blir mer och mer marginaliserade när det gäller borgerliga homoäktenskap för varje samfund som erkänner även samkönade vigslar.

Även den kristna tidningen Dagen har en artikel om Missionskyrkans ja till homovigslar.

Fem delstater i USA har sagt ja till homoäktenskap. Tyvärr är det många kristna samfund som är engagerade emot både en könsneutral äktenskapslag och andra viktiga HBT-reformer.

Från tidningen Dagen.

Den så kallade Manhattandeklarationen är resultatet av ett initiativ från ortodoxa, katolska och evangeliska kristna som togs i slutet av september....

Vi är ortodoxa, katolska och evangeliska kristna som har samlats i denna stund för att åter bekräfta fundamentala sanningar om rättvisa och det allmännas bästa, och att uppmana andra medborgare, såväl troende som icke troende, att förena sig med oss i definitionen av dem.

De tre sanningarna är:
• Mänskligt livs helgd (1 Mos 1:27, Joh 10:10)
• Värdigheten av äktenskapet som en förening av man och hustru (1 Mos 2:23-24, Ef 5:32-33)
• Rätten till samvets- och religionsfrihet (Jes 61:1, Matt 22:21)

Jag ska inte kommentera den teologiska debatten. Det är något som varje samfund själv har ansvar för. Men jag vill förtydliga att inget samfund blivit tvunget att viga samkönade par i något land eller någon delstat hittills.

När de konservativt kristna kopplar ihop sitt engagemang emot en könsneutral äktenskapslag med religionsfrihet så är det nonsens. Tvärtom så ökar en könsneutral äktenskapslag religionsfriheten eftersom man då tillåter samfund som själva vill viga samkönade par att göra det, samtidigt som de konservativa samfunden behåller sin rätt att neka den typen av vigslar.

Religionsfrihet om något.Uppdatering 1

Även Baptistförbundet, ett annat frikyrkosamfund, accepterar samkönade vigslar. Men de har inte haft något styrelsemöte om det utan har tidigt kommenterat att varje församling själv får avgöra sin policy. Baptistförbundet har själv info om det på sin hemsida när av dess församlingar, Norrmalms Baptistförsamling, sa ja till homovigslar 18 oktober 2009.

Missionskyrkan planerar att tillsammans med Baptistförbundet och Metodistkyrkan bilda ett gemensamt samfund. Metodistkyrkan är emot samkönade vigslar.

Jag skrev att av de tre största samfunden i Sverige har nu två sagt ja till att tillåta homovigslar. Det av de tre som är emot samkönade vigslar är Pingströrelsen som är det näst största samfundet i Sverige. Pingströrelsen har ofta varit bland de mest konservativa och homofientliga bland de svenska kristna samfunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar