tisdag 22 september 2009

Socialdemokratisk oenighet om vigseltvång för samfunden.

Socialdemokraterna ska ha kongress i Älvsjö utanför Stockholm 28 oktober till 1 november i höst. För några dagar sedan publicerade partiet därför alla kongresshandlingarna på sin hemsida.

Det är rekordmånga motioner, 18 stycken, som har HBT-tema. De flesta är från människor som är engagerade i föreningen HBT-Socialdemokraterna. De har lämnat (några av dem identiska) förslag till s-avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Syftet är nog att det ska bli ett tydligare stöd för motionerna om flera avdelningar sagt ja till dem. Och faktum är att Socialdemokraterna i de tre kommunerna har antagit alla av dem som sina egna - förutom att starta en utredning om transpersoners situation där Stockholm inte säger ja.

Partiavdelningarna i Uppsala och Lund har lämnat varsin motion om att religiösa vigselförrättare ska vara skyldiga att förrätta äktenskap även för samkönade par. Idag har präster, imamer, rabbiner etc rätt att neka viga ett par.

Socialdemokraternas partistyrelse kommenterar det så här.

Partistyrelsen är medveten om att det finns synpunkter på delar av den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen men anser att dessa frågor ska vila tills vidare. Det är mycket glädjande att vi har kommit så här långt.


I sak betyder det att partistyrelsen varken säger ja eller nej till vigseltvång men att de menar att det inte är lämpligt att förändra lagen de närmaste åren. Alla borgerliga partier är emot vigseltvång för religiösa samfund medan Vänsterpartiet är för det. Miljöpartiet har tidigare menat att präster etc ska vara skyldiga viga alla par men de har inte framfört det kravet det senaste året.

Det här kan bli något som debatteras ordentligt vid kongressen men mitt tips är att majoriteten av ombuden håller med partistyrelsen.

Jag har själv här på bloggen tydligt förklarat att jag är emot vigseltvång för samfunden. Gillar man inte deras rätt att neka viga par så får vi istället införa en civilrättslig äktenskapslag där bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga.

Några motioner vill att Socialdemokraterna ska jobba för utredningar om transpersoners situation, äldre HBT-personer, vården för transsexuella etc. Partistyrelsen är ganska negativ till det och förklarar i sitt svar att det de senaste åren varit många utredningar som haft koppling till HBT-personers situation.

Intressant är för övrigt att Socialstyrelsen i somras lovade att starta en utredning om transsexuellas situation inom vården.

En annan motion föreslår följande.

att Socialdemokraterna i riksdagen tar ytterligare initiativ för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet

att den nya könstillhörighetslagen inte ska kräva vare sig sterilisering eller borttagande av könskörtlar.


Partistyrelsens svar blir följande.

När det gäller översynen av lagen om fastställande av könstillhörighet anser partistyrelsen att regeringens förslag ska inväntas, särskilt som utredningen varit ute på remiss.


Här menar jag att den socialdemorkratiska partistyrelsen är ganska feg. Jag har kritiserat den borgerliga regeringen för att den inte lämnat något förslag till ny "könsbyteslag" ännu. Men ett oppositionsparti bör ju för den skull inte avvakta med att i sak kommentera en viss del av lagen, när nu utredningens förslag har remissbehandlats d.v.s. att myndigheter och föreningar fått möjlighet att kommentera det.

En motion till s-kongressen vill att partiet ska vara för lika avgifter för olikkönade och lesbiska par vid inseminationer.

Partistyrelsens svar blir följande.

En kartläggning från SKL visar hur landstingen erbjuder assisterad befruktning. Det finns stora skillnader i vad som erbjuds heterosexuella respektive lesbiska par. Partistyrelsen anser det är självklart att landstingen ska behandla alla kvinnor lika.


Det är positivt att de tydligt är för att det ska vara samma avgifter för olikkönade och lesbiska par. I augusti i år sa Moderaterna på sin stämma (kongress) ja till den reformen och om den socialdemokratiska kongressen gör detsamma så bör det bli en förändring i de landsting som ännu diskriminerar lesbiska kvinnor när det gäller inseminationer.

Även om sossarna är i opposition är partiets HBT-politik givetvis av intresse. Dels därför att det ännu inte är avgjort vilken regering det blir efter riksdagsvalet nästa år, men även därför att Socialdemokraterna kan påverka t.ex. Moderaterna och Kristdemokraterna.

Till något annat. Bob Hansson skriver idag en bra debattartikel i Svenska Dagbladet om Göran Hägglunds vurm för "vanliga människor". Följande från artikeln förtjänar att citeras.
Det är långt fler bögar och flator i det här landet än kristdemokrater. Gör det dig mindre värd? Nej. Så Göran, kom till mitt köksbord om du vågar, så kan vi tala ut. Och kanske kramas.


Uppdatering 1

Den kristna tidningen Dagen skriver om kyrkomötet som startade på tisdagen.

Uppdatering 2

Dagen har igen en artikel om homovigslar inom religiösa samfund. Jag ska senare skriva en separat artikel om det men länkar till den redan nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar