torsdag 17 september 2009

Inget regeringsförslag i höst om ny könstillhörighetslag.

Riksdagen startade i tisdags sitt arbete för hösten. Man kallar det för riksmötets öppnande och som vanligt lämnade statsministern sin regeringsförklaring.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) nämnde inget om HBT-rättigheter där vilket givetvis är synd eftersom regeringsförklaringen har en viktig symbolisk betydelse. Samtidigt kan man konstatera att den borgerliga regeringen hösten 2006 var först i världen att ha med HBT-rättigheter i sin regeringsförklaring. Men därefter har det temat saknats.

Är det bra eller dåligt att rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner varit med i en av Reinfeldts fyra regeringsförklaringar? Det avgörs ju helt av vad man jämför med. Ingen av de tidigare socialdemokratiska regeringarna har prioriterat att ha med det. Och man ska ju vara realistisk, det är många politiska områden som inte får plats vid den här typen av tal.

Men trots det hade det varit ett plus om Reinfeldt i år tydligt kunnat tala om HBT-rättigheter i någon eller några meningar. När vi vet att situationen är förfärlig för HBT-personer i många länder. Det hade varit extra viktigt i en situation när Sverige är ordförandeland i EU.

Däremot talade Reinfeldt om mänskliga rättigheter generellt.

Från hans regeringsförklaring.


Sverige ska vara en klar och tydlig röst för frihet och demokrati i världen. Regeringen fortsätter sitt arbete för att bekämpa fattigdom, främja demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Det som är mer allvarligt än frånvaron av HBT i regeringsförklaringen är annars att det inte blir något förslag om en ny könstillhörighetslag i höst. Den nuvarande lagen, som alltså reglerar "könsbyten" för transsexuella, är från 1972 och mycket föråldrad.

Redan våren 2007 lämnade könstillhörighetsutredningen sitt förslag, som visserligen var mycket dåligt i några delar t.ex. kastrationskrav för att en människa ska få byta kön juridiskt. Men socialdepartementet har sedan haft ca 2,5 år på sig att förbereda ett regeringsförslag. De har givetvis haft möjlighet både att lämna förslag i de delar där det varit bred enighet och att starta kompletterande utredningar om t.ex. kastrationskrav och annat som är problematiskt och kontroversiellt.

Trots det har inget hänt. Ansvarig för det har främst socialminister Göran Hägglund (kd) men hela regeringen förtjänar kritik eftersom den är kollektivt ansvarig för vad den gör - och inte gör.

När regeringen i tisdags lämnade en förteckning över de propositioner (regeringsförslag) och skrivelser den planerar att lämna fram till januari 2010 så var en ny könstillhörighetslag inte med. Ett av de andra förslagen har dock med rättigheter för homosexuella och bisexuella att göra, planerna att december 2009 lämna en proposition om en reformerad grundlag. Och eftersom partierna i Grundlagsutredningen enats om att föreslå ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 2 kapitlet så blir det en del av den propositionen.

Det är något som är positivt. Men hanteringen av könstillhörighetsutredningen har varit oacceptabelt långsam. Här måste både RFSL och många HBT-engagerade individer bli tydligare i den offentliga debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar