torsdag 24 september 2009

S-kongressen. Partistyrelserapport HBT-vänlig. Rådslagsmaterial heteronormativt.

En del av er vet nog att jag i somras kritiserade Folkpartiet för att deras arbetsgrupper inför partiets landsmöte (kongress) i november nästan helt osynliggjorde situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Trots att Folkpartiet gjort ett antal HBT-rapporter de senaste 10 åren så är det som om de har problem att "mainstreama" budskapet i andra dokument om t.ex. familjepolitiken.

Samma kritik förtjänar de s.k. rådslagen inom Socialdemokraterna. Rådslagsrapporterna är ett resultat av en intern debatt inom partiet om jobb, kultur, sjukvård, utrikespolitik etc. Men HBT-personers situation är nästan helt frånvarande. Det värsta exemplet är nog utrikesrapporten, trots att samkönade relationer är totalförbjudna i mer än 80 länder så skriver de inte något om HBT.

Dessbättre så har Socialdemokraternas partistyrelse inför kongressen lämnat ett dokument, Förslag till politiska riktlinjer, där man är desto tydligare. Om Folkpartiets partistyrelse senare i höst gör detsamma ska bli intressant att kolla.

Här är några delar av den rapport som Socialdemokraternas kongress sedan ska diskutera och rösta om.

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning - ingen mer värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.

Vi socialdemokrater ska i varje sammanhang stå upp för människovärdet och ta kampen mot rasism, homofobi och annan främlingsfientlighet, och de hatbrott och den diskriminering som blir dess följd. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat - varken i arbetslivet eller i samhällslivet i övrigt.

All diskriminering bygger på rädsla och fördomar, på föreställningar om egenskaper som tillskrivs en viss grupp människor. Därför är den svår att bekämpa. Det krävs lagstiftning och opinionsbildning, men vi måste också var och en göra insatser i vardagens kamp mot fördomarna. Alla har ett ansvar för det Sverige vi formar tillsammans.

Kampen mot diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och religion måste föras både nationellt och internationellt.

Hatbrotten ökar i Sverige. Hot, våld och trakasserier med främlingsfientlig bakgrund dominerar, följt av brott mot homo-, bi- och transpersoner. Svensk hetslagstiftning omfattar inte hot och kränkningar på grund av könsidentitet och skyddar därför inte transpersoner. Det vill vi ändra på.

Barnfamiljer är dessutom väldigt olika, nu mer än någonsin. Mer än var femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den med sina biologiska föräldrar. Sverige är fullt av bonusbarn, varannanveckaspappor, regnbågsfamiljer, ensamstående föräldrar och barn med syskon i andra familjer.


Än är det för tidigt att konstatera att Socialdemokraterna bättrat sig, rådslagsmaterialet indikerar ju tyvärr inte det, men kanske partistyrelsens senaste rapport kan påverka fler i partiet. Heteronormativiten måste bort inom bl.a. familjepolitiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar