onsdag 9 september 2009

Kristdemokrater kallar homosexualitet för en synd.

Några människor inom Svenska kyrkan har startat en ny site, "Let´s talk about love". De skriver så här om sig själva på sin hemsida.

Projektet Let´s talk about LOVE startade hösten 2008 då ett gäng glada Svenska kyrkan älskare beslöt sig för att höja sin röst i Kyrkovalet 2009 vad gäller hbt-frågor. Vad vi vill belysa är att Svenska kyrkan ska besluta om:

- att behålla vigselrätten.
- vigselordning för samkönade par.
- att samlevnadsformen kallas äktenskap.
- att ceremonin kallas vigsel.

Fram till Kyrkovalet 20.09 2009 kommer vi

att synliggöra vad de olika nomineringsgrupperna står för i hbt-frågor!

Ansvariga för "Lets talk about love" har gjort en enkät som de skickat till de olika nomineringsgrupperna inför valet. En av frågorna var följande

"Är utlevd homosexualitet synd enligt Bibeln?"

Två grupper svarar ja, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Frimodig kyrka.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartister i Svenska kyrkan, Öppen kyrka, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Vänstern i Svenska kyrkan svarar nej.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) har ingen officiell policy. Istället lämnar de följande kommentar.

Detta är förstås en fråga om bibelsyn. Många inom Svenska kyrkan svarar säkert nej på frågan, men teologiskt konservativa grupper är nog inte övertygade. POSK har åtskilliga förtroendevalda som är homosexuella och som lever ut sin sexualitet, och också sådana som inte anser detta förenligt med den bibelsyn de har.

Det är givetvis bra att så många nomineringsgrupper inom Svenska kyrkan entydigt menar att homosexuella relationer inte är en synd. En tydlig majoritet har den policyn.

Det är avslöjande, men väntat, att Kristdemokraterna i Svenska kyrkan kallar homorelationer för en synd. De har visserligen inte någon formell koppling till sitt parti men många av dem är politiskt engagerade och har förtroendeposter för Kristdemokraterna. En av de ledande i gruppen är t.o.m. riksdagsledamot, Lennart Sacredeus.

I debatten om en könsneutral äktenskapslag så hade Kristdemokraterna tydliga problem med att argumentera logiskt och konsekvent. De blandade t.ex. in barns rättigheter trots att lagändringen inte alls påverkade familjerrätten. När ett parti har svårt att förklara sin politik, så har de ofta s.k. dolda argument. D.v.s. att partiet har vissa förklaringar som de vill allmänheten ska få veta, medan andra argument döljs internt inom delar av partiet.

När det gäller Kristdemokraterna så är det väl inte någon äventyrlig gissning att konstatera att det nog är många av dess politiker som menar att samkönade relationer är en synd enligt Bibeln. Det påverkade dem att vara emot en könsneutral äktenskapslag. Men kd-politikerna vet att de skulle få tuff kritik om de offentligt använde Bibelargument i politiska debatter 2009.

Gruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan förtjänar kritik för att de menar homorelationer är en synd, men det är bra att de är ärliga så att vi vet var vi har dem. Sedan kanske det är viktigt att nyansera debatten något med att förklara att det är en minoritet inom kd som är homovänlig.

Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan har tydligen inte besvarat enkäten men min gissning är att även de skulle kallat homorelationer för en synd. Att den konservativa gruppen Frimodig kyrka har den policyn var väntat.

Jag ska de närmaste dagarna skriva fler bloggposter om enkäten från Let´s talk about love.

Andra artiklar om Svenska kyrkan och kyrkovalet

Dagen1 Dagen2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar