tisdag 29 september 2009

Namnlagen blir könsneutral - även i praktiken.

Idag har regeringsrätten gjort ett policybeslut som radikalt förändrar rätten att byta förnamn. I praktiken betyder det nog att namnlagen blir helt könsneutral.

Från HBT-föreningen RFSL:s pressmeddelande om det.

Regeringsrätten skriver i sin dom att valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet måste tillkännas den enskilde, särskilt när denne är vuxen. Man konstaterar också att det inte finns några hinder i namnlagen för att män ska kunna bära traditionella kvinnonamn vice versa.

Tidigare har länsrätter och kammarrätter dömt olika i fall där transpersoner överklagat Skatteverkets avslag på deras ansökningar om att få lägga till namn som är typiska för män om de är juridiska kvinnor och vice versa.


Jan-Olov Ågren är en transvestit som även kallar sig Madeleine. Den svenska lagen säger visserligen inte något om att det skulle vara förbjudet för en man att ha ett typiskt kvinnonamn. Eller förbud för en kvinna att ha ett typiskt mansnamn.

Men hittills har skatteverket, som godkänner namntillägg, ofta nekat sådana byten med hänvisning till att det enligt namnlagen inte är tillåtet att byta till ett namn som orsakar obehag.

Det senaste året har dock flera människor fått godkänt av länsrätter och kammarrätter att byta till ett namn "typiskt för det motsatta könet" medan andra nekats. Det gjorde att Skatteverket ville att regeringsrätten skulle lämna ett beslut som kunde bli prejudicerande, alltså att andra domstolar sedan följer principen.

Det är mycket positivt att regeringsrätten accepterar att tolkningen av namnlagen blir könsneutral. Dessbättre motiverar de inte det med att vederbörande är transvestit. Det gör att vem som helst bör kunna byta till könskonträra namn d.v.s. typiska för det motsatta könet.

Redan 2001 så krävde en enig riksdag att regeringen skulle tillsätta en utredning om en ny namnlag. Men sedan har varken den dåvarande socialdemokratiska eller nuvarande borgerliga regeringen startat någon sådan. Och när jag i augusti i år talade med folk på justitiedepartmentet är det inte ens givet att det blir någon utredning det närmaste året. Det gör regeringsrättens dom desto viktigare.

I riksdagen är Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för en könsneutral namnlag. Centerpartiet är för att den ska vara könsneutral för transpersoner men vill avvakta om den även bör vara det för övriga medborgare. Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har hittills svarat "möjligen" till att tillåta alla transpersoner att byta till namn "typiska för det motsatta könet".

Det intressanta med regeringsrätten dom är att nu vänds perspektivet för politiker. Istället för att svara om de vill göra det lättare att byta namn får de avgöra om de vill att friheten inskränks.

När jag kollat regeringsrätten dom ska jag maila s, m, c, kd och sd och fråga om de politiskt accepterar domen eller om de vill att en senare namnlagsutredning bör debattera att föreslå en förändring av lagen i syfte att avskaffa den nya könsneutrala policyn för namn.

Andra artiklar om regeringsrätten och namnlagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar