torsdag 10 september 2009

Miljöpartister i Svenska kyrkan vill tvinga präster viga samkönade par.

Igår kommenterade jag att den kristna gruppen "Lets talk about love" gjort en enkät inför kyrkovalet i höst. Då fokuserade jag på vad de olika nomineringsgrupperna ("partierna") svarat efter att de fått frågan om "utlevd homosexualitet" är en synd enligt Bibeln. Idag ska jag skriva om några andra delar av enkäten.

"Ska samkönade par få ingå äktenskap?"

Socialdemokraterna i SvK, Moderaterna i SvK, Centerpartiet i SvK, Partipolitiskt obundna i SvK (posk), Folkpartister i SvK, Öppen kyrka, Miljöpartister i SvK och Vänstern i SvK svarar ja.

Kristdemokrater i SvK och Frimodig kyrka svarar nej.

Något oväntat är att posk säger sig vara för homoäktenskap men orsaken är nog att de har tolkat frågan som om de är för den könsneutrala äktenskapslagen.

Posk svarar

Ja, det har riksdagen bestämt och det är riksdagen som förfogar över äktenskapet, inte kyrkan.


Egentligen är nomineringsgruppen posk oeniga, en del är för homovigslar i Svenska kyrkan medan andra är emot. Bland partiets ledamöter och suppleanteer i kyrkostyrelsen säger tre ja och en nej. Det berättade jag när jag gjorde en rapport i början av det här året. Om det sedan är de proportionerna inom posk i sin helhet vet jag inte.

"Ska det finnas en gemensam vigselordning för samkönade och olikkönade par?"

Även här svarar alla nomineringsgrupperna ja förutom Kristdemokrater i SvK och Frimodig kyrka. Det är alltså dessbättre en stabil majoritet för kyrkostyrelsens förslag om en gemensam vigselceremoni för samkönade och olikkönade par. Hade man haft olika ceremonier hade det enkelt kunnat tolkas som att vissa äktenskap är bättre än de andra.

"Ska en präst få vägra viga samkönade par?"

Miljöpartister i SvK svarar nej medan Folkpartister i SvK inte har någon officiell policy. Övriga menar att präster ska ha rätt att vägra viga samkönade par.
Som jag tidigare skrivit här på bloggen kan det nog vara klokt att i alla fall till en början acceptera att präster ska kunna neka att viga homopar. Det har varit en snabb utveckling inom samfundet de senaste åren och skulle man då kräva vigselplikt är det risk att de präster som blev tvingade hade blivit "offer" i debatten medan homosexuella par inom SvK blivit anklagade för att vara extremister trots att många av dem inte själva vill tvinga präster att viga samkönade par.

"Ska det vara ett krav att vilja viga samkönade par till äktenskap för att bli prästvigd?"

Miljöpartister i SvK och Vänstern i SvK svarar ja. Socialdemokraterna i SvK och Folkpartister i SvK har inte någon officiell policy medan övriga nomineringsgrupper är emot det.

Jag själv har väl inte riktigt avgjort vad jag menar om den reformen. Visserligen bör det nog på sikt bli ett sådant krav för att få bli prästvigd men det är tveksamt om det är klokt att införa det redan nu.

Ni bloggbesökare kan ju lämna kommentarer om det här, hur ni resonerar. Då riktar jag mig främst till er som är för homovigslar. Att folk som är emot reformen i sig även är emot vigselskyldighet är väntat.

"Ska hbt-personer kunna prästvigas?"

Alla grupperna svarar ja. Men Frimodig kyrka har med en reservation i sitt svar.


Ja, ifall de lever i sexuell avhållsamhet eller i äktenskap med en person av motsatt kön.


Det betyder att nomineringsgrupperna är ense om att homosexuella människor som lever i celibat ska få vara präster i SvK. Det är för övrigt vad jag vet mycket få kristna som är emot det, även om det varit en sådan debatt inom katolska kyrkan.

När det sedan gäller om människor som har ingått partnerskap och lever i en monogam stabil relation ska få vara präster så avviker Frimodig kyrka med att svara nej.

Vad Kristdemokrater i SvK har för policy om det blir ju inte tydligt. Eftersom de menar att "utlevd homosexualitet" är en synd enligt Bibeln så kan de ha samma värdering som Frimodig kyrka men tolkat frågan annorlunda.

Ska man sammanfatta enkäten så blir det att det är många intressanta svar där Kristdemokrater i SvK och Frimodig kyrka tillsammans utgör en konservativ del av samfundet. Sverigedemokraterna i SvK har tydligen inte besvarat enkäten men de hade också hamnat där om de gjort det.

Övriga nomineringsgrupper har en relativt liberal och homovänlig policy även om gruppen posk är oeniga om en del reformer.

Det är också möjligt att konstatera att medan Sveriges fyra borgerliga partier har nära samarbete inom rikspolitiken och många gemensamma åsikter generellt så är det inte så inom Svenska kyrkan. Moderaterna i SvK, Centerpartiet i SvK och Folkpartister i Svk har mer gemensamt med t.ex. Socialdemokraterna i SvK än vad de har med Kristdemokrater i SvK.

Att tala om ett borgerligt block och ett röd-grönt block blir alltså ganska meningslöst inför kyrkovalet. Den främsta konflikten är mellan en konservativ och en progressiv falang där tre av fyra borgerliga grupper är en del av den senare.


Fler artiklar om kyrkovalet 2009.

Dagen1 Dagen2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar