söndag 6 september 2009

Öppet brev till socialminister Göran Hägglund om barn i samkönade familjer.

Till Göran Hägglund.
Kopia till Kristdemokraternas partisekreterare, kdu:s ordförande, RFSL, HBT-media och till de reportrar som intervjuade Hägglund i lördags i Expressen.

Hej Göran!

Jag heter Bengt Held och driver bloggen Helds HBT-nyheter. Jag har även publicerat rapporter om partiernas HBT-åsikter de senaste 10 åren vilket lett till artiklar i media, bl.a. i Dagens Nyheter.

Orsaken till att jag skriver till dig är därför att du lördagen 5 september 2009 blev intervjuad av Expressen. Du besvarade då frågor om olika politiska områden. Ett sådant var om homosexuella par är lämpliga som föräldrar.

När Expressens reporter frågade dig om de rapporter som visar att barn mår lika bra i homosexuella som heterosexuella familjer så lämnade du följande kommentar enligt tidningen.

Det finns forskning som visar det och det finns forskning som visar motsatsen och min tes är väl att vet man inte exakt hur det är så är det klokt att vara försiktig.


Att det finns mycket forskning som visar att barn i homofamiljer har lika bra social och emotionell utveckling som andra barn har du helt rätt i.

De som kanske gjort den mest systematiska sammanställningen av sådan forskning är American Psychological Association. Redan på 1990-talet presenterade de material som entydigt visade att barn i samkönade familjer mår lika bra som barn i olikkönade familjer.

På deras hemsida kan du hitta bl.a. följande information.

Results of research to date suggest that children of lesbian and gay parents have positive relationships with peers and that their relationships with adults of both sexes are also satisfactory.... Fears about children of lesbians and gay men being sexually abused by adults, ostracized by peers, or isolated in single-sex lesbian or gay communities have received no support from the results of existing research.


Och i sammanfattningen av rapporten är följande med.

Not a single study has found children of lesbian or gay parents to be disadvantaged in any significant respect relative to children of heterosexual parents. Indeed, the evidence to date suggests that home environments provided by lesbian and gay parents are as likely as those provided by heterosexual parents to support and enable children's psychosocial growth.


En ny forskningsrapport blev offentlig i Tyskland i somras. "Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften" (levnadssítutionen för barn i samkönade partnerskap)

Från den rapporten.

Insgesamt unterscheiden sich Kinder und Jugendliche aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaftenin ihrer Entwicklung nur wenig – und wenn, dann eher in positiver Weise– von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Familienformen aufwachsen.


På svenska blir det ungefär att barn och ungdomar i samkönade familjer inte i någon negativ aspekt avviker från andra barn i sin utveckling, tvärtom när det är någon avvikelse så är den positiv.

Det intressanta för din del, Göran Hägglund, är att Tyskland har en kristdemokratisk-socialdemokratisk regering som var ansvarig för publiceringen av rapporten.

När du svarar Expressens journalist att vissa rapporter visar att barn i samkönade familjer mår sämre än andra barn så vill jag fråga dig vilka du syftar på. I vilka länder gjordes rapporterna och vem har gjort dem?

Det blir ju helt avgörande för din trovärdighet i debatten att du kan besvara de frågorna. Eftersom du hänvisar till någon "försiktighet" och när du menar att det är problematiskt att t.ex. ett bögpar och ett lesbiskt par skaffar barn via en insemination.

Kan du hänvisa till den typen av rapporter så ska jag skriva om dem på min blogg. De skulle kanske tillföra nya kunskaper och nya perspektiv. Men hittills har jag inte hittat några sådana rapporter.

För det avgörande måste ju vara sakkunskapen och forskningen. Vi kan inte ha en politik som främst är orsakad av att politiker gissar att det ena eller andra är dåligt för barn. Även Kristdemokraterna bör ha respekt för forskningsresultat. Som inom alla andra områden bör ett parti ha en vilja att ompröva sin politik vid publicering av rapporter om barns situation.

Ditt parti, Kristdemokraterna, har idag en extrem politik när det gäller adoptioner eftersom ni även säger nej till närståendeadoptioner för samkönade par. Alltså en reform som syftar till att ge barn i homofamiljer samma juridiska trygghet som barn i heterofamiljer.

Faktum är att t.o.m. Sverigedemokraterna idag är för närståendeadoptioner för samkönade par trots att de i övrigt är emot homoadoptioner. Samma policy har ert ungdomsförbund, kdu.

Dessbättre har Kristdemokraternas familjepolitiska grupp i maj i år lämnat en rapport som föreslår att man ska bredda partiets definition av vad som är en familj. Enligt gruppen (som var enig om sin rapport) bör kd erkänna homofamiljer och ha en politik som är anpassad för dem.

Menar även du Göran Hägglund att samkönade par med barn bör definieras som familjer? Och bli inkluderade när partiet föreslår familjepolitiska förslag?

Ideologiskt är du ju ofta för att respektera att familjer är olika. I alla fall är din retorik sådan. Förutom i debatter om homofamiljer.

Så här kommenterade du vårdnadsbidraget enligt en artikel i Svenska Dagbladet 6 september 2009.

Det är en av de verkligt viktiga reformerna som bidrar till att öka valfriheten för småbarnsföräldrarna. Barn är olika, familjer är olika och då är det viktigt att det erbjuds olika former....När det argumentet framförs är det från personer som har en bestämd uppfattning om hur människor ska leva sina liv. Det argumentet fäster jag inte så stor vikt vid, säger KD-ledaren.


Mina frågor är alltså

1. Vilka är rapporterna som visar att barn i samkönade familjer mår generellt sämre än andra barn?
2. Är ett samkönat par som bor tillsammans med barn en familj enligt dig?

Tack på förhand för svar.

Med vänliga hälsningar

Bengt Held
Malmö


Uppdatering 1

Tidningen Dagen skriver om utredningen om en ny adoptionslag. Ett av förslagen där är att även tillåta sambopar (samkönade eller olikkönade) att få blir prövade som adoptivföräldrar. Ett annat att fler barn i Sverige bör adopteras bort när det är lämpligt, nu är det mycket ovanligt med adoptioner inom landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar