måndag 14 september 2009

Flest killar som säljer sex enligt ny ungdomsrapport.

Ungdomstyrelsen publicerar idag en ny rapport, Se mig - unga om sex och internet.

Först hade jag planerat att kolla hela rapporten men den är på 404 sidor. Så det fick bli sammanfattningen och delar av det kapitel man har om unga HBT-personer istället.
En intressant sak med rapporten är att den avslöjar några myter i den allmänna debatten. En sådan myt är att det är tjejer som är offer och killar som är förövare. Det blir en svart-vit analys där med antydningar om att patriarkala strukturer är orsak till nästan alla problem. Men verkligenheten är som bekant betydligt mer komplicerad. Ett bevis är att andelen unga killar som sålt sex är högre än andelen tjejer som gjort det. Så var det även när man gjorde en liknande rapport 2004.


I skolundersökningen uppgav 1,5 procent av eleverna i gymnasieskolans år 3 att de någon gång fått ersättning för sex. Av killarna hade 1,7 procent sådana erfarenheter medan andelen tjejer som sålt sex var 1,2 procent. Såväl förekomsten som könsfördelningen var i stort sett samma som i 2004 års undersökning där 1,4 procent hade sålt sex (1,8 procent av killarna och 1,0 procent av tjejerna). Andelen ungdomar som sålt sex fler än fem gånger var 0,3 procent, vilket ska jämföras med 0,4 procent i 2004 års undersökning. Inget tyder alltså på att andelen ungdomar som sålt sex har ökat under den gångna femårsperioden.

Ofta är det i den offentliga debatten varningar för internet, att det orsakar problem för ungdomar. Men rapporten visar att det är ett mycket förenklat resonemang.

Det råder inget tvivel om att internet och mobiltelefoner blivit viktiga för att söka och förmedla information samt för att skapa kontakter. Författarna finner dock inget stöd för att internet i sig bidrar till att unga i större utsträckning säljer sex mot ersättning. Mediet används för att skapa kontakter mellan köpare och säljare men är inte orsaken till att unga säljer sex.


Bland ungdomar är det många som accepterar sexköp.


Att 43 procent av de unga tycker att det är okej att andra har sex mot ersättning, om båda är med på det, och att drygt 10 procent kan tänka sig att ta emot ersättning för sex visar också att unga generellt har en liberal attityd till sex mot ersättning.

Men de som köper eller säljer sex eller kan tänka sig göra något av det har i medel en sämre social situation än övriga ungdomar.

Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät visar också hur unga med erfarenhet av sex mot ersättning, såväl givare som tagare samt unga som kan tänka sig att ta emot respektive ge ersättning för sex, skiljer sig markant från övriga då de har sämre social förankring, sämre ekonomisk situation, sämre psykisk och fysisk ohälsa, sämre självbild och högre alkohol- och drogkonsumtion.Eftersom man gjort dels en undersökning bland gymnasieelever årskurs 3 och dels en enkät bland medlemmar, 18-25 år, i HBT-föreningen RFSL, så är det möjligt att göra jämförelser. Internet tycks vara viktigare som kontaktmetod för HBT-personer vilket ju är väntat eftersom det är statistiskt lättare för heterosexuella att hitta en partner irl (in real life). Men det är tydligen även högre andel bland HBT-personer som känt sig tvingade till sexuella saker.

Respondenterna, såväl i skolundersökningen som i medlemsundersökningen, är generellt flitiga användare av internet, men deltagarna i medlemsundersökningen använde internet under längre tid varje dag och det var också vanligare att de använde internet i sexuella syften eller för att möta en partner. Samtidigt verkar det också som om riskerna för problematiska möten utanför internet är större för hbt-personer som i högre grad använder internet i sexuella syften än icke-hbt personer. Till exempel uppgav 6 procent i medlemsundersökningen jämfört med knappt 2 procent i skolundersökningen att de någon gång upplevt att de blivit pressade eller tvingade till sex av den man träffade i verkligheten efter att ha mötts på nätet.


Men även om det är problem för en del så menar de flesta HBT-ungdomar att det är många positiva sidor med internet

För unga hbt-personer har internet i regel en mer central roll än för ungdomar och unga vuxna överlag. Användningen av internet för att träffa såväl vänner som att inleda kärleks- och sexuella relationer är utbredd. Intervjupersonerna berättar om hur de använder internet för att komma i kontakt med andra unga hbt-personer, för att komma underfund med vad de själva tänder på genom konsumtion av pornografi eller annat erotiskt material eller för att hitta information om hbt-frågor som de upplever sig sakna i till exempel skolans sex- och samlevnadsundervisning. Internet erbjuder sammanhang där heteronormen inte är självklar, där man kan flirta utan att vara rädd för negativa reaktioner och en känsla av att inte vara ensam.Andra artiklar om rapporten från Ungdomstyrelsen om unga, sex och internet.

DN SvD SdsUppdatering 1

Fler delar av rapporten.

Genomsnittsåldern var 14,9 år när man sålde sex första gången.... Det vanligaste bland de manliga eleverna var att de sålt sex mot ersättning 2–5 gånger (56,5 procent) medan det vanligaste bland de kvinnliga eleverna var 1 gång (59,1 procent). Endast 10 elever hade sålt sex mot ersättning fler än 5 gånger.

Det vanligaste var oralsex för killar och samlag för tjejer vid sexförsäljning.

De handlingar som ungdomarna utfört mot ersättning var varierande. Det vanligaste bland de manliga studerande var dock att man utfört oralsex mot ersättning medan samlag var den vanligaste handlingen som de kvinnliga eleverna utfört mot ersättning.

Nästan hälften av killarna som sålde sex gjorde det till andra män.

Köparen var, för de manliga eleverna som sålt sex, i 39,1 procent av fallen en man och i 52,2 procent en kvinna. Köparen av sexuella tjänster från kvinnliga elever var till 87,5 procent en man och till 9,5 procent en kvinna. Resten hade sålt sex till både en man och en kvinna. Den vanligaste köparen var unga vuxna, det vill säga yngre än 25 år, bland såväl män som kvinnor som sålt sex (48,1 procent). Näst vanligast var en köpare som var 26–35 år (manliga säljare 22,2 procent och kvinnliga säljare 33,3 procent).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar