söndag 20 september 2009

Konservativa grupper ökar i kyrkovalet - men förlorar.

När nästan alla valdistrikt lämnat sina resultat från kyrkovalet söndagen 20 september så är det några tendenser som är tydliga.

Av de tre konservativa grupperna så ökar Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna i SvK. Den tredje gruppen, Kristdemokrater i SvK, verkar få ungefär oförändrade siffror. Tillsammans fick de drygt 11 % vid kyrkovalet 2005 och i år närmare 15 %.

I en situation när det är mycket debatt om homovigslar och majoriteten i kyrkostyrelsen föreslagit att samfundet ska vara för reformen så kan det gynna partier som är tydligt emot att förrätta äktenskap för samkönade par. Men trots det får de alltså totalt bara ca 15 % av rösterna, vilket gör dem till förlorare även om några från gruppen Partipolitiskt obundna i SvK (posk) skulle stödja dem i avgörande omröstningar.

Det blir alltså glädjande nog en mycket tydlig majoritet för de homovänliga grupperna även de närmaste åren i Svenska kyrkan. Miljöpartister i SvK får bättre siffror, Öppen kyrka ökar något, Socialdemokraterna i SvK och Vänstern i SvK behåller sina mandat.

De som främst förlorat är Centern i Svk och Moderaterna i SvK som minskar ordentligt, även Folkpartister i SvK får något sämre siffror.

Redan är det vissa som fått för sig att det här skulle vara en prognos inför riksdagsvalet 2010, men att göra den tolkningen blir besynnerligt eftersom bara ca 12 % röstade i kyrkovalet.

En annan faktor som måste vara med i utvärderingen är att de icke-partipolitiska grupperna ökar totalt. Det är en, om än långsam, avveckling av partipolitiseringen. I det här valet tycks det främst varit borgerliga sympatisörer som varit en del av den trenden medan s-sympatisörerna mer röstat partipolitiskt.

Men givetvis kan det även ha gynnat Socialdemokraterna i SvK att de var så tydligt för homovigslar i sitt budskap, medan de homovänliga borgerliga grupperna visserligen är för reformen men inte hade det kravet bland sina främsta prioriteringar enligt enkäter till partierna.

Andra tidningar om kyrkovalet 2009

DN SvD Dagen1 Dagen2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar