måndag 28 september 2009

Portugal inför könsneutral äktensskapslag.

Det är inte bara tyskar som röstat i helgen utan även portugiser.

Indirekt så blev Portugals parlamentsval en "folkomröstning" om en könsneutral äktenskapslag. Socialdemokratiska PS, som varit regeringsparti de senaste åren, lovade nämligen att införa den reformen om de vann valet i september.

PS förlorade visserligen mycket, de minskade med 9,8 % till 36,6 % enligt de preliminära prognoserna. Tillsammans med sina stödpartier behöll de dock majoriteten i parlamentet. BE som är ett vänstersocialistiskt parti ökade med 3,3 % till 9,9 % och CDU (en koalition av bl.a. gröna och kommunister) ökade marginellt till 7,9 %.

På den borgerliga sidan minskade högerpartiet PSD marginellt till 29,1 % medan kristdemokratiska CDS-PP ökade med 3 % till 10,5 %. Kristdemokraterna är emot en könsneutral äktenskapslag. PSD har inte någon officiell åsikt men de flesta är negativa och istället för en partnerskapslag. Några inom högerpartiet, främst i huvudstaden Lissabon, är dock homovänliga och positiva till en könsneutral äktenskapslag.

Portugal har sedan många år en sambolag (för både samkönade och olikkönade par) med begränsade rättigheter, den var mycket kontroversiell när den infördes men är idag accepterad av alla partier i parlamentet.

Trots löften om en könsneutral äktenskapslag blir det nog inte helt jämlika lagar de närmaste åren i Portugal. Vänstersocialister, gröna och kommunister är för möjlighet till homoadoptioner och inseminationer av lesbiska kvinnor vid kliniker men övriga partier har hittills varit negativa. Socialistpartiet är internt oeniga och har därför som en "kompromiss" lovat en könsneutral äktenskapslag förutom när det gäller reformer med koppling till föräldrarätten.

Många i HBT-rörelsen i Portugal har accepterat att det är vad som är politiskt möjligt nu och hoppas att det blir fler reformer senare.

Fem länder i Europa har redan en könsneutral äktenskapslag, Sverige, Norge, Nederländerna, Belgien och Spanien. Portugal blir det sjätte om nu inget annat annat land hinner före dem. Det är ju en snabb utveckling i många stater.

Andra artiklar om parlamentsvalet i Portugal.

DN SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar