onsdag 21 oktober 2015

Sd vill avskaffa mål om jämställdhet och mångfald för SVT.


I förra bloggposten kommenterade jag HBTQ-vänliga motioner (förslag) som lämnats i riksdagen vid allmänna motionstiden tidigare i höst. Här fokuserar jag på de HBTQ-negativa förslagen. Och de kommer från ett parti - Sverigedemokraterna. I en officiell motion från partiet kritiserar de att följande finns med i sändningstillståndet för Sveriges television (SVT) 2014-2019.
.... Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll....
De där relativt diplomatiska formuleringarna har alltså fått sd att reagera.
.... Ofta föreslås etnisk och sexuell representation som ett verktyg för att bredda medierapportering och mångfald. Man utgår från att personer med olika ursprung, genom sin härkomst, kan ge nya perspektiv i debatten. Sverigedemokraterna anser att denna form av mångfaldsambition inte är konstruktiv, det vill säga att en persons förmåga att lyfta fram perspektiv inte alltid eller enbart påverkas av en persons etnicitet eller sexuella läggning, och att det är högst tveksamt att denna typ av åtgärd skulle bredda debattklimatet och säkra en mångfasetterad rapportering. Av den anledningen är vi kritiska till att man i sändningstillståndet fäster vikt vid könsfördelning och etnisk representation. Kompetens måste vara primärt fokus framför kvotering av olika slag. Ett närmare nordiskt nyhetssamarbete med varierade perspektiv torde till exempel vara en bättre metod för att bredda kompetens och infallsvinklar.....
Sd gillar mångfald - inom Norden.

Fascinerande att sd tycker att etnisk representation kan bidra till olika perspektiv - om det handlar om folk från Danmark, Norge och Finland. Men är det utom-nordiska invandrare blir det direkt kvotering istället för kompetens att sträva efter mångfald av perspektiv. Och vad exakt är "sexuell representation"? Att programledarna förväntas visa sin könsorgan i direkt-sändning? Sd hävdar de värnar svenska språket men en del i partiet har tydligen problem att själv hantera det. Notera att det i sändningstillståndet inte finns något explicit om etnicitet och sexuell läggning utan just mångfald. Sedan är i synnerhet radiokanalen P3 vänstervriden politiskt enligt mig men den debatten bör föras utan den här typen av sunkiga argument från sd.

I en annan officiell motion från sd föreslår de att avskaffa offentligt stöd till genuspedagogik. Som jag tidigare kommenterat här på bloggen är deras kritik emot sådan verksamhet för generaliserande. Genuspedagogik har felanvänts ibland men det betyder inte att det är något fel i sig på ambitionen att erbjuda barn alternativ till konservativa könsroller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar