onsdag 21 oktober 2015

Besynnerliga argument när fp ska "problematisera" tredje juridiskt kön

Ca 50 motioner (förslag) som helt eller delvis handlar om HBTQ-reformer lämnades vid allmänna motionstiden (att riksdagsledamöter kan lämna förslag om i princip vad som helst) i slutet av september och början av oktober.

Det finns två motioner som är mer genomarbetade än övriga. Folkpartiet lämnar i Insatser för HBT-personers rättigheter och möjligheter många förslag till reformer. En positiv nyhet är att fp vill att det "bör utredas hur det museala ansvaret för att dokumentera hbt-historia i Sverige kan organiseras framöver" efter att ha konstaterat  att "olika museer har gjort viktiga insatser för att dokumentera hbt-historia." Fp är för i princip alla aktuella HBT-reformer förutom införande av ett tredje juridiskt kön.
Det finns ett antal individer som inte vill kategoriseras som vare sig män eller kvinnor. I vissa andra länder har detta tillgodosetts genom att individen efter egen begäran kan folkbokföras i en tredje könskategori. Vi anser att för- och nackdelar med att införa ett tredje juridiskt kön bör utredas också i Sverige. Frågan är komplex och meningarna inom hbt-rörelsen flera. En grundläggande princip är att det tredje alternativet i så fall ska vara en valmöjlighet för de personer som önskar, och givetvis inte något som personer tilldelas. En annan viktig princip är att det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas.
Att starta en debatt om att ingen ska tvingas tillhöra ett tredje juridiskt kön är absurt.

Argumentationen från fp är delvis besynnerlig. Det är väl självklart att tillhörande av ett tredje juridiskt kön ska vara frivilligt. Det finns inget land som tvingar någon att varken vara man eller kvinna juridiskt. Inte heller någon aktivist inom HBTQ-rörelsen i Sverige. Så den argumentationen borde fp skippa. Jag är också tveksam till påståendet att folk inom HBT-rörelsen tycker helt olika om den här reformen. Det finns absolut olika attityder om flera saker bl.a. om barn ska få tillåtas göra medicinska "könsbyten" men jag har inte noterat någon HBT-aktivist som argumenterat emot att tillåta folk tillhöra ett tredje juridiskt kön.

Även kommentaren om "könsuppdelad statistik" är udda. Fp resonerar tydligen som att massor av människor hade velat tillhöra ett tredje juridiskt kön om det blev tillåtet. Men förmodligen skulle det bara handla om några promillen av befolkningen. Men för de individerna  är det viktigt. Att det skulle "störa" den könsuppdelade statistiken är givetvis befängt. Eller så tror fp på fullt allvar att betydande delar av folket kommer vilja tillhöra ett tredje juridiskt kön om det blir tillåtet, kanske var fjärde svensk och att det ska "förstöra" statistiken. Men om var fjärde svensk vill tillhöra ett tredje juridiskt kön (vilket jag absolut inte tror) finns det verkligen problem med att bara man och kvinna idag finns som alternativ juridiskt. Det är positivt att fp vill utreda reformen men deras argument "emot" verkar vara konstruerade. Partiet bör tydligt bli för reformen precis som mp och v.

V är för att även svenska medborgare utomlands ska få byta kön juridiskt.

Den andra genomarbetade motionen är från Vänsterpartiet, Förstärkta rättigheter för transpersoner. Partiet gjorde ett utspel om förslagen, bl.a. införande av könsneutrala personnummer,  i somras vilket jag kommenterade i en bloggpost. En nyhet är att v vill att svenska medborgare utomlands ska få byta kön juridiskt. Något jag håller med om.
Tidigare fanns ett krav i könstillhörighetslagen som innebar att den som ville ändra sin juridiska könstillhörighet var tvungen att ha svenskt medborgarskap för att få göra det. Det kravet har slopats, vilket är bra. Idag är det dock ersatt med ett krav om att personen ska vara folkbokförd eller bosatt i Sverige. Tyvärr har detta medfört att svenska medborgare som bor utomlands saknar möjlighet att ändra juridisk könstillhörighet. Många länder kräver att det ska ske i medborgarlandet, vilket blir omöjligt för transpersoner som är svenska medborgare men bosatta utomlands. Det här har skapat verkliga problem för många. Ett enkelt sätt att åtgärda det är att omformulera kravet så att möjligheten att ändra juridiskt kön dels omfattar personer som är folkbokförda eller bosatta i Sverige dels dem som har svenskt medborgarskap. Detta är extra viktigt nu när möjligheten till ändring av juridisk könstillhörighet inom kort förhoppningsvis kommer att blir ett rent administrativt förfarande.
Bara sd lämnar HBTQ-negativa motioner.

De flesta förslagen i v-motionen är jag för eller vill att det ska utredas. Att helt avskaffa åldersgränsen för medicinska operationer vid "könsbyten" är jag dock tydligt emot. Det är ett stort ingrepp som kräver mognad för att besluta om. Det finns även risker med att göra operationer i kroppar som inte är helt utvecklade.

Precis som förra hösten finns det hyfsat många HBTQ-vänliga motioner från socialdemokrater, vänsterpartister och folkpartister. I år även från moderater. Men några få¨också från miljöpartister, centerpartister, kristdemokrater och - faktiskt - sverigedemokrater (att det bör vara en könsneutral policy i kampen emot våld i nära relationer)   När det gäller HBTQ-negativa motioner är dock sverigedemokraterna ensamma. De kommenterar jag i nästa bloggpost. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar