onsdag 21 oktober 2015

Kd svänger och blir för utvärdering av HBT-asylsökandes situation.


Nu börjar det blir riktigt pinsamt för s-mp-regeringen. T.o.m. kd (som annars inte brukar vara före regeringen inom HBT-politiken) tar ställning för att utvärdera den del av utlänningslagen som handlar om de som söker asyl p.g.a sexuell läggning och/eller kön (biologiskt eller socialt). Kd vill även utreda situation för de som söker asyl p.g.a. sin religiösa tro.. I en kommitté-motion (sådana avslöjar vad ett parti tycker officiellt) finns bl.a. följande med.
.... Inget fall där den asylsökande har åberopat förföljelse på grund av sexuell läggning som asylskäl har heller tagits upp av Migrationsöverdomstolen. Domstolen har alltså hittills inte agerat i sin roll som praxisbildande instans inom detta område. Migrationsverket.... gör kontinuerliga granskningar för att komma åt eventuella brister i handläggning och medarbetare på myndigheten utbildas i så kallat normkritiskt tänkande. Allt detta är mycket välkommet....  Det är därför dags att se över lagen och tydliggöra nu motstridiga uttalanden. Oklara uttryck som till exempel vad innebär det att leva ”öppet” med sin sexuella läggning eller tro behöver klargöras....
S och mp svek tillsammans med c.

Före riksdagsvalet 2014 argumenterade s, mp, c och v för en utvärdering av situationen för HBT-asylsökande. Men efter att s och mp bildat regering svek de två partierna det löftet när ärendet behandlades i riksdagen i våras. Bara fp (som blev för en sådan utredning förra hösten) och v markerade emot regeringens svek.När jag kontaktade mp och c via mail förklarade de dock att de i sak ännu var för en utvärdering.

När socialförsäkringsutskottet behandlade betänkandet Migration våren 2014 lämnade både s och v reservationer med kritik emot den dåvarande borgerliga regeringen (och mp som var regeringens samarbetsparti inom migrationspolitiken) för att den inte startat en utvärdering. Från reservation 4, av Socialdemokraterna, i betänkandet.
Frågan om hur ärenden om hbt-flyktingars skyddsskäl har påverkats av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden har ännu inte utretts. Detta är en brist. En särskild utvärdering av denna fråga bör därför skyndsamt initieras av regeringen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
Sossarnas fyra riksdagsledamöter som är öppet HBT positiva till utvärdering.

Men trots sitt svek avvisade s inte helt en utredning när de mailade
.... tycker vi Socialdemokrater för närvarande inte att det är nödvändigt med en utvärdering....
Notera "för närvarande". Och även internt i s finns det politiker som tar ställning för att det utredas. De fyra socialdemokratiska riksdagsledamöterna som är öppet HBTQ (däribland partiets talesperson inom området, Jonas Gunnarsson) har tillsammans med två andra s-ledamöter lämnat en motion (en s.k. enskild motion vilket betyder den inte måste vara partiets officiella politik) med bl.a. följande rekommendation
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av hur bestämmelserna om hbt-flyktingars asylskäl tillämpas och tillkännager detta för regeringen.
M är konsekventa - men har fel i sak.

Moderaterna har både före och efter valet 2014 varit skeptiska till en utvärdering och hänvisat till att det viktiga är att ge personal inom Migrationsverket  HBTQ-utbildning. Sådan är viktig givetvis men nu har den senaste varianten av utlänningslagen snart gällt i 10 år. Det är dags att utvärdera dess tillämpning när det gäller sexuell läggning, kön och könsidentitet. Om även religiös tro blir en del av en sådan utredning har jag inget emot det.Visserligen har m varit konsekventa men enligt mig har partiet fel i sak här.

S-mp-regeringen tillsätter ibland utredningar där de i sak bara har stöd av v. Orsaken är att en regering i princip kan starta utvärderingar om vad som helst. Här är nu tre borgerliga partier positiva till att utvärdera situationen för HBT-asylsökande. Och m lär inte protestera offentligt om en sådan skulle startas.

Vad väntar regeringen på?


Uppdatering 1.

En utredning bör komma på plats i början av 2016.

Jag vill förtydliga att jag väl känner till det kaos som råder just nu inom migrationspolitiken. Om s-mp-regeringen nu prioriterar att lösa den akuta krisen är det inte konstigt. Det är också viktigt att betona att en utvärdering av HBT-asylsökandes situation inte handlar om förbättra situationen för de som närmaste året flyr för att de är förföljda p.g.a. sexuell läggning, kön och könsidentitet.  En utvärdering handlar om ett långsiktigt arbete för att garantera en rättssäker asylprocess. Sverige har en reglerad invandring och det stödjer jag. Ingen har automatisk rätt att få asyl oavsett grupp utan det är viktigt att det blir en individuell prövning. De som nekas asyl ska lämna landet.

Dock hoppas jag att en utvärdering om HBT-asylsökandes situation kommer på plats i början av 2016.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar