tisdag 27 oktober 2015

HBT-kultur. Gud är större - ett material om tro, HBT och sånt.


Rapporten Gud är större - ett material om tro, HBT och sånt (2012) är egentligen ett material inför en studiecirkel. Sveriges förenade HBTQ-studenter är främst ansvariga men de har samarbetat med många andra, både HBTQ-föreningar och religiösa grupper bl.a. KRISS - Kristna Studentrörelsen i Sverige. Men det som är positivt är att rapporten inte bara granskar kristendomen utan även judendomen och islam. Alltså de tre som kallas de abrahamitiska religioner. Trots betydande konflikter både historiskt och idag har de tre religionerna mycket gemensamt. Vilket inte är så konstigt egentligen - de är från samma geografiska område från början. Mellanöstern.

Visst är det mycket i materialet som vi som är HBT-aktivister sedan länge redan känner till. Men det här vänder sig alltså främst till unga.  När det gäller granskningen av samkönade relationer och kristendomen är det för mig också få nyheter - jag har koll på det. Däremot finns här också sådant som säkert är nytt för många svenska HBT-aktivister. Det handlar om  kristendomen och transpersoner, om den interna diskussionen bland progressiva muslimer och i synnerhet hur debatten förs inom judendomen. Jag har koll på den politiska utvecklingen och om de tre abrahamitiska religionerna generellt. Den teologiska debatt som förs internt bland vissa (progressiva) religiösa judar och muslimer kommer dock sällan fram i Sveriges offentlighet. Där kan det här studiematerialet sprida information till folk utanför de grupperna.

De tre religionerna är en del av Sverige.

Men starkast är de personliga berättelserna från kristna, judar och muslimer som vill förena HBT-identitet med religiös identitet.

Bloggen Helds HBT-nyheter är religiöst neutral. Jag hävdar att religion är främst en privatsak och värnar ett sekulärt samhälle. Men kristendom, judendom och islam är en del av Sverige. Att som HBT-aktivist inte ibland följa den debatten blir lika udda som att någon inte vill granska debatten inom Socialdemokraterna och Moderaterna bara för att hen inte sympatiserar med något av partierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar