söndag 4 oktober 2015

HBTQ-kultur. Boys.Från en presentation av holländska filmen Boys (2014) som är regisserad av Mischa Kamp.
Boys tells the story of Sieger, a sporty, rather quiet 15-year-old boy who discovers love during the summer holidays. Sieger is training in the new athletics team for the national relay championships and meets the intriguing and unpredictable Marc. The friendship that develops seems nothing out of the ordinary, but Sieger secretly harbours stronger feelings for Marc. He engages in a lonely struggle with himself when it emerges that Marc is also in love with him.
Sieger (spelad av Gijs Blom) och Marc (Ko Zandvliet) är alltså de två killarna som blir intresserade av varann. Egentligen finns det flera teman i Jongen som är filmens originaltitel. Det handlar om att vara tonåring, konflikter med vuxna, att testa gränser, försöka hitta en identitet etc. Det finns alltså en allmängiltighet där. Sedan är fokus mycket på några tonårsgrabbars idrotts-engagemang. Men främst handlar den om den attraktion Sieger och Marc så småningom börjar känna för varann. Det blir romantik, konflikter och förvirring. Men det är också en "oskyldig" film, mer är några kyssar visas inte. Istället är fokus på den emotionella dragning killarna har till varann.

Generellt är skådisarna i filmen bra, i synnerhet Gijs Blom. Det är "vardagen" som visas främst. Ibland kan det möjligen bli för vardagligt om man ska vara något kritisk. Slutet i filmen är tyvärr förhastat och någon riktig förklaring till utvecklingen ges inte. Men det här är främst en "ungdomsfilm" och i den genren är den bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar