fredag 9 oktober 2015

Sd vill avskaffa DO och kritiserar genuspedagogik.


Tidigare har jag här på bloggen kommenterat budgetförslagen från s-mp-v och fp.

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetalternativ att Diskrimineringsombudsmannen (DO) bör avskaffas. Ett krav de drivit i riksdagen i flera år. Partiet vill alltså ta bort myndigheten och därmed tvinga folk som blivit diskriminerade att på egen bekostnad rättsligt driva sina ärenden utan råd och stöd från DO. Det avslöjar synnerligen tydligt att de inte är intresserade av att bekämpa diskriminering.

Däremot har sd i sitt nya dokument inte med att "skolan bör betona kärnfamiljens betydelse", något som de drivit tidigare. Det är givetvis positivt i sig men eftersom sd ännu är ett tydligt HBT-negativt parti finns det inget som tyder på att de lämnat sina heteronormativa värderingar.  Sd är kritiska emot genuspedagogik.
Sverigedemokraterna vill dra in allt stöd till genuspedagogik som syftar till att förändra alla barn och ungdomars beteende och könsidentitet snarare än att hjälpa och öka förståelsen för de individer som vill och som behöver bryta mot traditionella könsmönster
Inget om HBTQ-rättigheter i budgetalternativen från c och kd.

Jag konstaterar igen att sd delvis missuppfattat vad genuspedagogik handlar om (när den fungerar som den ska). Det handlar inte om att förändra barns könsidentitet utan erbjuda alternativ till konservativa könsroller. Sedan finns det en del exempel på där genuspedagogik fungerat dåligt därför att förskolepersonal trott det handlar om "indoktrinering" och det ska givetvis skarpt kritiseras. Men det betyder inte genuspedagogik i sig är dålig. I Sverigedemokraternas budgetalternativ finns även följande.
Sverigedemokraterna vill öka stödet till landets kvinnojourer som idag till stora delar drivs helt och hållet ideellt. Vi vill även låta utreda behovet av särskilda jourer för andra grupper, exempelvis HBT-personer och för män.

Moderaterna har med det här i sitt budgetalternativ.
Unga HBTQ-personer ska kunna delta i idrotts- och föreningsliv utan att möta fördomar och diskriminering.
Centerpartiet och Kristdemokraterna har inte med något om HBTQ-rättigheter i sina respektive budgetalternativ.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar