lördag 24 oktober 2015

Planerar ha med könsneutrala personnummer i senare parti-rapporter.
Jag har mailat de HBTQ-politiska ansvariga i Sveriges 10 största partier om att jag senare planerar bedöma hur HBT-vänligt ett parti är även utifrån dess åsikter om att införa könsneutrala personnummer samt att göra könstillhörighetslagen än mer frihetlig.
Först vill jag förtydliga några utgångspunkter. Mitt syfte är aldrig att "sätta dit" något parti. Därför ger jag alltid i god tid politiska partier möjlighet att internt diskutera och sedan bli HBT-vänligare. Ingen skulle bli gladare än jag om alla svenska partier hade blivit för alla aktuella HBT-reformer. Även om sd skulle bli för det mot all förmodan hade jag trots det varit kritiskt emot deras främlingsfientliga politik men det är en annan sak. 

Det är viktigt att när nya HBT-reformer kommer med i poängbedömningen att det avslöjar hur HBT-vänligt ett parti är. Därför undviker jag att ta med reformer som nästan inte alls är en del av svensk politisk debatt eller där det i övrigt kan vara så att ett parti av andra legitima orsaker är skeptiska. När det är framfört vill jag redan nu meddela följande. 

1. Jag planerar ta med införande av könsneutrala personnummer i kommande partirapporter, antingen sommaren 2016 - om jag bedömer att debatten blivit hyfsad spridd då - eller senast sommaren 2017.  

Enligt min bedömning finns det inget legitimt argument för att Sverige inte ska kunna följa Norges exempel och införa könsneutrala personnummer. Juridiska kön kommer finnas kvar och det kommer att kunna framställas könsbaserad statistik. Värt att notera är att de allra flesta länder inte har personnummer överhuvudtaget men kan göra könsindelad statistik trots det. Varför skulle då inte Sverige klara samma sak? 

2. Att avskaffa vissa krav när det gäller att få byta kön juridiskt. 

Vi har en självbild i Sverige att ofta ha de mest progressiva HBT-lagarna i världen. Ibland är det sant och det ska vi vara stolta över. Men verkligen inte alltid. Länder som Danmark, Argentina och Malta har mer frihetliga lagar för juridiska könsbyten. Det är självklart att det måste bli en ordentlig samhällsdebatt innan det är lämpligt att poängbedöma partier efter vad de tycker där. Jag kommer inte ta med det sommaren 2016 men vill redan nu "förvarna" att om några år kommer det här bli en debatt inom svensk HBT-politik och då är det lämpligt att svenska partier tydliggör vad de tycker. Idag finns följande krav i svensk lag "1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden." Vi kan tycka vad vi vill om varje delkrav men på sikt vill jag hävda att ett parti som kallar sig HBTQ-vänligt inte kan försvara ALLA tre delarna som i sin helhet försvårar för många personer att byta kön juridiskt. Kanske behövs ingen av de tre delarna. Låt oss följa debatten framåt. 

Till sist. HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Ingen person eller organisation har monopol på vilka reformer ett parti bör bli för i detalj. Mina partisammanställningar ger dock en bra ungefärlig bild av hur HBT-vänliga Sveriges 10 största partier är. Jag brukar ibland jämföra mina poäng-rapporter med opinionsmätningar. Det är inte de exakta siffrorna som är det väsentligaste utan på vilken ungefärlig nivå ett parti är samt om partiet ökar eller inte. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar