lördag 17 oktober 2015

M förtjänar kritik för sitt vacklande om flera HBTQ-reformer.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna till Moderaternas stämma. Öppna moderater argumenterar i motion 69 för att avskaffa nuvarande två "pappa-månader" i föräldraförsäkringen.
.... Föräldraförsäkringens regler bör medge att alla dagarna i försäkringen är överlåtbara i sin helhet mellan ett barns alla föräldrar och vårdnadshavare samt även överlåtbara till andra personer som mor/farföräldrar, mostrar, farbröder, kusiner eller någon annan som föräldrarna/föräldern vill dela med. Inga dagar i försäkringen ska vara 100 procent knutna till någon specifik person. En sådan föräldraförsäkring möter de behov som moderna familjer kan ha – oavsett hur de ser ut. En föräldraförsäkring som är helt och hållet fri och överlåtbar mellan alla föräldrar och även andra personer måste också åtföljas av goda incitament för jämställdhet. Ingen vill se en utveckling där heterosexuella kärnfamiljer går tillbaka i utvecklingen till ett läge där kvinnor tar allt och män inget....
Partistyrelsen är emot förslaget om en tredje "pappa-månad" men kommenterar inte nuvarande två reserverade månader (i praktiken är m för dem).  Den vill också utöka jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen och införa den när det gäller vab- (vård av barn) dagar.
.... Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att bifalla motion 69, att-sats 3, det vill säga: att Moderaterna arbetar för en föräldraförsäkring anpassad till dagens familjekonstellationer med kärnfamiljer, stjärnfamiljer och singelfamiljer så att ett barns alla föräldrar/ vårdnadshavare kan ta del av föräldraförsäkringen....
Själv har jag tydliggjort här på bloggen att jag är för en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Orsaken är att det är viktigt för jämställdheten. Däremot betraktar jag totalt kvoterad föräldraförsäkring som alltför långtgående. Istället bör föräldraförsäkringen bli mer flexibel när det gäller överlåtande av dagar till andra än vårdnadshavarna och det är positivt att partistyrelsen i m också håller med om det.

Partistyrelsen vill utreda informationsplikten för hiv-positiva.

I motion 86 vill Öppna moderater att m ska bli för utreda avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva .
.... Det är dags att vi omvärderar lagstiftningen runt hiv. Infektionen är inte vad det tidigare var och den lagstiftning som finns i dag kan i vissa fall vara kontraproduktiv och skulle behöva moderniseras. Därför behöver informationsplikten vid hiv ses över. Det är viktigt att vi ökar fokus på att den enskilde måste ta eget ansvar för att inte bli smittad.... 
Partistyrelsen är för en utredning och föreslår att motionen ska anses besvarad.
.... det är svårt att se rimligheten i att hela ansvaret ska läggas på den som bär på sjukdomen. Sammantaget delar partistyrelsen uppfattningen om att informationsplikten kan ses över. Detta bör göras inom ramen för en förutsättningslös utredning....
Bättre vore om partistyrelsen hade yrkat bifall. I synnerhet som partiordföranden Anna Kinberg Batra i somras förklarade att partiet är för att informationsplikten bör avskaffas.Det visar sig nu vara felaktig information. För det förtjänar m kritik.

Partistyrelsen förtjänar kritik.

I somras hade Anna König Jerlmyr en debattartikel om att arbetsgruppen som hon ledde inför stämman skulle föreslå bl.a. att m ska bli för tillåtande av surrogatmödraskap och embryodonationer (att tillåta att både sperma och äggceller lämnas av någon utanför ett par eller en kvinna vid en provrörsbefruktning. De två förslagen är inte med i handlingarna från partistyrelsen. Återigen förtjänar m kritik för otydlighet.Antingen har Kinberg Batra och König Jerlmyr lämnat vilseledande information eller är det så att partistyrelsen vägrat följa deras råd. Oavsett vilket är det inte smickrande för partiets ordförande Anna Kinberg Batra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar