tisdag 6 oktober 2015

Nya rapporten från RFSL och RFSL-Ungdom bör spridas i skolorna.




I höst genomför Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samarbete med RFSL Ungdom en utbildningssatsning av lärare och annan skolpersonal när det gäller HBTQ-rättigheter. Bland de 10 orterna de besöker finns Göteborg och Malmö men även flera mindre kommuner.  Senare blir det en konferens 2 december i Stockholm.

RFSL och RFSL-Ungdom har gjort texten till nya rapporten Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet som nu distribueras av MUCF. Det finns några få problematiska formuleringar. Från sid 38.
.... Under ett lektionstillfälle går det att välja ut någon av de aktuella frågor som drivs av olika hbtq-organisationer som RFSL Förbundet och RFSL Ungdom och låta eleverna diskutera frågan ur olika aspekter. Till den aktuella frågan kan läraren ställa frågor som.... Varför är den viktig att driva för hbtq-organisationer och aktivister?... Vilka negativa konsekvenser får det för hbtq- personers livsvillkor om de förändringar som hbtq-organisationer föreslår inte genomförs?... Hur kan det komma sig att denna fråga/förändring inte har blivit genomförd förut?...
Skolan inte till för ensidig propaganda för RFSL.

Det vore givetvis en dröm för RFSL och RFSL-ungdom om lärare frågade elever "varför är det viktigt de två föreningarnas förslag blir genomförda". Men skolan är inte till för att sprida ensidig propaganda för dem utan för HBTQ-rättigheter. De två organisationerna har inte monopol på vad som ska definieras som sådana i detalj även om de givetvis bedriver ett viktigt arbete generellt. Dessutom byter ju RFSL och RFSL Ungdom åsikter ibland på sina kongresser. Ska då HBTQ-rättigheter omdefinieras? Det är dock möjligt att de bara formulerat sig något slarvigt.

I en annan del förklaras att diskussionen om HBTQ-rättigheter i klassrummen inte ska handla om saker som om samkönade par ska få adoptera. Jag håller med att lärare inte själva ska starta en sådan diskussion. Om däremot elever som är emot homoadoptioner framför det måste en dialog kunna föras. Utan sådan får de eleverna inte möjlighet att möta argument för homoadoptioner och övriga elever inte möjlighet att lära sig dem. Kanske håller de som ansvarar för rapporten med men det är viktigt att förtydliga att debatt ofta är bättre än att tysta elever - förutom när det gäller kommenterar som är direkt kränkande.

Rapporten bör spridas i skolorna.

Nästan hälften av tjejerna med invandrarursprung har slöja i illustrationerna (de har dock inte gjorts av RFSL och RFSL-Ungdom). Slöjor är en symbol för reaktionära värderingar. Att kvinnor-tjejer ska dölja sig för att de har ansvaret för skydda sig från inviter från (heterosexuella) män-pojkar. Flickor med slöja ska givetvis inte trakasseras, att motverka det är ett ansvar för skolpersonalen. Men att ha med flickor i slöja som en av de främsta symbolerna för mångfald är problematiskt när ett av skolans mål är jämställdhet. Det blir också lätt en exotifiering av invandrartjejer trots att det faktiskt bara är en relativt liten andel av dem som har slöja.

Men det här är egentligen invändningar i marginalen. Jag har senaste 20 åren granskat säkert 30-40 rapporter från RFSL. Det här en av de bästa. En gedigen sammanställning av fakta om HBTQ, heteronormen, utdrag från officiella politiska dokument och praktiska tips. Den bör spridas i skolorna.


.



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar