torsdag 8 oktober 2015

Kd borde ägna sig åt självrannsakan.


Det här är tredje och sista delen av min granskning av handlingarna inför kd:s riksting (kongress) som startar idag

Motion 13.08 är från Maria Hansson Nilsen (öppet transsexuell) och argumenterar för att partiet ska starta en arbetsgrupp om kd och HBT-rättigheter.
Med tanke på hur Kristdemokraterna gång på gång anklagas för att vara ett homofobiskt, bifobiskt och transfobiskt parti, ser jag ett behov av en intern utredning, som dels utreder hur KD historiskt förhållit sig i frågor som rör hbt-personer, och dels tar fram förslag till hur vi framöver skall förhålla oss. Därför uppmanar jag Rikstinget 

att ge Partistyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, som skall ta fram en rapport, där det belysas hur Kristdemokraterna historiskt handskats med frågor som rör hbt-personer
att ta fram förslag till hur vi som parti i framtiden skall arbeta för att hbt-personer skall känna sig välkomna i partiet, alternativt uppmuntrade att rösta på oss
att den föreslagna arbetsgruppen skall redovisa sitt arbete vid Rikstinget 2017.
Partistyrelsen negativ till arbetsgrupp.

Motionen får stöd av distriktet i Gävleborgs län men inte av partistyrelsen som vill den ska anses besvarad med följande yttrande.
Kristdemokraterna har anledning att tydliggöra sin hållning avseende hbt-frågor. Vår ideologiska grund säkerställer alla människors lika värde. Därför måste också vår politik uppfattas på det sättet. Där är vi inte idag. I arbetet med strategi inför 2018 kommer partistyrelsen att arbeta med både hur vi vill uppfattas, vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Den politiska inriktningen är grunden och vi måste ta bort de felaktiga föreställningar som hindrar människor från att rösta på oss.
Det är fascinerande att partistyrelsen låtsas som de oförskyllt fått rykte om att vara HBT-negativa. Sanningen är ju att deras sakpolitik varit tydligt HBT-negativ. De har fått det rykte de förtjänat. Istället för att göra sig till offer borde kd-politiker ägna sig åt självrannsakan. Att inte skylla på media utan konstatera det egna ansvaret. En bra start för ett sådant engagemang är att bifalla motion 13.08.

Sedan kan Kristdemokraterna göra bl.a. följande (förutom att bli för en jämlik adoptionslag).

Sluta ha med formuleringar i sitt principprogram att äktenskapet är till för en man och en kvinna.
Börja ha med HBTQ-rättigheter i sina politiska dokument (i partiets budgetalternativ som de lämnade för några dagar sedan finns inget som helt om HBTQ)
Bli för nuvarande lag att lesbiska par ska kunna bli inseminerade vid kliniker precis som olikkönade par.
Bli för ett förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Ändra principprogrammet så att även könsidentitet blir inkluderat.

Det är riktig politik. Inte bara kosmetik.

Motioner inom kategorin Organisation (där HBT-motionen är en del) behandlas av partifullmäktige (det är representanter från alla distrikt i partiet men betydligt färre än antalet ombud till rikstinget) lördag 15.15-17.00.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar