tisdag 6 oktober 2015

Kd bedriver ännu dubbelspel om homoäktenskap.


Kristdemokraterna startar sitt riksting (kongress) på torsdag och evenemanget håller på till söndag. Jag har tidigare här på bloggen avslöjat att majoriteten i partistyrelsen rekommenderar att kd ska bli för nuvarande jämställda adoptionslag för samkönade och olikkönade par. En minoritet i är dock negativ till det.

Det här är första delen av min granskning av handlingarna inför rikstinget.

Principprogrammet.

Kristdemokraternas partistyrelse föreslår några förändringar av nuvarande principprogrammet. Jag ska kommentera två av dem samt en del där partistyrelsen tyvärr inte föreslår någon förändring.

1. Adoptioner etc.

Gamla formuleringarna.
Vid adoptioner ska eftersträvas att barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna. Adoptioner ska ges ekonomiskt stöd.
Partiets förslag till nya formuleringar.
Samhället ska framhålla en medveten vilja till stabil familjegemenskap. Det markeras bäst genom en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både olikkönade och samkönade par och som erbjuder den tryggaste juridiska formen för samlevnad. Det är staten som ska ansvara för det juridiska giftermålet. Äktenskapet, som traditionellt sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna, ingås vid vigselgudstjänst eller andra betydelsefulla ceremonier och är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och för parterna själva. Giftermål får endast ingås med de två blivande makarnas fria och fulla samtycke. Familjen består i de flesta fall av mamma, pappa och barn men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd.
Som liberal hävdar jag att det inte är politikers roll att "framhålla stabil familjegemenskap". För vårdnadshavare som vill hålla ihop för för deras egen och deras minderåriga barns skull är det viktigt det offentliga erbjuder stöd. Men generellt ska det offentliga vara neutralt inför att individer är olika. Formuleringarna i förslaget till nytt stycke avslöjar att kd ännu delvis bedriver ett dubbel-spel.

I media låtsas partiordföranden Ebba Busch Thor att partiet vill införa en civilrättslig lag (att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga) och att homopar minsann ska kunna få ingå äktenskap borgerligt. Ledande politiker i kd vet att man 2015 inte vinner röster på att offentligt hävda att homopar inte är värda att ingå äktenskap.

Men här visar partistyrelsen att de ännu egentligen tycker att äktenskap bör vara reserverat för en man och en kvinna, annars hade de inte behövt ha med formuleringen om vad som är traditionellt. Varför ska kd i sitt principprogram ha antydningar (rekommendationer) till samfunden om det? Det är är alltså från ett parti som ofta argumenterar för "politikens begränsningar".

Jag kan ju ge fler tips till kd-politiker som vill ge indirekta "råd" till samfunden om vad som är "traditionellt"

Traditionellt har bara män fått bli präster, traditionellt har alkoholfritt vin inte accepterats vid nattvarden, traditionellt har kristna samfund varit anti-judiska etc. Men det kanske kommer med i nästa revidering av principprogrammet.

Men rikstinget kan ändra formuleringen till följande "Om ett par och ett religiöst samfund sedan är ense om även en religiös vigsel eller välsignelse är det möjligt".

Gör om, gör rätt. 

2. Människovärde.

Partistyrelsen föreslår en förändring när det gäller "människovärde".
Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, funktionsvariationer, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.
Det är bra att partistyrelsen vill ta med det som annars ofta kallas funktionshinder. När de nu gjort en revidering av paragrafen hade de även kunnat komplettera med könsidentitet (könsuttryck, könsöverskridande identitet etc). Granskar man formuleringarna i det nya förslaget konstaterar man att sex av de sju diskrimineringsgrunderna i lagen (emot diskriminering inom arbetsmarknaden etc) finns med. Alla förutom könsidentitet.

3. Diskrimineringsförbud i grundlagen.

När det gäller Sveriges diskrimineringsförbudet i regeringsformen (en av grundlagarna) vill partistyrelsen behålla nuvarande formulering förutom att funktionshinder byts ut emot funktionsvariationer.
Grundlagen ska även säkerställa att ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionsvariationer, etniskt ursprung, religion, sexuell identitet, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, ekonomisk eller social ställning.
Samma sak gäller här.  Alla sju diskrimineringsgrunderna i den "vanliga" lagen finns med även i regeringsformens diskrimineringsförbud. Förutom könsidentitet. Fyra riksdagspartier, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet har tagit ställning för att könsidentitet ska bli omnämnt. Men hittills har Kristdemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tvekat.

Kristdemokraterna tog, efter viss vånda, ställning för att avskaffa sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt. Partiet vill att transpersoner ska få skydd av lagen om hets emot folkgrupp.

Det vore positivt om kd i höst även blir för att i regeringsformen införa ett förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet samt att könsidentitet ska komma med i principprogrammet.

Kd hävdar de är för allas unika och okränkbara värde. Gäller det även transpersoner. Någon från kd kanske hävdar att man kan vara för det även om gruppen inte är omnämnd i principprogrammet. Men varför har då partistyrelsen, med rätta, föreslagit ett förtydligande när det gäller funktionsvariationer? Varför gäller inte samma logik för könsidentitet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar