torsdag 1 oktober 2015

S-mp-regeringen förtjänar kritik för senfärdighet om aktiva åtgärder mot diskriminering.


Jag har mailat kulturdepartementet vid regeringskansliet när det gäller den planerade propositionen (regeringsförslaget) om aktiva åtgärder emot diskriminering. Det med orsak av att propositionen verkar blivit betydligt försenad. Reformen handlar om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, religion och ålder). Idag har arbetsgivare bara en sådan skyldighet när det gäller kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga även för sexuell läggning och funktionshinder. Könsidentitet och ålder är inte inkluderat något som helst. De som är politiskt anställda inom kulturdepartementet är miljöpartister. Från mailet.

.... I det här mailet vill jag fråga vilken orsaken är till att den utlovade propositionen om diskriminering och aktiva åtgärder blivit försenad och när regeringen planerar lämna propositionen. I regeringens förteckning (publicerad 19 januari) över planerade propositioner våren 2015 fanns bl.a. följande med. 

".... Kulturdepartementet.... Proposition om ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering Maj...." 

Som bekant lämnade regeringen ingen proposition i maj och har ännu inte gjort det. För det förtjänar kulturdepartementet kritik. En utredning lämnade förslag juni 2014 om bl.a. att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen.

Utredningsförslaget skickades ut på remiss och sista remissdag var i början av hösten. Regeringen har alltså nu i ca ett år haft möjlighet att förbereda en proposition. Och vad värre är - i den förteckning som regeringen lämnade 15 september om planerade propositioner fram till januari 2016 finns aktiva åtgärder mot diskriminering inte ens med. Med anledning av det här vill jag framföra följande frågor.

1. Vad är orsaken till den kraftiga förseningen av arbetet med att lämna propositionen.
2. Varför finns inte propositionen med i den förteckning som regeringen lämnade i september.
3. Hur prioriterar egentligen kulturdepartementet det viktiga engagemanget emot diskriminering i relation till annat som departementet har ansvar för?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar