måndag 24 maj 2010

Maila s, m och kd om bättre skydd mot diskriminering för transpersoner.

Torsdagen 27 maj debatterar riksdagen regeringens proposition (förslag) En reformerad grundlag. Några spännande omröstningar lär det dock inte bli. De sju riksdagspartierna har kompromissat ihop sig i Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008. En av delarna i regeringens proposition är att i regeringsformen kapitel 2 införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning.

Däremot saknas förslag om skydd i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner. För några veckor sedan mailade jag en del politiker i Socialdemokraterna om att partiet bör säga ja till den reformen. Jag skrev om det här. I den bloggposten hittar du också fakta och argument. Jag har även mailat Moderaterna och Kristdemokraterna om samma sak.

Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet medan Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna hittills svarat "möjligen".

Bland de partier som tvekar har Kristdemokraterna redan svarat att de är för kompromissen i Grundlagsutredningen och inte planerar byta åsikt före riksdagsvalet i höst. Moderaternas ledamöter i konstitutionsutskottet ska diskutera reformen på sitt möte på onsdag. Även Socialdemokraterna förväntas avgöra vad de ska tycka om förslaget senare i veckan.

Du bloggbesökare har möjlighet att försöka påverka de tre partier som ännu tvekar. Dels för att få två av partierna (s och m) att säga ja till reformen nu men också för att annars påverka dem att senare bli positiva till att i regeringsformen även skydda transpersoner mot diskriminering.

Namn, telefonnummer och mobiladresser till ledamöterna i konstitutionsutskottet hittar du här. (klicka på respektive ledamots namn)

Bland s-ledamöterna i konstitutionsutskottet är följande två personer lämpligast att kontakta.

Morgan Johansson

Billy Gustafsson

Övriga s-ledamöter i konstitutionsutskottet.

Berit Andnor

Yilmaz Kerimo

Helene Petersson

Phia Andersson

Bland m-ledamöterna i konstitutionsutskottet är följande två personer lämpligast att kontakta.

Per Bill

Anna Tenje

Övriga m-ledamöter i konstitutionsutskottet.

Margareta Cederfelt

Andreas Norlén

Björn Leivik

Kristdemokraternas ledamot i konstitutionsutskottet

Ingvar Svensson

Flera länder har redan infört förbud i sitt lands konstitution mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Equador, Bolivia och Nepal. Nu bör även Sveriges fixa ett sådant skydd för transpersoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar