måndag 31 maj 2010

Sd bör egentligen gilla Oden och Tor eller?

Idag har Sverigedemokraterna lämnat sin s.k. skuggbudget. När man läser den frågar man sig följande. Existerar samkönade familjer i sd:s samhälle? Något mer heteronormativt dokument än det här får man leta efter i svensk politik.

Jo, jag vet att sd accepterat närståendeadoptioner för samkönade par, alltså att någon i ett homopar kan adoptera sin partners barn. Även om partiet i övrigt vill avskaffa möjligheten till adoptioner för samkönade par och även avskaffa möjligheten till inseminationer vid kliniker för lesbiska kvinnor.

Från sid 19 i budgetdokukumentet.
Skolans roll handlar inte bara om kunskapsförmedling, utan även till stor del om att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige.

Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.
Man kan ju möjligen tycka det är något intressant att Sverigedemokraterna av alla partier talar om västerländsk humanism. Även om begreppet är något komplicerat i sig, koloniseringen och förföljelsen av människor utanför Europa ökade dramatiskt så sent som i slutet på 1800-talet.

Men sd har en poäng, "västerländsk humanism" kan man kalla den process som startade på allvar med upplysningsidealen i vissa delar av Europa på 1700-talet. Men fokus i den humanismen var att individer har okränkbara rättigheter och att det är viktigt att vara tolerant. Det är på tvärs mot det budskap som sd har om att sprida främlingsfientlighet och diskriminera HBT-personer.

Förresten är även kristendomen importerad. Hade det existerat några sd-politiker på 1000-talet hade de nog arbetat mot "den där främmande religionen där de galna kristna låtsas dricka någons (Jesus) blod vid riter. Bättre hålla kvar vid Oden och Tor som är anpassade för vår nordiska kultur".

Kärnfamiljen blev först på 1800-talet ideal i samhället. Fram till dess bodde ofta flera generationer tillsammans. När folk gifte sig var det främst något som handlade om ekonomiska relationer mellan släkter, inte om kärlek.

Från sid 27 i budgetdokumentet.
Barnfamiljers ekonomiska situation påverkar hela familjesituationen på många olika sätt, oavsett om det handlar om en kärnfamilj eller om det rör sig om ensamstående föräldrar med barn. För att nå målet att hela samhället skall genomsyras av en mer barnvänlig atmosfär menar vi att förutsättningarna för familjebildning måste förbättras.
Nåja, att sd inte vill förbättra förutsättningarna för samkönade familjebildningar är tydligt. Trots att all forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. Men det intressantaste är att sd i dokumentet låtsas som att det existerar bara två typer av familjer med barn.

1. Kärnfamiljer (barn bor med sina två biologiska föräldrar)
2. Ensamstående föräldrar med barn.

Vet inte sd om att det är många barn som bor med en av föräldrarna och med den som föräldern är omgift eller sambo med? Oftast någon partner av motsatt kön, ibland med någon av samma kön?

Vet inte sd om att många barn är adopterade och bor med två föräldrar som ingen av dem är biologisk förälder?

Vet inte sd om barn blivit till genom inseminationer vid kliniker och bor med två kvinnor? Även om partiet vill avskaffa möjligheten till det hoppas jag inte de vill ta ifrån de lesbiska paren de barnen.

Vissa kanske tycker jag är raljant och jag hade inte haft invändningarna om det varit något 0,2 %-parti som snabbt skrivit ihop något dokument. Men det här är ett parti som har miljontals kronor i sin kassor och flera anställda.

Givetvis riktar sd även kritik mot "genuscertifiering" av förskolor.
Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och sunt förnuft vill vi se avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkti verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.
Hur experimenterar man på barns könsidentitet? Förändrar man pojkars könsidentitet om man visar dem att det är alright även för dem att leka med dockor? Är det inte alla könsbundna förväntningarna idag som är det allvarligaste problemet? Pojken och flickor får ofta tydliga signaler från sin omgivning om de leker för mycket med leksaker som inte "följer" deras biologiska kön.

Andra delar av budgeten är att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska få minskade anslag med 100 miljoner om året. Men givetvis är det invandringen som är det främsta besparingsobjektet i sd:s budget. De vill minska nuvarande antal som får stanna som flyktingar och anhöriginvandrare till en tiondel. Av de som får stanna i Sverige med nuvarande politik hade alltså 90 % blivit avvisade.

Givetvis ska man få debattera flykting- och invandringspolitik som annat, men det är väl enkelt att konstatera att det även skulle drabbat många HBT-personer som söker asyl.

Inom homopolitiken brukar Kristdemokraterna ofta säga något fint om allas lika värde oavsett sexuell läggning trots att de vill diskriminera samkönade par. Och likadant gör Sverigedemokraterna (inga jämförelser i övrigt men sd och kd är mycket nära varann inom HBT-politiken)

Från sid 17.
En av de viktigaste principerna i ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter oavsett ursprung, kön, religion eller sexuell läggning.
Det är vänligt av sd att tycka att alla har samma värde. Men att samkönade par ska ha samma rättigheter som olikkönade par, att ingå borgerliga äktenskap, adoptera etc. det är tydligen för radikalt för partiet.

Även Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Sydsvenska Dagbladet och Dagen har artiklar om sd:s budgetförslag.


Uppdatering 1


På den här bloggen granskar jag och kritiserar Sverigedemokraterna. Som jag gör med andra partier. Men eftersom Kristdemokraterna och sd har den sämsta HBT-politiken bland partier av betydelse i Sverige får de oftast kritik här.

Dagens Nyheter rapporterar om att det återigen blivit mötesstörningar mot sd. Vid ett torgmöte i Landskrona. Det är helt oacceptabelt givetvis. Yttrandefriheten handlar inte bara om att m och s ska diskutera om man ska höja eller sänka skattekvoten med någon procentenhet. Vem som helst kan vara för det. Nej, yttrandefriheten prövas när partier med udda och ibland obehagliga värderingar är på torgmöten. Även högerextrema och vänsterextrema partier har rätt att tala fritt utan att bli attackerade av någon skränande pöbel.

Främst har givetvis vänsterextremisterna själva ansvar, en del har tydligen koppling till Ung Vänster vilket är skamligt för dem. Vad skulle Ung Vänster tycka om sd eller muf för den delen försökt tysta torgmöten från dem. De hade nog inte accepterat det enkelt.

Men det är också intressant att så många bloggare från riksdagspartierna som ofta kommenterar Sverigedemokraternas politik och länkar till artiklar om den nogsamt undviker att länka till att partiets möten störts idag. De tiger vilket ger en signal till vänsterextremisterna att många i s, m, c, fp, kd, v och mp håller med om att det är rätt att störa sd-möten.

Det är fel att trakassera folk på möten. Det kvittar om det är sd, Livets ord eller någon annan extrem förening. Egentligen räcker det som argument. Men sedan är det också kontraproduktivt, sympatierna ökar för de grupper som blir attackerade.

Tyvärr är det nästan bara sd-bloggare som länkar till störningsartiklarna. Men tack och lov är jag inte ensam bland bloggare som kritiskt granskar partiets politik. Även Henrik Alexandersson (engagerad i Piratpartiet) skriver om det.

Men var är ni andra bloggare i den här debatten? Att snacka fint om yttrandefrihet generellt är enkelt, att verkligen försvara samma yttrandefrihet även för de vars politik man ogillar är däremot svårare. Det kräver civilkurage. Men ska inte vi bloggare ha det?

Även Sydsvenska Dagbladet skriver om mötesstörningen mot sd.


Uppdatering 2

Ska förtydliga vad jag menar med att trakassera möten. Givetvis har också folk som ogillar sd, kommunistpartier, Livets ord etc. rätt att demonstrera det vid ett möte. Det är inte så att någon grupp "reserverar" ett torg för sin egen förening bara för att man har möten.

Följande metoder är helt alright.

1. Gå till mötet och ställa kritiska frågor i mikrofon om partiet eller föreningen tillåter publiken att göra det.
2. Berätta för partiets eller föreningens ansvariga att deras budskap är förfärligt och obegåvat.
3. Dela ut broschyrer mot partiets eller föreningens budskap.
4. Hålla plakat med kritik mot den förening eller det parti som har torgmötet.

Även 1-4 är delar av yttrande- och mötesfriheten. Ingen har rätt att slippa bli emotsagd i den offentliga debatten.Sedan är de flesta seriösa människor emot att använda våld.

De som är vanligast vid trakasserier är annars att folk skriker eller blåser i visselpipor i syfte att mötestalarens budskap inte ska höras. Det är inte olagligt juridiskt men givetvis oetiskt. Hur skulle du själv tycka om någon försökte tysta dig när du höll ett tal? Signalen blir att den som håller tal har ett sådant sant budskap att man inte verbalt kan argumentera emot. Utan bara skrika.

Jag brukar jämföra med om det blir en tuff diskussion på ett möte i någon bostadsrättsförening. Och någon skulle börjar skrika närhelst en viss människa får ordet för att vederbörandes argument inte skulle höras. Om vi inte respekterar sådant varför då respektera det på ett torg?

Det är tragiskt att Expo som granskar högerextrema grupper och många andra sd-kritiker inte tydligt fördömer även den senare typen av trakasserier . Att de fördömer våld är bra men det är inte tillräckligt.


Uppdatering 3


I en av kommentarerna till den här bloggposten skrev jag. "Jag har svårt att bedöma om sd:s budgetsiffror för invandring är trovärdiga, jag tycker själv de verkar vara betydligt överdrivna men det är bäst ekonomer fristående från sd får bedöma det.". Min spontana reaktion var tydligen riktig. Dagens Nyheter avslöjar att nationalekonomen Jan Ekberg (som för övrigt är en av de forskare som tidigare försökt beräkna "invandringens kostnader") dömer ut sd:s siffror om möjliga besparingar av en kraftigt skärpt flyktingpolitik.

24 kommentarer:

 1. Ja, det är gott att tro på Tor! Det tillhör moden att tro på Oden!

  Du för din talan väl och det förtjänar ett erkännande.

  Hälsar

  Stellan

  SvaraRadera
 2. "Trots att all forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn"

  Källa? Mig veterligen finns det inte speciellt mycket forskning på det här områden som sträcker sig över en kvalificerad period där man kan mäta huruvida det påverkar senare i vuxenlivet. Men som sagt, uppdatera gärna din artikel med källa, vore intressant att läsa.

  SvaraRadera
 3. Anonym: Det existerar inga objektiva undersökningar som visar på motsatsen. Det är motsatsen som eventuellt är rimlig att påvisa, eftersom det är då som normalen skulle brutits. Eftersom det, trots flera gjorda undersökningar, inte finns något som tyder på att barn i homofamiljer mår sämre än andra barn, är den naturliga slutsatsen att så inte är fallet.

  SvaraRadera
 4. Det kan knappast finnas många personer >25 år som har vuxit upp i homo- eller läbbfamiljer.

  Och det kansdke krävs för att man ska kunna uttala sig.

  SvaraRadera
 5. Anonym

  Jag ska utan problem redovisa de rapporter som viar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn.

  Jag skrev förra året ett brev till socialminister Göran Hägglund (kd) om det.

  Jag rekommenderar dig att läsa hela bloggposten med mitt brev.

  http://bengtheld.blogspot.com/2009/09/oppet-brev-till-socialminister-goran_06.html

  Från bloggposten.

  Att det finns mycket forskning som visar att barn i homofamiljer har lika bra social och emotionell utveckling som andra barn har du helt rätt i.

  De som kanske gjort den mest systematiska sammanställningen av sådan forskning är American Psychological Association. Redan på 1990-talet presenterade de material som entydigt visade att barn i samkönade familjer mår lika bra som barn i olikkönade familjer.

  På deras hemsida kan du hitta bl.a. följande information.

  http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf

  "Results of research to date suggest that children of lesbian and gay parents have positive relationships with peers and that their relationships with adults of both sexes are also satisfactory.... Fears about children of lesbians and gay men being sexually abused by adults, ostracized by peers, or isolated in single-sex lesbian or gay communities have received no support from the results of existing research."

  Och i sammanfattningen av rapporten är följande med.

  "Not a single study has found children of lesbian or gay parents to be disadvantaged in any significant respect relative to children of heterosexual parents. Indeed, the evidence to date suggests that home environments provided by lesbian and gay parents are as likely as those provided by heterosexual parents to support and enable children's psychosocial growth."

  En ny forskningsrapport blev offentlig i Tyskland i somras. "Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften" (levnadssítutionen för barn i samkönade partnerskap)

  http://www.bmj.de/files/-/3813/Zusammenfassung_Lebenssituation_von_%20Kindern_%20in_gleichgeschl_LP.pdf

  Från den rapporten.

  "Insgesamt unterscheiden sich Kinder und Jugendliche aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaftenin ihrer Entwicklung nur wenig – und wenn, dann eher in positiver Weise– von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Familienformen aufwachsen."

  På svenska blir det ungefär att barn och ungdomar i samkönade familjer inte i någon negativ aspekt avviker från andra barn i sin utveckling, tvärtom när det är någon avvikelse så är den positiv.

  Det intressanta för din del, Göran Hägglund, är att Tyskland har en kristdemokratisk-socialdemokratisk regering som var ansvarig för publiceringen av rapporten.

  När du svarar Expressens journalist att vissa rapporter visar att barn i samkönade familjer mår sämre än andra barn så vill jag fråga dig vilka du syftar på. I vilka länder gjordes rapporterna och vem har gjort dem?"

  Göran Hägglund svarade senare men kunde inte ge något exempel på någon rapport som visar att barn i homofamiljer mår sämre än andra barn.

  http://bengtheld.blogspot.com/2009/09/goran-hagglund-kd-svarar-om-barn-i_14.html

  Mitt andra brev till Hägglund (som var det sista i den debatten)

  http://bengtheld.blogspot.com/2009/09/hagglunds-retorik-kan-anvandas-mot_17.html

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Anonym

  Använd inte ordet läbbfamiljer. Du har ingen rätt att kränka folk med sådan ord. Dessutom borde du lära dig stava.

  Bengt

  SvaraRadera
 7. Tja, jag har alltid haft en Tors hammare runt halsen, alltid föredragit Oden framför Jesus. Bara ordet "gud" är faktiskt rätt talande, kommer från det nordiska Gautr, som ordagrant är ett annat namn för Oden. När en amerikansk trebarnsmor i Kalifornien utbrister "ohh my god" när hon tappar matkassen på trappen så åkallar hon Oden hon också.

  SvaraRadera
 8. Min favvosång
  http://www.youtube.com/watch?v=9oXITU16wGo

  Jag har hört att liberaler kan höra texten om de gång på gång hör låten mitt i natten, i tillståndet mellan sömn och vakenhet. ;-)

  SvaraRadera
 9. Sedan ska jag kommentera något om sd:s beräknade besparingar inom invandringspolitiken. Jag skriver det här bland kommentarerna eftersom det egentligen är något off-topic förutom givetvis att även bland folk med invandrarursprung är det många som tillhör HBT-gruppen.

  Sd säger ofta att invandringen kostar samhället mycket. Historiskt har invandringen varit en betydande vinst för Sverige. På 1960-talet var förvärvsfrekvensen högre bland invandrare än bland etniska svenskar.

  Däremot är det sant att det totalt blivit en kostnad de senaste decennierna. Hur stor är svårt att bedöma. Man måste beräkna både utgifter och inkomster, även att folk konsumerar och betalar skatt även om de får bidrag.

  Men låt säga att kostnaden är 50 miljarder. Många av prognoserna är där. Vad händer då om vi skulle drastiskt minska invandringen, till en tiondel av nuvarande antal ungefär. Eller om vi skulle helt stänga gränserna. Skulle vi då plötsligt få 50 miljarder att spendera på något annat? Nej, givetvis inte. För kostnaden är för de människor som fått uppehållstillstånd i Sverige de senaste decennierna.

  Givetvis kan Sverige besluta (i teorin) att kasta ut alla människor som flyttat till Sverige de senaste 30 åren och som inte är "lönsamma". Men inte ens sd är för en sådan politik idag, de vill inte utvisa någon bara för att vederbörande har bidrag. Det hade givetvis också varit fruktansvärt humanitärt.

  Alternativet är då att begränsa de nya kostnaderna genom att kraftigt minska antalet nya uppehållstillstånd. Första året skulle det dock bli synnerligt marginellt i relation till de där 50 miljarderna.

  Inte heller sparar man massor av pengar genom att avveckla en massa projekt för invandrare som de försörjs av. För om de inte får dem och trots det är arbetslösa blir det en kostnad för socialbidrag. Om man inte vill avskaffa varje bidrag för dem men det skulle vara ett incitament till ökad kriminalitet för folk som inte kan försörja sig. Sedan är det återigen en humanitär aspekt där många riskerar bli utvisade till allvarlig förföljelse.

  Sd-folk kan givetvis kalla det oansvarigt att det kostat mycket pengar för nuvarande invandringspolitik. Andra invänder att det är en dåligt fungerande integrationspolitik som varit problemet. Ett annat argument är att Sverige demografiskt på sikt behöver fler som jobbar eftersom landet har en åldrande befolkning.

  Jag har svårt att bedöma om sd:s budgetsiffror för invandring är trovärdiga, jag tycker själv de verkar vara betydligt överdrivna men de är bäst ekonomer fristående från sd får bedöma det.

  Min poäng är dock att ingen ska inbilla sig att bara för att vi byter invandringspolitik radikalt att vi därmed "sparar" de pengar invandringen "kostat" Sverige senaste decennierna.

  Det är ungefär som att man starta en skolklass som kostar ett visst antal pengar och där klassen får några extra elever varje år. Om du stoppar ökningen av eleverna har du trots det kvar utgifterna för de som redan är i skolklassen.

  Hoppas jag varit tillräckligt pedagogisk.

  Bengt

  SvaraRadera
 10. Jämförelsen med skolklassen är givetvis ingen antydan om att invandrare som barn främst måste vara en "kostnad" i en budget. Fungerar integrationen kan ju kostnaden minska radikalt bland invandrare men inte bland skolelever eftersom vi vill de ska stanna i skolan.

  Jag använde istället det som exempel för att visa att en stoppad ökning av en budgetpost givetvis inte betyder att kostnaden försvinner för budgetposten.

  SvaraRadera
 11. När jag skriver att folk betalar skatt när de får bidrag menar jag främst att en del hamnar i den offentliga ekonomin igen genom moms etc.

  Bengt

  SvaraRadera
 12. Varför är "läbbfamiljer" värre än "bögpar", det epitet/begrepp du själv tillämpar emellanåt?

  /Han utan vare sig vingar och gummistövlar

  SvaraRadera
 13. Jag har en fråga till dig, Bengt, anser du inte att ett barn har rätt till både en mamma och en pappa? Standardsvaret brukar vara "det viktiga är kärlek" eller nåt liknande. Men ponera att valet står mellan ett homogent föräldrapar och ett heterogent. För trots allt så är det ett sådant val man måste tänka på, två par med bra människor. Att jämföra två män med en ensamstående morsa som går på crack (sådant händer) är ju idiotiskt.

  Jag anser i alla fall att ett barn (som absolut inte någonsin bett om att bli fött) har rätt att få både en mamma och en pappa, när möjligheten finns. Självfallet ska ett homosexuellt par få prioritering över knarkare, alkoholister, människor som slår sina barn och så vidare...men aldrig över ett bra heterosexuellt par. Två män eller två kvinnor kan säkert vara jättebra föräldrar, men det kommer aldrig bli samma sak som en man och en kvinna (som är det bästa valet).

  En del brukar ta upp att bland pedofiler så är homosexuella män extremt överrepresenterade, vilket de är...men likt med den ensamstående mamman som går på crack så är det inte extremfallen som ska diskuteras utan två jämlika par, i min mening. Vad RFSL och FI än må påstå så är män och kvinnor olika och tillför olika synsätt oftast.

  SvaraRadera
 14. Illwill... allvarligt talat! Kan man 2010 verkligen tro på det du säger...???
  Och att spela ut "pedofil"-kortet - det sänker helt din trovärdighet som seriös.

  SvaraRadera
 15. Anonym

  Bögpar används av många bögar. Jag vet inte någon lesbisk kvinna som kallar sig själva och sin partner för lebbfamilj (eller läbbfamilj).

  Bengt

  SvaraRadera
 16. Illwill

  Nej, homosexuella män är inte "extremt överrepresenterade bland homosexuella män".

  Läs min bloggpost

  "De flesta män som har sex med pojkar är heterosexuella"

  http://bengtheld.blogspot.com/2010/04/de-flesta-man-som-har-sex-med-pojkar-ar.html

  Som Jay skriver försämrar det allvarligt din trovärdighet i debatten. Den grupp som är främst överrepresenterad både när det gäller brottslighet generellt och pedofilbrott är män för övrigt. Men av olika orsaker är det sällan rasister och homofober är intresserade av hur man ska förändra mansrollen så att det blir färre brott.

  Du skriver att ett heteropar ska hamna "först i kön" när det gäller att adoptera, men borde man inte också med samma argument säga att moderatpolitiker ska hamna före sd-politiker i kön. Men att sd-politiker ska hamna före knarkare och alkolister.

  Det är ju tydligt att barn riskerar att drabbas av det våld som riktar sig emot sd-politiker. Borde man inte då enligt din logik skriva in i adoptionslagen att man bör undvika att tillåta sd-politiker att adoptera om det existerar ett lämpligt par som inte är sd-sympatisörer.

  Kanske man bör skriva in i lagen att svarta barn helst bör adopteras av svarta, sedan vita par och i tredje hand alkoholister?

  Om forskningen är tydlig att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn blir det ju bara dina egna ovetenskapliga gissningar att barn mår bäst i en heterofamilj.

  Du har dock en poäng, barn mår bra av att få både manliga och kvinnliga förebilder. Men det är också en del av den lag som riksdagen sa ja till när man röstade ja till homoadoptioner 2002. Men forskningen visar också att de flesta samkönade par fixar att barnet får träffa vuxna av båda könen.

  Som rapporten från Amerikanska psykologförbundet (som jag länkade till här i en tidigare kommentar) avslöjar

  "Fears about children of lesbians and gay men being sexually abused by adults, ostracized by peers, or isolated in single-sex lesbian or gay communities have received no support from the results of existing research."

  Bengt

  SvaraRadera
 17. .

  VI LEVER I ETT LAND MED FRIA DEMOKRATISKA VAL, SÅ KOMMER KNÄPPGÖKAR OCH INVANDRARE ATT FÖRSTÖRA EN DEMONSTRATION SOM ÄR FULLT LAGLIG OCH ÖNSKVÄRD
  DET ÄR INTE KLOKT VAD LANDET FÖRFALLIT SEDAN MASSINVANDRINGEN!
  .

  Read more: http://www.zaramis.nu/blog/2010/06/01/sverigedemokrater-avbrutna-och-motdemonstranter-bortkorda/comment-page-1/#comment-39375#ixzz0paSwdwEL
  Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

  SvaraRadera
 18. Att skylla mötesstörningar på invandrare generellt är ungefär lika begåvat som att skylla på alla ungdomar eftersom de flesta som stör möten är unga. Och vad jag vet oftast etniskt svenska ungdomar.

  Det är många med invandrarursprung engagerade i muf, luf, grön ungdom etc. Varför slänger de sällan eller aldrig saker på sd-möten? Om det nu är invandrarskapet som är avgörande för att vänsterextrema grupper trakasserar sd-möten?

  Bengt

  SvaraRadera
 19. Homosexuella ska avstå barn!
  För övrigt röstar jag SD 2010!

  SvaraRadera
 20. Jaha

  Det är ungefär som om någon ska säga till dig.

  Sd-politiker ska avstå från barn.

  Sakargument?

  Bengt

  SvaraRadera
 21. Kan bero på att det inte är en stor fråga för vanligt folk, ni homolobyister har fått ett väldigt stort inflytande.

  Jag tror faktiskt inte så många bryr sig om ni får adoptera eller ej. Oavsett vad ni tycker så har ni inget naturligt sätt att skaffa barn. Ni måste planera tillsammans med till ex andra lesbiska eller adoptera. Därav får homoadoption oproportionellt stor uppmärksamhet.

  Snacket att barn inte far illa av att ha två homoföräldrar låter som en efterhandskonstruktion för att stilla ert eget samvete. Det beror på vad man jämför med, jag tror säkert att det är helt ok och klart bättre än alla de barn som tyvärr far illa. Men kom inte och påstå att det är minst lika bra för ”lilla lisa” när hon skall berätta för alla andra i skolan att hon har två pappor. Att vara udda och sticka ut är alltid jobbigt för barn. Det är lite som dagisfanatiker som för att rättfärdiga sig själva säger att ”barnen har det bättre på dagis”. Det finns inte ett barn under 2 år som vill vara på dagis eller måg bättre av det. En 3-4 åring tycker det är kul för de vill ha kompisar, man ändrar alltså verkligheten för att passa sin egen agenda.

  Jag tycker inte SD på något sätt är emot HBT personer, däremot är de kanske inte direkt aktivt för. De är trotts allt ett enfrågeparti som man röstar på för att man vill ha en tillnyktra invandring inte ett helhetsparti som kommer att komma i en tung regeringsställning.

  SvaraRadera
 22. Brodeur

  "Kan bero på att det inte är en stor fråga för vanligt folk"

  Men du tillhör tydligen inte vanligt folk eftersom du bryr dig så mycket att du skriver en kommentar här om det. Kanske du är lika ovanlig som HBT-personer? :-)

  "ni homolobyister har fått ett väldigt stort inflytande. "

  Talar du om Sverige håller jag med dig. "Homolobbyn" har så mycket makt att sex riksdagspartier idag är för alla juridiska reformer för homosexuella och bisexuella vilket betyder lika rättigheter ovasett sexuell läggning. Det är mycket positivt.

  "Oavsett vad ni tycker så har ni inget naturligt sätt att skaffa barn. Ni måste planera tillsammans med till ex andra lesbiska eller adoptera."

  Och? Har du flera nya saker att berätta som vi redan vet om? Även många heterosexuella är infertila eller skaffar barn via adoptioner eller inseminationer. Är det också hemskt och "onaturligt".

  "Därav får homoadoption oproportionellt stor uppmärksamhet."

  Fascinerande argument. Orsaken till att homoadoptioner ännu får så mycket uppmärksamhet på diverse bloggar är ju att många kristdemokrater, sverigedemokrater och andra skriver att de ogillar det. Riksdagen införde lagen 2003 och för de sex riksdagspartier som är för den är det närmast en icke-fråga idag. När läste du senast någon debattartikel från homovänliga politiker om hur viktigt det är att tillåta homoadoptioner?

  "Snacket att barn inte far illa av att ha två homoföräldrar låter som en efterhandskonstruktion för att stilla ert eget samvete. "

  Har du läst alla kommentarerna tidigare här borde konstaterat att jag länkat till flera rapporter om att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. Jag litar mer på forskningen än dina privata gissningar.

  "Att vara udda och sticka ut är alltid jobbigt för barn."

  Men är barnet i sig "udda" för vilken grupp deras föräldrar tillhör? Då bör du ju logiskt även vara emot att sd-politiker ska få bli prövade som adoptivföräldrar eller få bli inseminerade vid kliniker. För sanningen är att idag är det på de flesta ställen i Sverige mer stigmatiserande att berätta att man är sd-politiker än att man är bög (det varierar givetvis på olika platser men generellt).

  Varför ska vi riskera att barn ska bli mobbade och känna sig udda efter att deras omgivning hånar dem för att de har föräldrar som är med i ett främlingsfientligt parti som tidigare haft nazistkopplingar? Är det att värna barnets bästa? Eller är du för det för att döva ditt eget dålig samvete?

  Är det förresten bevisat att barn i sd-familjer mår lika bra som andra barn?

  Bengt

  SvaraRadera
 23. Förtydligande till min förra kommentar.

  "Riksdagen införde lagen 2003"

  Riksdagen röstade 2002 ja till att samkönade par i partnerskap ska ha samma rätt att bli prövade som adoptivföräldrar som olikkönade par i äktenskap. Lagen började gälla i början av 2003.

  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet utgjorde majoriteten vid omröstningen. Moderaterna var för närståendeadoptioner för samkönade par men emot övriga homoadoptioner. Kristdemokraterna var emot alla typer av homoadoptioner.

  Alla riksdagpartierna (även kd) var dock för att samkönade par ska kunna bli gemensamma vårdnadshavare för ett barn. Närståendeadoptioner ger dock bättre juridisk trygghet för ett barn om en av föräldrarna skulle avlida.

  S, c, fp och mp tydliggjorde också att man när man ska pröva samkönade pars lämplighet som adoptivförädlrar bör beakta att barnet får tillgång till vuxna förebilder av båda könen. V var som ensamt parti emot ett sådant förtydligande i lagen och menade att kravet var bvetydelselöst och samma policy hade RFSL.

  I ett samhället utan givna könsroller hade de kanske haft rätt. Men i nuvarande samhället så menar jag det har ett värde att barn får möjlighet att möta vuxna förebilder av båda könen. Kanske inte för alla barn men för vissa. Och vilka som det är viktigt för vet man ju inte på förhand. Men det är inget som säger att ett barn måste bo ihop med någon "förebild". Det där blir ju extra tydligt av att ensamstående sedan 1910-talet haft rätt att bli prövade som adoptivföräldrar. Även om det är mer ovanligt att de får adoptera är det ett antal barn som varje år blir bortadopterade till ensamstående sökande efter ett barn att adoptera.

  Ironiskt nog har Kristdemokraterna ALDRIG någonsin lämnat motionsförslag i riksdagen om att avskaffade ensamståendes adoptioner. Visst kan de skylla på att de är regeringsparti idag vilket de även var 1991-1994 (regeringspartier lämnar mycket sällan partimotioner).

  Men i 12 år, från 1994-2006, hade kd utan problem möjlighet att försöka avskaffa möjligheten till ensamståendes adoptioner. Deras argumentation att de bara är emot homoadoptioner för barnets rätt till "en pappa och en mamma" blir därmed ganska hycklande.

  Bengt

  SvaraRadera
 24. Cool blogg!

  Mina intryck av sd i stort är att de är ett parti som mycket bygger på känslor istället för fakta. Deras familjepolitik är helt klart ett uttryck för detta.

  Jag tror att deras motstånd mot fakta skulle kunna dras till att vara "osvenskt" t.o.m, då det inte finns något folk som påverkas så pass mkt av siffror och dyl som vi svenskar (skandinaver).

  SvaraRadera