fredag 28 maj 2010

Ryggradslöst från Ssu om "rätten att kränka".
Två karikatyrer. En av dem är välkänd, det är Rondellhunden som enligt konstnären Lars Vilks ska vara en bild av Muhammed, profet inom islam. Den andra bilden är däremot ny. Det är Socialdemokratiska ungdomsförbundet (ssu) som publicerat den i sitt senaste nummer av sin tidning Tvärdrag. Eller som tidningen själv kallar sig på sin sida, att vara ett forum för "ung socialdemokratisk debatt".

Jag brukar inte publicera satiriska bilder av religioner. Har bara gjort det en gång tidigare, här. En bild som satiriserar att en del katolska präster haft sex med många av sina korgossar. Dels är bilden i sig kul, dels har den tydlig koppling till debatten om homosexuella situation och hyckleriet inom katolska kyrkan.

De två bilder som är med i den här bloggposten hade jag vanligtvis inte publicerat. Jag respekterar att en del religiösa personer kan bli kränkta av dem. Mitt syfte med den här bloggen är inte att provocera, varken kristna, muslimer eller någon annan grupp. Mitt syfte är att lämna fakta och argument när det gäller HBT-rättigheter. Och förhoppningsvis skapa debatt ibland.

Jag har själv ganska ofta haft kontakt med kristna inom Svenska kyrkan. Jag vet hur "helig" nattvarden med Jesus är för en del av dem. Därför respekterar jag att vissa blev kränkta av en bild från Ecce Homo där Jesus spelar kort och dricker brännvin. Jag respekterar även att en del muslimer blir kränkta av att deras profet Muhammed kopplas ihop med att vara en hund. Respekt har jag även för katoliker som blir kränkta av bilden av påven i Tvärdrag.

Folk har rätt att bli kränkta och sårade av bilder. Däremot har ingen rätt att kräva att ingen annan ska få publicera den typen av bilder.

Därför försvarar jag till 100 % Lars Vilks som vill "testa gränserna" för yttrandefriheten med Rondellhunden. Även bilden i Ssu:s tidning hade jag kunnat försvara, även om den är elak. Och kränkande mot en del katoliker. Om Ssu hade varit så konsekventa att de även sagt sig utan problem publicera motsvarande bild med Muhammed eller någon imam.

Men Expressen avslöjar att ansvariga för Ssu-tidningen Tvärdrag är några ryggradslösa hycklare.
I senaste numret av SSU:s tidning Tvärdrag finns en karikatyr av tecknaren Kjell Nilsson-Mäki, där påven sträcker ut händerna mot en bebis och säger: "Låten barnen komma till mig". Under påvens kläder syns tydligt att han har erektion. Daniel Suhonen, ansvarig utgivare för Tvärdrag, förklarar att det inte är menat som en anklagelse mot påven. - Det är en hård politisk stämpling mot övergreppen inom katolska kyrkan, säger han

Suhonen anser att yttrandefriheten ska vara okränkbar, men skulle inte ha resonerat likadant om det gällde muslimer i stället för katoliker. - I Sverige är inte katoliker en utsatt folkgrupp. Men muslimer är en grupp som är utsatta för islamofobi, säger han.
Det är givetvis helt absurt att Suhonen resonerar som han gör. Yttrandefriheten är viktig. Även om den "kränker" en del katoliker. Men inte om den "kränker" en del muslimer. Men tyvärr har många till vänster, och även en del liberaler, hamnat i ett resonemang där de reducerar muslimer till att bara vara offer som inte har något eget ansvar. Trots att tolkningar av islam, som tolkningar av kristendomen, är orsak till mycket förtryck.

Nej, det är sant att katoliker generellt i Sverige inte stigmatiseras och diskrimineras lika ofta som muslimer. Men katolska kyrkan och muslimska samfund har mycket gemensamt, konservativsm, patriarkalism, HBT-fientlighet etc. Trots det blir muslimska samfund sällan kritiserade av svensk media för det medan liberala och socialdemokratiska tidningar ofta, med rätta, kritiserar påven och katolska kyrkan för att vara konservativ och HBT-fientlig.

Ansvaret för Tvärdrags ryggradslösa hyckleri hamnar till sist på ssu:s förbundsstyrelse. Ska de själva bli en del av det här hyckleriet eller ska de offentligt kritisera Suhonen?

Även tidningen Dagen skriver om Ssu:s hyckleri.

3 kommentarer:

  1. Mycket bra skrivit, och strongt av dig att stå på dig och kritisera Bouhamzas blogginlägg!

    SvaraRadera