måndag 31 maj 2010

Maila m och kd om hatbrottslagar för transpersoner.

Om några veckor lämnar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin årliga rapport om hatbrott. Den senaste publikationen från juni 2009 hittar du här.

Brottsförebyggande rådet avslöjar på sin hemsida att de ändrat definitionen så att även brott mot majoritetsgrupper som etniska svenskar och heterosexuella kan vara hatbrott.
Definitionen av hatbrott i hatbrottsstatistiken har ändrats från och med år 2008 bland annat genom att det främlingsfientliga motivet utökats till att även omfatta hatbrott som sker mellan minoritetsgrupper samt av minoritetsgrupper mot majoritetsgrupper.
Jag är själv för förändringarna. Dels är det principiellt problematiskt att behandla grupperna annorlunda. Det riskerar också att leda till en debatt om att invandrare och homosexuella har rättigheter som andra inte har. Trots att de två grupperna, generellt i samhället, oftare är offer för diskriminering och hatbrott än heterosexuella etniska svenskar.

En annan förändring är att även transpersoner är omnämnda i hatbrottsstatistiken separat, det är positivt eftersom det är viktigt att synliggöra gruppens ofta svåra situation. Tyvärr har transpersoner annars inget explicit skydd av själva lagarna mot hatbrott.

Europarådets ministerkommitté antog 31 mars i år ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. En del i HBT-rekommendationen är att transpersoner bör få skydda hetslagarna i medlemsländerna i Europarådet.

I Sverige är det förbjudet med hets mot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion sedan 1948 och sexuell läggning sedan 2003. Men könsidentitet är ännu inte inkluderat i hetslagen vilket betyder att Sverige inte följer HBT-rekommendationen från Europarådet när det gäller den delen.

I riksdagen är alla partier för att inkludera transpersoner i hetslagen - förutom Moderaterna och Kristdemokraterna. Det senare partiet är dock för att i Yttrandefrihetskommittén börja utreda reformen även om de i sak ännu tvekar. M svarar "möjligen" både i sak och till en utredning.

En annan del av lagarna mot hatbrott är den s.k straffskärpningsparagrafen i Brottsbalken. När alla riksdagspartier (förutom Moderaterna som dock senare sagt ja till det) 2002 röstade för att även "sexuell läggning" ska vara med i straffskärpningsparagrafen var det för att man konstaterade att dessförinnan användes nästan aldrig paragrafen vid hatbrott mot homosexuella och bisexuella. Även därefter har den använts för sällan men betydligt oftare sedan "sexuell läggning" explicit är med där. Av samma orsak bör "könsidentitet" explicit vara med eftersom rapporter från Folkhälsoinstitutet avslöjat att andelen transpersoner som varit drabbade av hatbrott är ännu högre än bland homosexuella och bisexuella.

Det är också orsaken till att sex av riksdagens partier idag är för att "könsidentitet" explicit ska vara med i paragrafen. Alla förutom Moderaterna. Kristdemokraterna sa ja till reformen förra sommaren vid sitt riksting (kongress).

Du som bloggbesökare har möjlighet att kontakta riksdagsledamöterna för m och kd i Justitieutskottet.

De två ledamöter i m som är bäst att kontakta är följande.

Henrik von Sydow

Ulrika Karlsson

Övriga m-ledamöter i justitieutskottet.

Krister Hammarbergh

Inge Garstedt

Helena Bouveng

De två kd-ledamöterna i justitieutskottet är följande.

Inger Davidson

Otto von Arnold

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar