onsdag 19 maj 2010

Moderaterna säger ja till HBT-konvention i FN.

Moderaterna säger ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Så sent som sommaren 2006 sa partiet nej till det och var principiellt emot nya konventioner i FN. När m blivit regeringsparti hösten 2006 ändrade sig partiet och svarade "möjligen" till en sådan HBT-konvention och nu är alltså partiet tydligt för reformen.

Pål Jonson som är utrikespolitisk handläggare för Moderaterna i utrikesutskottet har fått ok både från statsrådsberedningen (statsministerns kansli) och från moderaternas gruppledare i utrikesutskottet, Göran Lennmarker, för reformen. Partiets talesperson i riksdagen när det gäller mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken, Mats Sander, har i flera år själv varit för reformen men nu har han även fått partiet i sin helhet med sig.

Pål Jonson skriver i svaret från m.
Moderaterna arbetar liksom resten av alliansregeringen intensivt för att främja HBT-personers rättigheter. Vi är även principiellt sett positiva till en HBT-konvention inom ramen för FN. Men utmaningen ligger som du säkert vet i att vinna internationellt gehör för ett sådant initiativ. Många länder hävdar att skyddet mot diskriminering redan ingår i FN:s befintliga konventioner. Med tanke på detta måste det är det viktigaste arbetet just nu att se till att stater efterlever de åtaganden om icke-diskriminering som de redan gjort. Det första steget i arbetet med en HBT konvention inom FN måste därför rimligen vara att enas om en gemensam EU position i denna fråga för att den ska kunna drivas med kraft i FN systemet.
Initiativet om att Sverige ska jobba för en HBT-konvention lämnade Folkpartiet i valrörelsen 2002. Och 2003 sa Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ja till det. Socialdemokraterna tvekade i många år men blev för reformen 2008 och nu är alltså även Moderaterna som parti positiva till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Det betyder att Kristdemokraterna är ensamma kvar bland riksdagspartierna att svara "möjligen" till en sådan reform. Samma åsikt har Sverigedemokraterna. Kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu) är dock för en HBT-konvention i FN.

Sveriges borgerliga regering har gjort flera bra saker när det gäller HBT-rättigheter inom utrikespolitiken. Regeringen var hösten 2006 först i världen att ha med HBT i en regeringsförklaring, det handlade om situationen för HBT-personer i länder med förföljelse. Flera ministrar har besökt gayparader i andra länder.

Men inför nästa mandatperiod bör ambitionen höjas. En viktig del är att alliansen gemensamt bör säga ja till en HBT-konvention i FN. Att den typen av dokument har ett politiskt värde avslöjas om inte annat av hur engagerad Sveriges borgerliga regering var för några år sedan för en konvention om rättigheter för funktionshindrade, och FN sa sedan ja till en sådan konvention. Inom den röd-gröna oppositionen är det redan enighet om att en sådan HBT-konvention i FN bör vara ett mål för Sverige.

Jag ska förtydliga att jag inte menar att regeringen direkt ska börja lobba i FN för en HBT-konvention. Det är inte politiskt möjligt, de länder som är negativa till det är ännu för många. Istället handlar det om att driva ett långsiktigt arbete, där det är viktigt att först få EU positivt till en sådan konvention och att unionen senare kan driva det i FN. Jag tipsade Moderaterna om att EU är en bra start och när jag talade med Pål Jonson erkände han att han hämtat inspiration från mitt mail. Vilket givetvis är alright.

Det här betyder att Moderaterna förbättrar sin poängsituation något inför att jag i sommar ska göra min årliga HBT-rapport i samband med Stockholm Pride.

Här är partiernas poäng maj 2009. Maxpoäng är 16.

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna +1p till 10p
Kristdemokraterna 7p
Sverigedemokraterna 4p

Det är 6 HBT-reformer som Moderaterna ännu inte sagt ja till utan som partiet svarar "möjligen" till.

Att avskaffa kravet att någon ska vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Att avskaffa kravet att någon ska vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.
Att införa ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Att hetslagen även ska inkludera skydd för transpersoner.
Att straffskärpningslagen vid hatbrott explicit ska omnämna att transpersoner har skydda av lagen.

Som vi kan konstatera har de reformer som m ännu inte sagt ja till gemensamt att det syftar till att förbättra situationen för transpersoner. Moderaterna är idag för alla viktiga juridiska reformer för homosexuella och bisexuella precis som s, c , fp, v och mp.

Socialdemokraterna är för alla viktiga HBT-reformer förutom att införa ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. S svarar "möjligen" till det.Uppdatering 1

Inom alliansen är det ännu ett parti som ännu inte sagt ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN, Kristdemokraterna.

Jag vill tipsa er att skriva till Holger Gustafsson och Rosita Runegrund som är kd-ledamöter i riksdagens utrikesutskott.

Skriv ett sakligt mail och förklara att en HBT-konvention i FN inte betyder att man ska tvinga alla länder att införa homoäktenskap och homoadoptioner (även om vi är många som är för de reformerna men det får beslutas nationellt). Utan att en HBT-konvention skulle fokusera på centrala mänskliga rättigheter som följande.

Avskaffa totalförbud mot homorelationer. (Ännu är det ca 80 länder som förbjuder frivilliga samkönade relationer mellan vuxna, i vissa av länderna bara för män, i andra länder för båda könen).

Respektera demonstrationsfriheten och tillåta gayparader. (Ännu är det många länder, även bland de som tillåter homorelationer juridiskt, som förbjuder demonstrationer för HBT-rättigheter)

Tillåta transsexuella att juridiskt byta kön. (Ännu är det många länder som förbjuder det, i Europa är det Irland, Litauen och Albanien. Men även i flera länder utanför Europa)

Likställa åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer (Ännu är det många länder som har olika åldersgränser, i praktiken nästan alltid då högre åldersgräns för samkönade relationer)

Att polisen och övriga myndigheter inte ska trakassera HBT-personer utan tvärtom jobba emot diskriminering och hatbrott mot bögar, lesbiska och transpersoner. (Ännu är det många länder där det här inte följs, i teorin har HBT-personer vissa rättigheter men i praktiken följs de inte)

Vill du kontakta kd-ledamöterna i riksdagens utrikesutskott är mailadresserna här.

Holger Gustafsson

Rosita Runegrund

Det har ett värde i sig att det är politisk enighet om den här typen av frågor så att oavsett vilken regering det blir de närmaste åren Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar